Čo je to bonita klienta, čo ju určuje a ako ju zvýšiť? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Čo je to bonita klienta, čo ju určuje a ako ju zvýšiť?

Bonita je pojem s ktorým sa bežne človek nestretáva. Ak žije bežný život bez záväzkov a bývanie má aj s ďalšími potrebami zabezpečené, zrejme sa ani nikdy nemusí s týmto pojmom stretnúť. Vo sfére podnikania a úverov je však pojem dobre známy, ba dokonca pomenúva jednu z najkľúčovejších vlastností, ktoré môžete mať, prípadne mal by mať záujemca o úver, hypotéku, či finančnú injekciu.

Vrecko a peniaze

Posudzovanie bonity je pre banku nástrojom ochrany pred neplatičmi, prípadne pred pravdepodobnosťou nesplácania. Platí, že čím vyššia bonita klienta, tým lepšie podmienky a neraz aj nižšia úroková sadzba. Čím nižšia bonita, tým vyššie riziko pre banku a to si kompenzuje vyššími úrokmi.

Bonita je schopnosť splácať dlh

Bonita je inak povedané schopnosť žiadateľa o peňažné prostriedky plniť si finančné záväzky. Zjednodušene – bonita znamená schopnosť splácať dlhy. Bonitu záujemcu o tento druh finančných služieb pritom možno považovať za prvú vlastnosť, ktorá sa u žiadateľa preveruje. Aj napriek marketingu rôznych bánk, ktoré hovoria o dostupnosti úverov, sa k samotnej pôžičke nemusí dostať naozaj každý. Aj preto sa mnoho ľudí uchýli k nebankovkám, ktoré bonitu klientov posudzujú minimálne, alebo zámerne ju neposudzujú vôbec. Aj vzhľadom na ich následné zámery, podmienky a vymáhačské manévre.

Bonitu žiadateľ dokazuje potvrdením o výške príjmov v zamestnaní. Podľa žiadosti banky môže ísť o výšku ríjmov za rok, prípadne len určitý počet spätných mesiacov. Podnikatelia sa preukazujú daňovým priznaním za uplynulý rok, prípadne dva roky. V prípade, ak je žiadateľ podnikateľom a súčasne zamestnancom, bonuitu samozrejme môže zvýšiť podanie oboch potvrdení. Všetky príjmy zo závislej činnosti a podnikania vytvárajú určitú vyššiu bonitu.

Čo sa počíta do bonity klienta?

Bonitu klienta netvoria len príjmy, ale aj ďalšie ukazovatele. Ak máme chápať „schopnosť splácať dlh“, potom pozeráme aj na mnoho ďalších vlastností. Napríklad vek. Aj dobrý príjem nemusí byť zárukou získania úveru, ak máte 60 rokov a splácať ho chcete 20 rokov. Vek do 35 rokov jednoznačne zvyšuje bonitu, kým nad 35 klesá postupne podľa toho, ako vysoký vôbec je. Do celkovej bonity zasahuje aj dosiahnuté vzdelanie, ktoré býva často zárukou pre lepšie hodnotenie a vyššiu pravdepodobnosť udržania si finančnej stability, hoci o tomto by sa dalo v súčasnosti polemizovať. Zasahujú sem aj rôzne iné dlžoby, exekúcie, splátky, voľné prostriedky vôbec, súdom prikázané zrážky, pravidelné uhrádzaný nájom, poistka, alimenty. Taktiež počet vyživovaných detí. Pri žiadosti o úver sa uvádzajú všetky dlžoby a podobné zrážky. Ich utajenie, alebo „pozabudnutie“ býva často zbytočné.

Nachádzajú sa totiž v úverových registroch, kde sú záznamy o každom. Banky si každého jedného klienta overujú, či nežiada, alebo nespláca niečo iné u konkurencie. Tento nástroj je mimoriadne dôležitý a najmä využívaný. Po odhalení takéhoto zatajenia sa môže na žiadateľa pozerať s nedôverou a samozrejme bonitný „kredit“ klesá.

Pozor na dlhy, flákanie splátok a prešľapy z minulosti

Pozor na kreditné karty. Mnoho klientov je prekvapených, že problémy z minulosti, pozabudnutie na kreditné karty (pozor, nejde o debetné karty, ako si často mýlime klasickú platobnú kartu k svojmu účtu), alebo len ležérny prístup k splácaniu, zanechá zlé hodnotenie ovplyvňujúce celkovú bonitu. Na kreditné karty a ich splácanie sa nesmie zabúdať, podobne ako na splátkový predaj ako Home Credit, Cetelem či Quatro, ktorých záznamy taktiež tvoria bonitu.

Peniaze money

Na posudzovanie bonity klientov boli vytvorené dve inštitúcie, dva registre pre posudzovania dôveryhodnosti klientov. Ide o Nebankový register klientskych informácií a Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., (spravuje Spoločný register bankových informácií – SRBI) ktoré napomáhajú bankám a ďalším organizáciám predísť rizikám nesplácania úverov zo strany žiadateľov. V Čechách na tento účel slúžia taktiež organizácie ako Bankovní registr klientských informací (CBCB) a Nebankovní registr klientských informací (CNCB). nie je clekom jasné, ako precízne funguje medzinárodné odovzdávanie informácií, no bonitu môže znížiť, pokiaľ preukazujete príjmy a žijete v inej krajine. Dokonca rapídne. Pozor, do záznamov sa dostane klient aj pri nesplácaní, alebo meškaní so splátkami rôznych úverov, ale aj účtov. Dokonca aj v prípade problematických úhrad za niektoré služby čo i len mobilnému operátorovi.

Slabá bonita sa dá poupraviť pripojením ručiteľa, čiže spoludlžníka k pôvodnému žiadateľovi. Tým pádom sa k bonite prvého žiadateľa pripája v plne miere, alebo len čiastočne bonita ďalšieho spoludlžníka. Ten však vstupuje do celej veci ako poistka pre banku, či poskytovateľa úveru. To v konečnom dôsledku znamená, že ručiteľ ručí za spoľahlivosť prvého dlžníka a platí v plnej miere za jeho nespoľahlivosť úmyselnú, či neúmyselnú.


Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.