ZN.SK
povinné zmluvné poistenie

10 najčastejších otázok o povinnom zmluvnom poistení

Každý vodič rieši minimálne raz za rok poistenie auta. Stále pritom koluje medzi šoférmi veľa nepravdivých a nepresných informácií, kvôli ktorým…

Každý vodič rieši minimálne raz za rok poistenie auta. Stále pritom koluje medzi šoférmi veľa nepravdivých a nepresných informácií, kvôli ktorým si mnohí vyberajú nevýhodné poistenia. V tomto článku nájdete odpovede na 10 najčastejších otázok, ktoré majú vodiči pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia.

povinné zmluvné poistenie

Prečo musím mať PZP?

Povinnosť mať platné povinné zmluvné poistenie je daná zákonom preto, aby štát chránil obete dopravných nehôd. Držiteľ nesie zodpovednosť za škody, ktoré prevádzkou motorového vozidla spôsobí iným vodičom. PZP túto zodpovednosť kryje, to znamená, že keď motorista s platným zákonným poistením spôsobí škodu inému vodičovi, náhrada týchto poškodení bude vyplatená z jeho poistenia auta.

Musia byť poistené aj nepojazdné alebo odstavené vozidlá?

Ak je takéto auto stále prihlásené na dopravnom inšpektoráte, teda má pridelenú ŠPZ, v takom prípade musí mať aj platné povinné zmluvné poistenie. Držiteľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel, má oprávnenie využívať toto auto na pozemných komunikáciách, preto musí prostredníctvom PZP kryť aj svoju zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Ako preukážem platnosť povinného zmluvného poistenia?

Pri cestnej kontrole môžu policajti skontrolovať aj to, či máte vaše auto poistené. Doklad, ktorým preukážete platné PZP, je zelená karta, ktorú dostanete pri uzatvorení poistenia. Zelená karta je platná na Slovensku a tiež vo všetkých krajinách patriacich do Systému zelenej karty.

*možno do zátvorky dať príklad, že ide o krajiny EÚ a niektoré ďalšie, aby sa vedelo, že EÚ tam patrí.

Ako môžem podať výpoveď PZP?

Zmena poisťovne pri povinnom zmluvnom poistení má jasne dané pravidlá. PZP je zvyčajne dojednané na dobu neurčitú s tým, že poistné obdobie je stanovené na dobu jedného roka. V prípade, že sa rozhodnete vaše PZP ukončiť, musíte tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Výpoveď PZP je potrebné podať písomne a doručiť do poisťovne pred stanoveným termínom.

Ako nahlásiť poisťovni škodu?

Pri škodovej udalosti je potrebné spísať s druhým vodičom Správu o nehode, pričom je veľmi dôležité, aby toto tlačivo bolo podpísané obidvomi zúčastnenými vodičmi. Originál tohto dokumentu si ponechá vinník, ktorý ho zanesie do svojej poisťovne. Kópiu bude mať k dispozícii poškodený. Dajte si pozor na to, že ak po nehode kontaktujete asistenčnú službu svojej poisťovne, nepovažuje sa to za oznámenie poistnej udalosti.

Aké škody zmluvné poistenie nekryje?

Ako každé poistenie, aj zákonná poistka má svoje výluky. Medzi notoricky známe výluky patria všetky situácie, keď vodič spôsobí škodu pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, Prepravovanie viacerých pasažierov než je sedadiel určených na sedenie alebo škody, ktoré vodič spôsobí na majetku osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Všetky výluky, ktoré má konkrétne poistenie auta, nájdete vo všeobecných poistných podmienkach.

Kryje zákonná poistka aj škody, ku ktorým došlo v zahraničí?

Povinné zmluvné poistenie si síce musíte uzatvoriť na Slovensku, je však platné aj v zahraničí. Chrániť vás bude vo všetkých krajinách, ktoré patria do systému zelenej karty. Medzi členské štáty sa zaraďuje väčšina štátov Európskej únie a tiež aj Rusko, Island či Maroko. Pred odchodom do zahraničia si dopredu overte, či daná krajina patrí do Systému zelenej karty. Ak destinácia, do ktorej budete cestovať, nie je zahrnutá medzi členské štáty, musíte si uzatvoriť hraničné poistenie.

Aký je rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením?

Zákonné poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte prevádzkou vášho motorového vozidla inému vodičovi. Havarijné poistenie chráni vaše auto, teda sa vzťahuje na poškodenia, ktoré vzniknú na vašom automobile. Na havarijnú poistku sa môžete spoľahnúť vtedy, keď sa vaše auto stane obeťou vandalov alebo zlodejov, poškodí sa pri živelnej udalosti alebo napríklad aj v prípade, že na ňom napáchajú škody voľne žijúce hlodavce.

Môže zákonné poistenie kryť aj poškodenia na vlastnom aute?

Prostredníctvom doplnkových poistení dokáže vaše zákonné poistenie chrániť aj vaše auto. Pripoistenia kryjú rôzne riziká, ako je napríklad stret so zverou, nabehnutie na výtlk či rozbitie čelného skla. Poisťovne dnes ponúkajú rôzne výhodné balíky s vopred zostavenou kombináciou pripoistení k PZP za výhodnú cenu. V niektorých prípadoch môžu doplnkové poistenia nahradiť aj havarijné poistenie. Takéto riešenie sa odporúča najmä pri starších vozidlách strednej triedy, ktoré sa už neoplatí havarijne poistiť.

Ako nájdem najlacnejšie PZP?

Nájdenie najvýhodnejšej ponuky je jednoduchšie, než si myslíte. Využite porovnanie cien PZP od Netfinancie.sk a najlacnejšie zákonné poistenie si nájdete za pár minút. Po dojednaní poistenia stačí si skontrolovať e-mailovú schránku, kde vám všetky dokumenty k vášmu poisteniu auta budú doručené a uhradiť poistné.

Zdroj obrázka: bigstockphoto.com

Mohlo by zaujímať tiež:

Tlačové správy

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu