ZN.SK
Autá

Automobilky na Slovensku potrebujú pomoc: mala by začať v školstve

Zväz automobilového priemyslu naštartoval úspešne sa rozvíjajúci model duálneho vzdelávania. Potrebná je podpora vlády so zvyšovaním praxe na školách.

Kvalifikovaná pracovná sila je jednou z rozhodujúcich podmienok udržateľného rozvoja automobilového priemyslu na Slovensku. Zväz automobilového priemyslu (ZAP) naštartoval úspešne sa rozvíjajúci model duálneho vzdelávania na stredných školách a študijné programy na vysokých školách, ktoré absolventov pripravujú na prax. To je však stále málo. Potrebná je najmä podpora Ministerstva školstva (MŠVVaŠ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny(MPSVaR).

Autá

Nedostatok cieľových absolventov

Ako uviedol prezident ZAP J. Sinay: „ Je potrebné zaviesť prax vo firmách tak, ako to bolo v minulosti.“ Podľa štatistík je potreba na roky 2017-2020 pre automobilový priemysel SR až 14 000 kvalifikovaných pracovníkov. Z toho 15% absolventi VŠ a 85% SŠ.

Dôležité je vyberať rekvalifikáciu tam, kde je to potrebné. Situáciu komentovala hovorkyňa VW Slovakia L.K.Makayová:  „Situácia je kritická. Audi Hungaria nám poskytlo 500 zamestnancov.“ Momentálne je dnes v duálnom systéme zapojených 70 zamestnávateľov a 873 žiakov. V ďalšom školskom roku duálny systém pre automobilový priemysel ponúka ďalších až 1089 učebných miest.

Prehľad najžiadanejších odborov z automobilového priemyslu v duálnom vzdelávaní:

Žiaci v duálnom vzdelávaní                             Zdroj: ZAP SR

Vysoké školy a automobilový priemysel

Potrebu transformácie vzdelávania na vysokých školách potvrdil aj prieskum, ktorý na vzorke 7 090 vysokoškolských študentov zrealizovala Študentská rada vysokých škôl. Cieľom prieskumu bolo poukázať na vnímanie vysokoškolského vzdelávania z pohľadu študentov, ktorí za najväčší problém a to až 65,5% opýtaných, považujú nedostatok praxe počas štúdia. Ďalším značným problémom je neregulovanosť študijných programov, ktoré nemajú uplatnenie v praxi, podľa 36,3% študentov. Navrhovaným riešením je vo vybraných študijných programoch minimálne 1 semester praxe ako Profesijný bakalár (4 roky štúdia) alebo napríklad 5 ročné kontinuálne štúdium s 1 – 2 semestrami praxe. Podľa slov viceprezidenta ZAP SR Holečka je dôležité najskôr zlepšiť kvalitu prijímacieho procesu na VŠ a bohužiaľ sa v dnešnej dobe uprednostňuje kvantita na úkor kvality.

Zavedenie „malého duálneho systému“

Keďže je situácia kritická a alarmujúca ZAP SR vyzval MPSVaR na realizáciu cielených rekvalifikácií formou „malého duálu“. Očakáva sa pozitívny a aktívny prístup MPSVaR  a MŠVVaŠ k realizácii navrhovaných opatrení. S vládou neustále rokujú, ale podľa slov J. Sinaya je tempo rýchlosti komunikácie nízke. Neprospieva tomu ani častá výmena ministra školstva.

malý duálny systém AP                             Zdroj: ZAP SR

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu