ZN.SK
včelárik zlatý na záhorí, vzácny vták

Na Záhorie sa vrátil vzácny vtáčí druh včelárik zlatý

Včelárik zlatý je vzácny druh vtáka, ktorý púta pozornosť najmä svojim výrazným sfarbením. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)…

Včelárik zlatý je vzácny druh vtáka, ktorý púta pozornosť najmä svojim výrazným sfarbením. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) v spolupráci s nadáciou Green Foundation  a Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) pripravilo podmienky pre návrat tohto jedinečného operenca v rámci Chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie. Projekt spočíval najmä v úprave pieskovej steny, ktorú včelárik využíva na hniezdenie.

Hniezdne podmienky pre populáciu včelárika zlatého

BROZ, ŠOP SR a Green Foundation sa zamerali na úpravu hniezdnych podmienok pre včelárika. Na jeho návrat do oblasti bola nevyhnutná úprava a očistenie pieskovcovej steny, ktorá bola výrazne degradovaná náletovou vegetáciou a zosuvom pôdy. V týchto dňoch je už možné pozorovať hniezdenie početnej kolónie včelárikov zlatých. Na Slovensku sa zdržia približne do začiatku septembra, kedy odletia na zimu do teplejších oblastí.

včelárik zlatý na záhorí, vzácny vták

„Tento projekt bol nesmierne dôležitý, aby sme zlepšili podmienky pre hniezdenie včelárika v tejto oblasti. Vďaka patrí Borisovi Zelenému, zakladateľovi Green Foundation, ktorý nám pomohol s realizáciou,“ zhodnotil predseda BROZ Tomáš Kušík. „Ak chceme zachovať a podporiť vzácne druhy a biodiverzitu v našom okolí, musíme sa tiež snažiť o zmiernenie používania pesticídov na poľnohospodárskych plochách, podporu tradičného  hospodárenia na lúkach a pasienkoch ale aj a o obnovu alebo zachovanie prirodzenej dynamiky našich riek,“ dodal.

včelárik zlatý na záhorí, vzácny vták

Poklesy početnosti tohto druhu boli zistené na miestach, kde došlo k zničeniu hniezdnych príležitostí alebo ku strate potravy, najmä intenzifikáciou poľnohospodárstva, po plošnej aplikácii pesticídov alebo alebo zväčšením plôch monokultúr.

Včelárik zlatý je jeden z našich najvýraznejších druhov vtákov. Je to krásny, pestrofarebný vtáčik, ktorý lieta v kŕdľoch. Hniezdi v kolóniách viacerých párov, ktoré si hĺbia hniezdne nory  do kolmých pieskových stien. Živí sa lietajúcim hmyzom rôznych druhov, aj väčšími druhmi, ako napríklad vážkami a chrobákmi.

včelárik zlatý na záhorí, vzácny vták

Úprava pieskovcovej steny bola realizovaná v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého (https://broz.sk/beesandfish/), podporeného európskou komisiou.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tlačové správy

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu