ZN.SK
chodník park

Zlatá stredná cesta: výraz rozhodnutia pre istotu a bezpečie

Možno ste sa už pýtali, prečo je vlastne tá stredná cesta „zlatá“ a čo tým v hovorovej reči vyslovovatelia slovného spojenia myslia…

Možno ste sa už pýtali, prečo je vlastne tá stredná cesta „zlatá“ a čo tým v hovorovej reči vyslovovatelia slovného spojenia myslia… Nie je to len slovenčina, v ktorej poznáme výraz Zlatá stredná cesta. Tou zlatou strednou cestou, o ktorej je tak často reč, je vlastne akýsi koncept hľadania rovnováhy, vyváženosti a umiernenosti v rozhodnutiach a postojoch. V obraznom ponímaní to je rozhodnutie pre priamu cestu, ideálne takú, ktorá je nám priama bez veľkých manévrov a odbočovaní od zaužívaného postupu, alebo prostredia. Výrazom sa označuje niečo, čo neprináša ani veľký zisk a ani veľkú stratu, teda niečo medzi. Znamená to v podstate, že sa vyhýbame extrémom a preferujeme strednú cestu, kde hľadáme kompromis a zohľadňujeme rôzne faktory a názory.

chodník park

Staroveké Grécko a počiatky tejto filozofie

Azda najstarším vystihnutím myšlienky zlatej strednej cesty možno nájsť v gréckej mytológii v príbehu Daedala a Ikara, pri ich úteku z väzenia kráľa Minosa. Daedalos pri úniku vzduchom varoval syna, aby letel stredom, nelietal vysoko a ani príliš nízko. Inak ho pohltí more. Alebo príliš vysoko, kde slnko roztopí vosk spájajúci perie, ktoré im umožnilo na falošných krídlach odletieť. Práve nerešpektovanie strednej cesty potom Ikara stálo život. Vyslovene o strednej ceste ako spôsobe vyhnutia sa rizík, učil už Sokrates a podobnej filozofie sa držal aj Aristoteles, či Platón.

„Zlatá stredná cesta“ je filozofický a životný princíp

„Zlatá stredná cesta“ je filozofický a životný princíp, ktorý sa uplatňuje vo viacerých oblastiach, ako napríklad v politike, etike, umení či riadení. Je znakom rozhodných neriskujúcich ľudí. Samotný výraz je často používaný tam, kde je nutné zvoliť spôsob a cestu, ale nemienime strácať čas zvažovaním do väčšej hĺbky. Zvolíme si práve strednú cestu preto, že očakávame dosiaľ spomínané vlastnosti takejto voľby.

Tento výraz je známy aj v iných kultúrach a jazykoch a reprezentuje univerzálnu túžbu po harmónii a rozumných riešeniach. Zlatou sa pritom táto cesta nazýva práve pre vyjadrenie hodnoty. Toto „zlaté“ pomenovanie pramení v snahe zvýrazniť hodnotu takejto voľby ako tej najcennejšej.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu