Vodičský preukaz: aké sú podmienky, postup, skupiny a platnosť

Vodičský preukaz: aké sú podmienky, postup, skupiny a platnosť

Na cestách stretávame čoraz viac áut a to znamená, že je medzi nami viac a viac vodičov. Každý chlap či žena túži mať raz vlastné vozidlo. Najlepšie je, ak si vodičský preukaz – vodičské oprávnenie, hovorovo vodičák, zabezpečíte už v mladom veku. Hoci vlastné auto ešte nemusíte vlastniť, určite vám vaši rodičia občas požičajú to svoje. Viete odkedy môžete šoférovať a aké typy vodičského preukazu vlastne existujú?

vodičák

Na vodičský preukaz nemusíte mať 18, ale…

Vodičký preukaz je doklad, ktorý vás oprávňuje viesť motorové vozidlo určitej kategórie, na ktorú ste spravili príslušné testy. Prihlásiť sa do vybranej autoškoly a absolvovať testy na sk. B môže človek už v 16-tich rokoch. Jedinou podmienkou je, aby mal skúšky až v 17-tich. Ak získa vodičák jazdiť môže, ale nie sám. Pokiaľ nebude mať 18,  jazdiť smie len v prítomnosti spolujazdca. Ten musí byť držiteľom vodičského oprávnenia B najmenej 10 rokov, musí byť tvojim schváleným zákonným zástupcom a byť zapísaný orgánom Policajného zboru SR v evidencii vodičov ako spolujazdec.

Praktický a teoretický výcvik, ako získať vodičské oprávnenie?

Výcvik sa začína ihneď po odovzdaní vyplneného formulára do vybranej autoškoly. Potrebujete samozrejme aj doklad o zdravotnej spôsobilosti s pečiatkou všeobecného lekára. 

  • Osnova teoretickej výučby zahŕňa pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie s preskúšaním testov na čas. Vychádzajú aj knihy a učebnice s názvom „Autoškola“, ktoré si môže záujemca pohľadať napríklad v kníhkupectve bux.sk
  • Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, autotrenažér, individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Po absolvovaní trenažéra nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke. Na týchto jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor.

Výcvik môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výučby. Na záverečnú skúšku vás prihlasuje vaša autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. 

Aké skupiny vodičákov existujú?

AM

Dvojkolesové, trojkolesové, štvorkolesové a pásové motorové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybaveným pomocným motorčekom so spaľovacím motorom s objemom valcov do 50 cm3 a najvyššou povolenou rýchlosťou do 30 km/h.

A1

Vozidlá skupiny A s objemom valcov do 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

A

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor s objemom valcov presahujúci 50 cm3 a najvyššiu povolenú rýchlosť väčšiu ak 45 km/h. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1. Jazdiť je možné po dovŕšení 24 rokov.

A2

Dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré majú motor motocykel s výkonom motora do 35 kW.

B1

Trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá zo skupiny B, ktorých maximálna rýchlosť je väčšia ako 45 km/h. S akýmkoľvek druhom pohonu alebo so spaľovacím motorom s objemom väčším ako 50 cm3. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg.

B

Motorové vozidlá okrem skupín A a T, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré nemajú okrem siesta vodiča viac ako osem miest na sedenie. K tomuto typu vozidla môže byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg.

B+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny B a prípojného vozidla.

C

Motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3 500 kg, ak nepatria do skupiny D alebo T. Môže k nim byť pripojené prípojné vozidlo s hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1.

C1

Vozidlá skupiny C, ktorých hmotnosť nepresahuje 7 500 kg.

C1+E

Súpravy zložené z vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je väčšia ako 750 kg.

C+E

Súpravy zložené z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s hmotnosťou väčšou ako 750 kg.

D

Motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie. K vozidlu môže byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou do 750 kg. Vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1. 

D1

Vozidlá skupiny D, ktoré majú maximálne 16 miest na sedenie.

D1+E

Súpravy zložené z vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie je určený na prepravu osôb.

D+E

Súpravy zložené vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg. Vodičák skupiny D a jeho podskupín získate po dovŕšení 21 rokov. 

T

Poľnohospodárske a lesné traktory a iné zvláštne motorové vozidlá. Vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny T, ale len na území Slovenskej republiky. 

Je váš vodičák platný aj v zahraničí?

Vodičský preukaz vydaný v jednej z krajín  EÚ je platný v celej Európskej únii. Ak sa presťahujete do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nebudete musieť vymeniť preukaz. Svoj vodičský preukaz môžete v novej krajine používať, ak:

  • je platný a máte dostatočný vek na vedenie vozidla príslušnej skupiny
  • jeho platnosť nie je pozastavená alebo obmedzená a nebol vám odobratý vo vydávajúcej krajine.

V prípade presťahovania sa do inej krajiny ako je krajina v EÚ si podrobne zistite podmienky a pravidlá v danej krajine.


Lucia Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.