ZN.SK
Gregor František Berzeviczy:

Gregor František Berzeviczy: Životný príbeh uhorského osvietenca zo Spiša

V týchto dňoch vychádza a dostáva sa do kníhkupectiev zaujímavá kniha s názvom Gregor František Berzeviczy – Životný príbeh uhorského…

V týchto dňoch vychádza a dostáva sa do kníhkupectiev zaujímavá kniha s názvom Gregor František Berzeviczy – Životný príbeh uhorského osvietenca zo Spiša, ktorej autorkou je Miroslava Lazniová. Kniha je vydaná pri príležitosti 200. výročia úmrtia tohto významného ekonóma, národohospodára, reformátora evanjelického školstva ale aj milovníka tatranskej prírody a turistiky.

Neznáma osobnosť Gregor Berzeviczy

Gregor Berzeviczy (1763 – 1822) bol rodák z Veľkej Lomnice a patril k uhorským osvietencom a vzdelancom európskeho významu. Kniha približuje jeho štúdium na univerzite v Göttingene, či cestovanie po západoeurópskych krajinách ako Nemecko, Holandsko, Francúzsko a Anglicko, kde získal množstvo cenných poznatkov a skúseností. Tie sa napriek zložitej politickej situácii pokúšal aplikovať v Uhorsku. Ako vzdelanec európskeho rozmeru so širokými encyklopedickými vedomosťami vytvoril jeden z návrhov uhorskej ústavy. Ale známych je viacero jeho diel, ktoré rozoberajú predovšetkým národohospodársku a sociálno- ekonomický situácii v súdobom Uhorsku.

Gregor František Berzeviczy:

Vďaka publikácii môžeme nazrieť aj do jeho osobného života, ktorý je ovplyvnený veľmi blízkym vzťahom s matkou. Neskôr vtedajšiu verejnosť šokoval manželstvom so svojou neterou, s ktorou mal osem detí, avšak iba jedno z nich sa dožilo dospelosti – syn Titus.

Rovnako kniha zachytáva Berzeviczyho úsilie zlepšiť životné podmienky všetkých spoločenských vrstiev v Uhorsku, predovšetkým tých znevýhodnených, akými boli sedliaci, či protestanti. Nepokorili ho ani viaceré životné nezdary a útrapy. A to aj v čase, keď sa od 90tych rokov 18. storočia utiahol na Spiš a intenzívne sa pokúšal zlepšiť kvalitu  života svojich krajanov. Sám išiel príkladom hoci aj vtedy, keď sa  v Uhorsku pokúšal o zavedenie využívania rašeliny na vykurovanie na svojich majetkoch.

Neobyčajný človek v neobyčajnej knihe

Počas svojho života spoznal množstvo domácich i zahraničných významných osobností, z ktorých  mnohé sú širokej verejnosti menej známe. Súčasťou publikácie sú preto krátke životopisy aspoň tých  uhorských vzdelancov, s ktorými sa mal možnosť Gregor Berzeviczy osobe stretnúť, pričom s mnohými z nich udržiaval po celý život priateľské kontakty. Jedným z jeho dlhoročných priateľov bol aj maďarský jazykovedec František Kazinczy.

Ďalšou šokujúcou a dnes možno i úsmevnou udalosťou pre verejnosť, ale i samotného Berzeviczyho bolo, keď sa jeho nekrológ objavil v dobovej tlači už v roku 1818, teda necelé štyri roky pred jeho smrťou. O svojej smrti si takto mohol prečítať z pohodlia domova. Publikácia je jedinečná tým, že biografiou Gregora Berzeviczyho sa v súčasnosti na Slovensku nevenuje žiadna monografia. Kniha ponúka nielen zaujímavý obrazový materiál, ale nechýba jej ani register, či resumé v troch jazykoch – Anglický, Nemecký a Maďarský jazyk.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu