ZN.SK
Home office kanceária, práca na doma

Slovník kancelárskej krysy: skratky v emailoch od ASAP po ROI ai.

Viete čo znamenajú bežné skratky podnikovej emailovej komunikácie? Čo je to ASAP, FYI, ROI, alebo aký je rozdiel medzi emailom CC a BCC?

Manažérsky, podnikový či emailový slovník v podnikoch sa človek naučí za behu. Každý má nejaké svoje začiatky, vždy niekde začína a aj výrazy, ktoré na neho adresujú starší kolegovia, môžu byť pomerne nové. Mnoho Slovákov sa náhle po ocitnutí v kancelárskej práci zoznamuje s niektorými pojmami len postupne. Starší kolegovia od mladších a začínajúcich často vyžadujú poznanie týchto pojmov a významu kadejakej skratky. Takej, s ktorou sa už „máte narodiť“ a preháňajú to s takouto požiadavkou aj napriek tomu, že sami potrebovali čas na naučenie ich významu. Skratky ASAP alebo FYI sú tými bežnými, ktoré už dobre poznáme. Niektorí.

Office kancelária

Vychádzajú prevažne z angličtiny, kde je emailová a podniková komunikácia na pokročilej úrovni. Využívajú sa komunikačné a evidenčné CRM systémy na evidovanie prichádzajúcej a odchádzajúcej komunikácie. B2B aj B2C. V nich sa tieto výrazy uvádzajú opakovane.
Vychádzajú pritom prevažne z angličtiny, kde emailová a podniková komunikácia mimo email využíva aj rôzne CRM systémy, komunikačné nástroje. Už dávno je minulosťou podniková potrubná pošta, ktorá sa tak často objavovala vo filmoch a animovaných seriáloch. Aj tam sa pritom objavovali niektoré z týchto skratiek. Šetrilo sa nimi písmom a časom.

Ako sa hovorí – „čas sú peniaze„.

Slovník: časté skratky v podnikových komunikáciách

 • ASAP – As Soon As Possible (Čo najskôr) – ASAP sa používa sa na vyjadrenie urgentnej žiadosti alebo potreby niečoho čo najrýchlejšieho vykonania. Skratka ASAP je vlastne urgenciou a využíva sa často aj práve v B2B komunikácii, nie len vnútropodnikovej.
 • B2B – Bussiness to Bussiness – Vzťah, komunikácia, alebo obchod podnikateľa s iným podnikateľom, prípadne veľkoobchodu s iným odberateľom.
 • B2C – Bussiness to Customer – Vzťah, komunikácia, alebo obchod podnikateľa s koncovým zákazníkom, prípadne maloobchodu s koncovým zákazníkom.
 • BCC – Blind Carbon Copy (Utajená kópia) – Podobne ako CC, avšak príjemcovia v skrytej kópii nevidia, kto je ďalším je skrytým príjemcom a takéhoto príjemcu nevidia ani ostatní prípadný CC adresáti.
 • CC – Carbon Copy (kópia) – Používa sa pri odosielaní emailu na označenie ďalších príjemcov, ktorí dostanú rovnakú správu ako hlavný príjemca. Ak ste v „CC kópii“, email nie je primárne určený vám a ste súčasťou komunikácie len preto, aby ste dianie, pokyn, či informáciu evidovali, alebo pripomienkovali ak je to požadované. Ak vás pisateľ dáva do CC, pritom je email adresovaný vám, nikto ho zrejme nenaučil, ako email používať, alebo ide o omyl.
 • CEO – Chief Executive Officer (Výkonný riaditeľ) – Najvyšší manažérsky post v spoločnosti, zodpovedný za strategické rozhodnutia a riadenie podniku. Uvádzanie skratky je bežné aj na Slovensku v súvislosti s uvádzaním postavenia, podpisov, či vizitiek.
 • CRM – Customer Relationship Management (Manažment vzťahov so zákazníkmi) – Systém a stratégia správy a udržiavania vzťahov so zákazníkmi.
 • EOD – End of Day (Koniec dňa) – Vyjadruje termín, do kedy je potrebné niečo dokončiť alebo v tomto prípade definuje úlohu, či úkon odovzdať/dokončiť do konca pracovného dňa.
 • ETA – Estimated Time of Arrival (Predpokladaný čas príchodu) – Označuje odhadovaný čas príchodu alebo dokončenia niečoho.
 • FAQ – Frequently Asked Questions (Často kladené otázky) – Zoznam najčastejších otázok a odpovedí, ktoré slúžia na rýchle poskytnutie informácií. Význam tejto skratky je známy aj u nás. Používajú ju neraz technologické obchody s elektro a pod.

klávesnica počítača

 • FYA – For Your Action (Tvoj zásah) – Používa sa na upozornenie, že je potrebná akcia alebo reakcia zo strany príjemcu správy.
 • FYI – For Your Information (Na tvoju informáciu) – Oznamuje, že daná informácia je určená na poskytnutie informácií, bez konkrétnej žiadosti alebo úlohy.
 • HR – Human Resources (Ľudské zdroje) – Oddelenie v spoločnosti, zodpovedné za nábor, výber, vývoj a riadenie ľudských zdrojov.
 • IPO – Initial Public Offering (Prvotná verejná ponuka) – Proces, kedy spoločnosť vydáva svoje akcie verejnosti na burze.
 • KPI – Key Performance Indicator (Kľúčový ukazovateľ výkonu) – Slúži na meranie a hodnotenie úspechu alebo výkonnosti určitých cieľov alebo procesov.
 • N/A – Not Applicable (Nevzťahuje sa na…) – Používa sa, keď niečo nie je relevantné alebo sa nevzťahuje na daný kontext.
 • OOO – Out of Office (Mimo kancelárie) – Používa sa na označenie toho, že osoba je momentálne mimo kancelárie, je na dovolenke, alebo je len nedostupná.
 • POC – Point of Contact (Kontaktná osoba) – Označuje osobu, ktorá je zodpovedná za kontakt alebo ďalšie informácie v súvislosti s niečím.
 • PTO – Paid Time Off (Platené voľno) – Používa sa na označenie platených dní voľna alebo dovolenky.
 • R&D – Research and Development (Výskum a vývoj) – Oddelenie zamerané na výskum, inovácie a vývoj nových produktov alebo technológií.
 • ROI – Return on Investment (Návratnosť investície) – Vyjadruje percentuálny alebo finančný výnos z investície alebo projektu.
 • TBD – To Be Determined (Bude určené / bude ešte len rozhodnuté) – Vyjadruje, že niečo ešte nie je definitívne určené alebo stanovené, ale bude doplnené neskôr.
Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu