ZN.SK
Dieťatko schúlené v klbku, bábätko

Dieťa je po narodení vyzbrojené super-schopnosťami

Po narodení sa dieťa musí prispôsobovať novým podmienkam (samé dýchať, prijímať potravu, vylučovať,..). Príroda ho obdarila výnimočnými superschopnosťami…

Po narodení sa dieťa musí prispôsobovať novým podmienkam (samé dýchať, prijímať potravu, vylučovať,..). Či je pre dieťa niečo príjemné alebo nepríjemné dokáže rozoznávať len na základe uspokojených alebo neuspokojených potrieb. Potrebuje byť hladkané a najpríjemnejšie sa cíti v matkinom náručí. Veľmi príjemný mu je najmä matkin hlas, ktorý si pamätá z obdobia prenatálneho vývinu.

Dieťatko schúlené v klbku, bábätko

Obdobie novorodenca trvá asi 28 dní od narodenia, teda prvý mesiac po pôrode. Po tomto období nasleduje obdobie dojčaťa, ktoré trvá až do jedného roka. V priebehu tohto obdobia sa dieťa postupne naučí mnoho nových vecí a stáva sa novou samostatnou bytosťou. Od úplnej závislosti od dospelých sa za 12 mesiacov stane bytosťou, ktorá má prvé prejavy samostatnosti. V dvanástich mesiacoch dieťa už ovláda svoje telo, vie sedieť, stáť, uchopovať veci a začína sa vývin reči. Preto sa obdobie batoľaťa zvykne nazývať aj predrečové obdobie. V 4.-5. mesiaci vyslovuje slabiky, tzv. džavoce (ba, ga, ma) a postupne si ich spojuje na baba, mama, tata. Okolo 9. mesiaca už rozumie jednoduchým výrazom napr. “Urob papa“. V 12. mesiaci už rozumie väčšiemu počtu slov a ovláda asi 6 slov s nepresným a mnohoznačným významom. Vývin reči ale aj psychiky je ovplyvnený mnohými biologickými a sociálnymi faktormi. Avšak aj samotné vyvíjajúce sa dieťa je spolutvorcom vlastnej osobnosti, hlavne tým, v akej spoločnosti sa pohybuje a s akými ľuďmi sa stretáva.

Novorodenec ešte nemá dostatočne vyvinutú jemnú motoriku rúk a preto nedokáže uchopovať jednotlivé, hlavne menšie veci. V období dojčaťa sa táto jemná motorika rúk začína viditeľne rozvíjať a dieťa dokáže uchopovať veci rôznych veľkostí. V 3. mesiaci sa objavuje tzv. prvý sociálny úsmev, pri ktorom dieťa reaguje spontánnym úsmevom na ľudské tváre. Až medzi 6. – 8. mesiacom začína rozoznávať medzi známou a neznámou tvárou a začína prežívať strach z nových predmetov, ľudí a situácii. Tieto emocionálne prejavy sú pre dojča vlastne primárnym prostriedkom komunikácie s okolím. Vzťah dieťaťa k matke je zdrojom pocitu bezpečia a istoty dieťaťa, no vzťah k otcovi sa musí vytvárať najmä cez hru. V týchto obdobiach sa prejavujú rôzne nepodmienené reflexy.

Nepodmienené reflexy

Môžeme ich rozdeliť na základné, obranné, polohové a pohybové reflexy. Niektoré sú nevyhnutné nato aby novorodenec prežil, ako napríklad dýchací reflex, sací reflex alebo prehĺtací reflex. Tieto reflexy sa prejavujú krátko po narodení. Ďalšou veľkou skupinou reflexov sú obranné reflexy, ktoré sa prejavujú, keď sa novorodenec zľakne alebo sa cíti ohrozený. K týmto reflexom patrí moorov objímací reflex a babinského reflex. Oba tieto obranné reflexy vymiznú postupne ako dieťa rastie. Polohové reflexy, sú vlastne reakciou nato, že dieťa ešte nemá osvojené všetky pohybové vzorce tak ako dospelý. Posledná skupina nepodmienených reflexov sú reflexy pohybové, kde sa dieťa podvedome pripravuje na neskorší vývin ako je plazenie alebo chodenie. Výnimkou je plávací reflex, kde dieťa keď umiestnime do vody tvárou dole, začne hrabať rukami a kopať akoby plávalo. Tu môžeme vidieť pozostatky z prenatálneho obdobia, ktoré dieťa vlastne prežilo vo vode. Zaujímavý je tiež úchopový reflex, ktorý sa prejavuje tým, že dieťa zovrie predmet, ktorý sa dotkne jeho dlane. Toto zovretie je často až prekvapivo pevné – dieťa sa dokáže na zovretom predmete aj udržať.

Pripravila Aďa

Reflexom sa podrobne venujeme na bábätkovskom magazíne www.babatko.eu pod heslom REFLEXY

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu