ZN.SK
latinčina

Prečo sa latinčina používa v medicíne a vede? Prečo zostane večná?

Latinčina, starodávny jazyk Rímskej ríše, má svoje korene v 1. tisícročí pred naším letopočtom. V priebehu storočí sa stala dominantným…

Zľavy na wellness pobyty

Hovorí sa jej mŕtvy jazyk. Neexistuje krajina, ktorá by ňou hovorila, hoci taliančina z nej vychádza. V latinčine dokážu čítať mnohé texty študovaní odborníci, lekári, vedci, biológovia, aj zoológovia. Je jedno, či ide o filipínskeho lekára, brazílskeho, alebo slovenského. V rámci diagnóz, nálezov, liečby a medikamentov je jazyk univerzálny a zaistí, že si budú rozumieť odborníci naprieč planétou. Dnes, v čase keď sa vzdelaním pohŕda a viditeľní sú ľudia nevenujúci odbornosti taký význam, je o to viac dôležité pripomenúť si unikátnosť jazyka, ktorý je považovaný za mŕtvy a pritom zachraňuje životy.

latinčina

Latinčina a historický pohľad na jej význam

Latinčina, starodávny jazyk Rímskej ríše, má svoje korene v 1. tisícročí pred naším letopočtom. V priebehu storočí sa stala dominantným jazykom vedy, literatúry, náboženstva a medicíny. Keďže Rímska ríša mala veľký vplyv na západnú civilizáciu, latinčina sa prirodzene stala jazykovou základňou pre mnoho vedných disciplín vrátane medicíny. Mnohé z prvých významných lekárskych textov boli napísané v latinčine, čo pomohlo kodifikovať a šíriť lekárske poznatky po celej Európe.

Jednotnosť a presnosť

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je latinčina stále používaná v medicíne, je jej jedinečná schopnosť poskytovať presné a jednoznačné výrazy. V medicíne je presnosť kľúčová, pretože aj malé nejasnosti môžu viesť k vážnym nedorozumeniam a chybám. Latinčina poskytuje pevný základ, ktorý znižuje riziko nesprávnej interpretácie. Každý latinský termín má presne definovaný význam, čo umožňuje lekárom a vedcom komunikovať jasne a efektívne.

Trochu to celé komplikuje niekoľko špecifických stavov a doplnení diagnóz, ktoré je nutné doplniť angličtinou, ak ide o medzinárodný styk. Iná komplikácia sa nachádza v rozdielnom názve niektorých liekov, ktoré sa v rôznych krajinách môžu predávať kvôli právam., licenciám a významu slov, pod inými názvami. Práve latinčina a jej univerzálnosť a presnosť komunikáciu uľahčuje. Rovnako ako zloženie a samotné účinné látky v liekoch a medikamentoch sú v latinčine práve preto.

Univerzálnosť a internacionalizmus

Latinčina, ako mŕtvy jazyk, nepodlieha zmenám a vývoju, ktoré postihujú moderné jazyky. To znamená, že latinské termíny zostávajú konzistentné v priebehu času a naprieč geografickými hranicami. Táto stabilita je obzvlášť dôležitá v globalizovanom svete, kde medzinárodná spolupráca a komunikácia medzi odborníkmi z rôznych krajín sú bežné. Latinčina funguje ako univerzálny jazyk, ktorý môžu používať lekári, vedci a odborníci z rôznych národov bez obáv z jazykových bariér.

Vydané publikácie v roku 1886 aj 1985 budú mať gramatiku a výrazy rovnaké, ako prípadné publikácie a latinské texty aj v roku 2024. Rovnako tak pojmy orgánov, častí tela, označenie polohy, stavu a príčiny.

Latinčina má edukačný význam

Latinčina má tiež veľký význam v lekárskom vzdelávaní. Študenti medicíny sa učia latinské názvy anatómie, diagnóz a liekov, čo im pomáha pochopiť a zapamätať si komplexné informácie. Tento systematický prístup uľahčuje učenie sa a používanie lekárskeho jazyka. Latinské slová a výrazy pritom boli pre mnohé objavy tie prvé. Z nich sa odvozovali výrazy anglické, ruské, nemecké a podobne. Latinčina je tak základ mnohých výrazov, odborov, postupov, lekárskych úkonov, pretože v latinčine vznikli a v latinčine sa aj nazývali dovtedy, kým neprišiel dôvod im dať možno „domáci“ výraz.

Okrem toho, znalosti latinčiny poskytujú lepší prístup k historickým lekárskym textom a prameňom, čo je dôležité pre pochopenie vývoja lekárskych vied. Lepšie tak porovnáme, ako sa k liečbe pristupovalo v roku 1750 a 1886, pretože popis a názvy budú stále označovať to isté. Ak samozrejme nedošlo k zlému pochopeniu, či chybe pri zázname.

Budúcnosť latinčiny v medicíne

Latinčina si udržiava svoj význam aj v budúcnosti medicíny. Moderné technológie, ako je genetika, farmakológia a biotechnológia, stále vytvárajú nové termíny založené na latinských koreňoch. Okrem toho, pretrvávajúca potreba presného a jednoznačného jazyka v lekárskej komunikácii zaisťuje, že latinčina zostane relevantná a skutočne „nezomrie“.

Napriek tomu, že dnešná medicína sa stáva čoraz viac technicky orientovanou, základné princípy jasnej komunikácie a presnosti zostávajú nezmenené. Latinčina teda bude aj naďalej slúžiť ako neoddeliteľná súčasť medicínskeho jazyka, zabezpečujúc kontinuitu a jasnosť v rýchlo sa meniacom svete zdravotnej starostlivosti.

Krátky slovník ľudského tela Slovensko-latinský

Na ukážku toho, ktoré slová v rámci medicíny sú nám známe aj z iných odvetví, napríklad z popisu liekov, látok, reakcií, diagnóz a pod,  je možné nahlaidnuť aj na ľudskú anatómiu, ako akýsi základný kameň ďalšej slovnej tvorby. Mnohé z týchto slov pritom poznáme aj v iných súvislostiach a pritom len odkazujú na medicínu – anatómiu človeka, či zvierat.

Hlava a krk

 • Hlava – Caput
 • Mozog – Cerebrum
 • Lebka – Cranium
 • Oko – Oculus
 • Ucho – Auris
 • Nos – Nasus
 • Ústa – Oris
 • Jazyk – Lingua (odvodených je mnoho slov a významov)
 • Zub – Dens
 • Krk – Collum
 • Hrtan – Larynx (odvodená laringológia)
 • Hltan – Pharynx

Trup

 • Pľúca – Pulmones
 • Srdce – Cor
 • Pečeň – Hepar
 • Žalúdok – Ventriculus (alebo Gaster)
 • Črevá – Intestina
 • Tenké črevo – Intestinum tenue
 • Hrubé črevo – Intestinum crassum
 • Oblička – Ren
 • Močový mechúr – Vesica urinaria
 • Pankreas – Pancreas
 • Slezina – Lien
 • Bránica – Diaphragma

Horné končatiny

 • Rameno – Humerus
 • Lakeť – Cubitus
 • Predlaktie – Antebrachium
 • Zápästie – Carpus
 • Ruka – Manus
 • Prst – Digitus
 • Palec – Pollex

Dolné končatiny

 • Bedro – Coxa
 • Stehno – Femur
 • Koleno – Genu
 • Predkolenie – Crus
 • Členok – Tarsus
 • Noha – Pes
 • Palec na nohe – Hallux

Kostra

 • Kosť – Os
Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu