ZN.SK
úrady a kancelárie

Postup ako odhlásiť, alebo prihlásiť trvalý pobyt (bydlisko)

Každý to aspoň raz rieši. Ak už ale príde čas, je dobré vedieť, ako postupovať a ako to vlastne prebieha v rámci odhlásenia a prihlásenia pre trvalý pobyt.

Každý priemerný Slovák sa aspoň raz v živote presťahuje. Zostávať na jednom mieste nedokáže hocikto. Alebo naopak sú ľudia, ktorí majú to šťastie, že majú tie najlepšie podmienky a kruh rodiny neustále pri sebe a nezmení sa tak možno až na číslo domu nič viac. Ak už ale príde čas, je dobré vedieť, ako postupovať a ako to vlastne prebieha v rámci odhlásenia a prihlásenia pre trvalý pobyt.

úrady a kancelárie

Prihlásenie trvalého pobytu

Na prihlásenie trvalého pobytu potrebujete doklady:

  1. Občiansky preukaz, poprípade cestovný pas alebo doklad o slovenskom občianstve ( dieťa do 18 rokov potrebuje rodný list).
  2. List vlastníctva
  3. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením s overeným podpisom vlastníka.

Trvalý pobyt sa dá nahlásiť osobne alebo elektronicky. Nahlásiť ho môžete sebe, členovi rodiny, dieťaťu do 18 rokov, občanovi bez právnej spôsobilosti a inej osobe.

Keď prihlasujete dieťa do 18 rokov je potrebné mať jeho rodný list. Čo sa týka novorodencov, ich trvalý pobyt sa okamžite zapisuje tam, kde má trvalý pobyt matka dieťaťa. Ak je to neznáme, tak má dieťa trvalý pobyt v meste/obci, kde sa narodilo. Keď sa dieťa narodí v zahraničí, treba to nahlásiť ohlasovni.

Doklad o trvalom pobyte

Doklad o trvalom pobyte sa dá nadobudnúť dvomi metódami. Tou prvou je oznámiť to osobne na ohlasovni za poplatok 5€ a tou druhou metódou je cez elektronickú službu za polovičný poplatok 2,5€. Doklad si môžete zažiadať za seba, člena rodiny alebo dieťa do 18 rokov. Avšak v prípade inej osoby je potrebné úradom overené splnomocnenie.

Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže zrušiť vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, rozhodnutie súdu alebo smrť. Trvalý pobyt sa nemôže zrušiť vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi, nezabezpečeným deťom alebo manželovi.

Ak máte zrušený trvalý pobyt, rozhodnutie vám určené sa ihneď posielajú na adresu obecného úradu, kde bol váš trvalý pobyt. Na úradnej alebo elektronickej tabuli bude oznam visieť 15 dní.

Ohlasovacie práva a povinnosti

Vašou povinnosťou je nahlásiť zmenu trvalého pobytu niektorým orgánom, zamestnávateľovi a zdravotnej poisťovni. Keď ste podnikateľom, tak aj sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, novú adresu musíte nahlásiť katastru a keď vlastníte auto, tak aj na dopravný inšpektorát.

Taktiež si musíte zmeniť občiansky preukaz do 30 dní. Ak si ho vymeníte cez elektronickú službu ( dá sa to iba keď máte OP s čipom), bude váš starý OP platný kvôli certifikátom, ktoré na ňom sú. Môžete ho používať, kým Vám nedajú nový. Zaplatíte zaň 4,5€.

Pripravila Katarína

Mohlo by zaujímať tiež:

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu