ZN.SK
Bratislavské korunovácie Rudolf II

Rudolf II. Habsburský, cisár Svätej rímskej ríše na 0 eur bankovke

Rudolf II. Habsburský, cisár Svätej rímskej ríše, kráľ rímsky, český, uhorský a chorvátsky, markgróf moravský, arcivojvoda rakúsky…

Rudolf II. Habsburský, cisár Svätej rímskej ríše, kráľ rímsky, český, uhorský a chorvátsky, markgróf moravský, arcivojvoda rakúsky je nám známy predovšetkým stvárnením Janom Werichom. Na túto úlohu sa hodil dokonale. Fyzickým výzorom, ale vystihol aj niektoré jeho tradované vlastností. Aký bol Rudolf II. a čím prispel do histórie?

Kto bol Rudolf II. Habsburský?

Rudolf II. Habsburský sa narodil 18. júla 1552 vo Viedni ako syn cisára Maximiliána II. Habsburského a Márie Španielskej. Kým televízny divák si jeho osobnosť spojí s nezabudnuteľnou postavou kráľa v dvojfilme Cisárov Pekár a Pekárov Cisár v podaní Jana Wericha, história si ho naozaj pamätá ako panovníka so zmyslom pre vedomosti, pokrok a umenie. Časť detstva strávil na španielskom kráľovskom dvore u brata svojej matky, kráľa Filipa II. Práve tu nadobudol vzťah k prírodným vedám, ale aj k alchýmii, nehovoriac o pokrokovom všeobecnom vzdelaní.

Ako pomerne mladý prebral po  svojom otcovi uhorskú korunu. Jeho korunovácia sa konala 25.septembra 1572 v Dóme sv. Martina v Bratislave. Po jeho otcovi Maximiliánovi II.  a matke Márii Španielskej bol tretím korunovaným v Bratislave a zároveň jedným z najznámejších panovníkov aj našej histórie. Takmer presne o tri roky neskôr v auguste 1575 bol zvolený za rímskeho kráľa a 22. septembra toho istého roku bol korunovaný svätováclavskou korunou za českého kráľa.

Cisárske sídlo v Prahe, význam mesta tak vzrástol

Bol to práve Rudolf II. ktorý presunul cisárske sídlo do Prahy. Stalo sa tak v roku 1583. Presun kráľovského dvora a nutné prebudovanie Pražského hradu nepočítalo len s ubytovaním dvoranov, ale tiež uskladnením cenných zbierok umenia, ktorými bol Rudolf II. známy. Na dvore sústredil učencov, alchymistov, významných chemikov, aj významných astronómov, akými boli Tycho de Brahe a Johannes Kepler, či učenec Giordano Bruno. Jeho život a ukončenie vlády poznačila prehlbujúca sa maniodepresívna psychóza a nezáujem o politiku v náročnom období, kedy na územie dnešného Slovenska vpadli Turci.

Praha a pražský hrad

V roku 1608 prebral vládu nad Rakúskom, Uhorskom a Moravou jeho mladší brat Matej Habsburský a v roku 1611 získal aj českú korunu. Po Rudolfovej smrti v roku 1612 nadobudol Matej aj korunu Ríše rímskej. Obdobie Rudolfovej vlády si žiaden historik nedovoľuje uzavrieť stručným hodnotením. Bol komplikovanou osobnosťou, mimoriadne vzdelanou s citom pre umenie, rozvoj a ezoterické vedy, pritom nerozhodný v politike. Obdobie je tak charakterizované a zostručnené ako „doba rudolfínska“. Dodnes považovaná za jednu z vrcholových etáp českých, ale aj našich dejín. Pochovaný je v kráľovskej hrobke na Pražskom hrade.

Bratislavské korunovácie a Rudolf II. na 0 eurovej suvenír-bankovke

Bratislavské korunovácie Rudolf II

V septembri v roku 2022 si pripomíname 450. výročie bratislavskej korunovácie Rudolfa II. Habsburského za uhorského kráľa. Pri tejto príležitosti vychádza aj 0 eurová bankovka. Bankovka je v predaji v Múzejnom obchode na Bratislavskom hrade.

  • cena bankovky je 3 € za kus
  • Podmienky platiace pri nákupe väčšieho počtu bankoviek sa týkajú obmedzení: čísla do 100 je možné kúpiť maximálne po jednom kuse. Vzhľadom na rýchly záujem sú však po uvedené do predaja veľmi rýchlo vypredané. Obmedzenia na nákup bankoviek s číslami od 101  do 1000 sú 10 kusov na osobu. Ročníkové čísla, ktoré sa nesú v znení 19XX alebo 20XX môžu byť tiež obmedzené. Ostatné čísla nie sú nijako obmedzené. Stránky Múzejného obchodu bližšie podmienky neuvádzajú, keďže stránky nemajú aktualizované.
  • Predaj prebieha aj v týchto dňoch.
  • Informácie tiež na:  eurosouvenir.sk
Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu