ZN.SK
Kali, Filipíny

Bojové umenie: Kali, filipínska obranná technika

Kali je tradičné filipínske bojové umenie, ktoré bolo v dávnych dobách prísne chránené a vyučovalo sa len medzi rodinnými príslušníkmi už od veku šiestich rokov.

Kali je tradičné filipínske bojové umenie, ktoré bolo v dávnych dobách prísne chránené a vyučovalo sa len medzi rodinnými príslušníkmi už od veku šiestich rokov. Kali má svoju filozofiu, ku ktorej svojich prívržencov vedie. Je ňou viera v život nie v smrť, viera v úspech nie v prehru, viera v zdravie nie v chorobu.

Kali, Filipíny

Unikátnymi rysmi je používanie bojových metód, ktoré vychádzajú len z málo základných pohybov, ale ktoré sú veľmi účinné pri akomkoľvek útoku. Primárne zameranie Kali je boj so zbraňou, pri ktorom ide o prežitie. Toto bojové umenie sa zameriava na boj so sečnými, bodnými, či úderovými zbraňami a tieto princípy potom aplikuje aj do boja bez použitia zbraní alebo do boja so strelnými zbraňami. Je založené na troch princípoch.

Tri oblasti, úrovne aj útočníci

Tri oblasti – najskôr sa vyučuje boj z blízka, pretože je najnebezpečnejší a najťažšie zvládnuteľný, neskôr boj na strednú a nakoniec väčšiu vzdialenosť.

Tri úrovne – s každým útokom sa učí aj niekoľko protiútokov a zároveň niekoľko protiútokov na tieto protiútoky. Tým sa vyvíja schopnosť premýšľať a odhadovať boj až na tri akcie dopredu.

Traja útočníci – vyučuje sa tak, aby študent bol pripravený bojovať najmenej s troma útočníkmi naraz, čo znamená stráviť čo najkratší čas s každým jedným útočníkom a zachovať si energiu.

Kali bolo vyvinuté pre obranu rodiny a majetku, pred nájazdníkmi a kolonizátormi, ale aj proti ostatným obyvateľom, ktorí by si chceli privlastniť, čo im nepatrí alebo ohroziť toho, koho máme radi. Situácie ohrozenia a nebezpečia sú na filipínskych uliciach dennodenným chlebom.

Mohlo by zaujímať tiež:

Dominika (MoonWolf)

DominikaSom fotografka, kameramanka, hudobníčka, latino hip-hop tanečníčka na voľnej nohe a verím, že jedného dňa aj spisovateľka. Vo voľnom čase sa venujem psychológii, alternatívnej medicíne, mágii a šamanizmu. Milujem knihy a cestovanie za kultúrou starých Májov, Inkov, Toltékov ale aj pohanov, Egypťanov a prastarých Slovanov. Mojou filozofiou je slovo. Slová dokážu bolestne zraňovať ale aj zázračne liečiť. Všetci sme dostali dar slova. Jednou z foriem ako ho využiť je pre mňa aj písanie článkov, ktoré by som chcela s najlepším vedomím a svedomím zamerať pre ľudí, ktorí hľadajú cestu von zo svojich strastí a dezinformácii nám podstrkovaných vo všetkých aspektoch života. Moje heslo znie: ,,Tak poďme hľadať pravdu!''

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu