ZN.SK
auto summit

Krajiny Vyšehradskej štvorky vyzývajú vládu k podpore

V Bratislave sa konala medzinárodná konferencia. Témou bolo zachovanie trendu a podpora konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v krajinách V4.

Automobilový priemysel patrí k ťahúňom priemyslu nie len na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Vyšehradskej štvorky (V4). Okrem Slovenskej republiky tam patrí aj Poľsko, Maďarsko a Česká republika. V minulom roku bolo  v regióne V4 vyrobených 3 650 931 automobilov, čo tvorí jednu štvrtinu z celkovej produkcie v Európe.

summit V4

Automotive summit platformy V4

V Bratislave sa 23.5.2017 konala medzinárodná konferencia a jej hlavnou témou bolo zachovanie  rastúceho trendu a podpora konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v krajinách V4. Zúčastnili  sa na nej predstavitelia  automobilových priemyslov jednotlivých štátov.
Každý z nich mal možnosť priestor vyjadriť sa k aktuálnej situácii. Prezident automobilového priemyslu Slovenskej republiky na úvod poznamenal, že automobilový priemysel je pilierom priemyslu  republík. V rámci interných tém všetky krajiny regiónu akútne riešili nedostatok kvalifikovanej sily, rozvoj dodávateľských sietí, potrebu rozvoja a podpory aplikovaného výskumu a vývoja.

Pracovná sila zo zahraničia

Nezamestnanosť je rekordne nízka a tempo priemyslu  je veľké. ,,Veľmi dôležité je duálne vzdelávanie pre mladých, ktoré samozrejme praktizujeme.“  uviedol J.Farkaš, prezident Poľského automobilového  zväzu. Podobne je  to aj v našej republike, kde prioritou je rekvalifikácia a zamestnávanie domácich zamestnancov. Skutočnosťou je, že ak sú možnosti na dovoz pracovnej sily je absurdné ju odmietať, nakoľko je potenciálnych kvalifikovaných zamestnancov  na Slovensku stále málo.

Počet potrebných zamestnancov  sa počíta na tisíce

Ďalším bodom v diskusii bol počet chýbajúcich zamestnancov v jednotlivých krajinách V4. Predstavitelia dospeli k záveru, že v Slovenskej republike je do budúcna potrebných 14 000 zamestnancov, kde polovicu tvoria študenti duálneho vzdelávania. V Českej republike je to až 140 až 150 000  zamestnancov, v Poľsku minimálne 100 000 a Maďarsko hlási  potrebu  100 až 150 000. B. Wojnar, prezident Združenia  automobilového priemyslu ČR vidí situáciu nasledovne: ,,Na pracovnom trhu musím  nájsť ľudí, ktorí sú naozaj ochotní pracovať.“

Výzva vlády

Zástupcovia automobilových zväzov a asociácií krajín V4 chcú prijatou spoločnou deklaráciou vyzvať vlády na užšiu spoluprácu a podporu  priemyslu, navrhujú tak vytvoriť platformu na pravidelné stretávanie na úrovni stredoeurópskeho regiónu.
„Vyzývame vládu na silnú regionálnu spoluprácu a navrhujeme pravidelné stretávanie sa s vládami strednej Európy prostredníctvom AUTOMOTIVE SUMMIT PLATFORMY V4“.

V závere všetci zástupcovia túto výzvu spečatili svojimi podpismi.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu