ZN.SK
teta meno

Koľko stojí a ako prebieha zmena priezviska alebo mena?

Nestihli ste si zmeniť priezvisko hneď pri svadbe a nechali ste to na budúcnosť? Neskôr ho zmeniť stojí oveľa viac. Priezvisko si ľudia menia z rôznych dôvodov.

Nestihli ste si zmeniť priezvisko hneď pri svadbe a nechali ste to na budúcnosť? Neskôr ho zmeniť stojí oveľa viac. Priezvisko si ľudia menia z rôznych dôvodov. Najčastejší je však svadba, alebo priezvisko detí v prípade osvojenia iného dieťaťa. Možno ste sa nikdy nedokázali zmieriť s tým, že sa voláte Helga, Uršuľa, alebo Dionýz, Dezider. Chyby rodičov chcete napraviť a tak existuje šanca s pomocou úradov.

teta meno

Poplatky

  • Zmena urážlivého či vulgárneho priezviska: 3 €
  • Zmena priezviska dieťaťa: 33 €
  • Bežná zmena mena alebo priezviska: 100 €
    (podľa nášho zistenia je spoplatnené meno aj priezvisko osobitne, informácia z kontaktného centra v Bratislave)

Na matrike dnes neprekvapíte zamestnancov žiadosťami o zmenu priezviska a mena. V minulosti sa Slovenky stretávali s nevôľou meniť priezvisko na tvar bez „ová“. Prípadne neochotou matrík meniť niekomu meno len preto, že sa mu „nepáčilo“. Dnes je situácia iná. K žiadosti o zmenu mena alebo priezviska prikladáte rodný list, sobášny list, v prípade rozvodu právoplatné rozhodnutie súdu, úmrtný list manžela, občiansky preukaz osoby ktorej sa zmena týka a aj doklad manžela, ak zmena priezviska súvisí so sobášom. Žiadosť však tiež podpisujú pred matričným zamestnancom obaja. Platíte až po úspešnom ukončení celého procesu. Prípad, kedy úrady urobia všetky úpravy a zmeny, ktoré však klient napriek žiadosti odmietne zaplatiť, sa zrejme ešte nestali. Ani si netrúfame domyslieť, čo by z toho plynulo pre žiadateľa, ktorý si to takto rozmyslel.

Čo je zmena priezviska alebo mena?

Za zmenu mena sa považuje zmena v prípade zmeny pohlavia, v prípade zmeny poradia druhého s tretím, zámeru zmeniť výslovnosť priezviska, doplnenie akejkoľvek časti, či úpravy, ktorá je iná od tej, ktorú máte v dokladoch. Napríklad v prípade rozvodu návrat k pôvodnému menu, či inému, v prípade svadby avšak dlhšiu dobu po svadbe, prepis ženského mena bez koncovky, úpravu priezviska pre správnosť s pravopisom. Ale napríklad aj v prípade, že vám vadí priezvisko Matrtaj, Čurko, Pipík, rozšírené české priezvisko Jebal a podobne. Hanlivé priezvisko sa dá na úrade zmeniť za oveľa nižší poplatok, keďže naše úrady majú pre takéto prípady pochopenie. Týka sa to aj tuniského priezviska Jebahi, ktoré v našich končinách naozaj znie vulgárne.

Kdeže!

Zmenou mena sa občas špekulanti snažia zbaviť zodpovednosti za niektoré kroky, chyby, či stíhania. Azda ani netreba dodať, že akékoľvek dlžoby a problémy, ktoré sa viažu na prvú osobu, prechádzajú vďaka všetkým úradom a nutnosťou oznámení o zmene mena ďalším aj na novú osobu – nové meno. Ak meníte meno, ste povinní s novým priezviskom vybaviť osobné doklady, cestovné doklady, poisťovňu sociálnu aj zdravotnú. Následne je dobré upozorniť aj školu, zamestnávateľa, finančné inštitúcie a mnoho iných.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu