ZN.SK
čas a time management, organizácia času

Ako zvládnuť viac práce? Skúste využiť delegovanie

Delegovanie je činnosť a zároveň nástroj, ktorý v rámci kompetencie manažéra umožňuje prenášanie úloh, alebo ich častí na podriadeného zamestnanca.

Delegovanie je činnosť a zároveň nástroj, ktorý v rámci kompetencie manažéra umožňuje prenášanie úloh, alebo ich častí na podriadeného zamestnanca. Delegovaním úlohy sa pritom môže presúvať aj právomoc a zodpovednosť. V rámci právomoci môžeme chápať sprístupnenia archívov, právomoc konať, organizovať stretnutie, pozvať obchodného partnera, rezervovať priestory a podobne. Manažér pritom zostáva hlavným zodpovedným za splnenie úlohy. Delegovanie je priamou súčasťou personálneho time managementu manažéra, pretože vhodne zvoleným delegovaním a odôvodnením je možné priniesť odpovede na najdôležitejšie otázky prerozdeľovania úloh. Sú delegované smerom nadol, nie nahor a na rovnakej úrovni postavenia.

time management a cez delegovanie úspora

Delegovanie musí byť súčasťou odpovedí na otázky:

  • Kto bude úlohu plniť a čo bude obsahom tejto úlohy?
  • Ako ju treba splniť s použitím koho, alebo čoho?
  • Kedy, alebo dokedy bude musieť byť úloha splnená
  • Prečo ju treba splniť a čo jej splnenie prinesie?

Výhody:

  • Delegovaním je možné úlohy presunúť na v oblasti skúsených zamestnancov a odborníkov, prípadne na zamestnancov s potrebnými certifikátmi, oprávnením a podobne.
  • Delegovanie odľahčuje manažéra
  • Zapojenie zamestnancov do tímovej práce a vytváranie rôznorodosti práce
  • Je prejavom dôvery v zamestnanca

Nevýhody:

  • Najväčšou nevýhodou delegovania je často spoločná zodpovednosť za zlyhanie a slabú komunikáciu s podriadeným.
  • Delegovaná úloha nemusí byť pochopená absolútne presne tak, ako bola pochopená a odovzdaná na plecia manažéra.

Nedelegujú sa nedelegovateľné úlohy ako je hodnotenie pracovníkov, rozhodovacie právomoci výhradne v kompetencii manažéra a ďalšie činnosti, ktoré nie sú možné pre pracovnú náplň a pre pracovnú, či fyzickú nespôsobilosť.

Za pozornosť stojí stránka: https://managementmania.com/cs/delegovani

Pripravila MP.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu