ZN.SK
Vesmír, hviezdy

Astrológia, astronómia a astrofyzika: aký je medzi nimi rozdiel?

Astronómia, astrofyzika a astrológia sú pojmy, ktoré síce všetky súvisia s vesmírom, no zároveň sú si vzájomne odlišné a len málo ľudí ich vie od seba rozlíšiť.

Zľavy na wellness pobyty

Astrológia, astronómia a astrofyzika sú na prvý pohľad pojmy, ktoré so sebou úzko súvisia, čo je z časti aj pravda. Zároveň sú to však tri odlišné termíny, pričom každý jeden zahŕňa iný súbor poznatkov. I napriek tomu, že sa tieto pojmy líšia, tak je len málo ľudí, ktorí by ich presným spôsobom dokázali od seba odlíšiť. Po prečítaní tohto článku sa zaradíte do skupiny, ktorá v týchto pojmoch vidí jasné rozdiely.

Vesmír, hviezdy

Astronómia:

Astronómia je z vybranej trojice pojmov zrejme ten najširší a preto začneme práve ním. Pôvod slova má korene v gréčtine, astro = hviezda, nómos = zákon, teda „zákon hviezd“. Vo všeobecnosti sa astronómia zaoberá vesmírom, vesmírnou hmotou a prakticky všetkým dianím v kozme. To znamená, že skúma spôsob vzniku, vývoj, stavbu, rozloženie hmoty a jej vzájomné spolupôsobenie. Do jej okruhu záujmov tiež patrí pozorovanie fyzikálnych a chemických reakcií.

Čo sa týka histórie tejto vedy, tak svoje počiatky má už v starovekom Grécku, keďže obloha a najmä hviezdy boli vždy predmetom veľkej fascinácie. Pre ďalší progres bol dôležitý prínos  Johannesa Keplera a Isaaca Newtona. V 20. storočí sa pod vplyvom modernizácie techniky veda začala deliť. A dnes sa astronómia skladá z viacerých častí ako napríklad astrofyzika, astrometria, kozmológia či planetológia.

Astrofyzika:

Ako už bolo spomenuté vyššie, astrofyzika je čas astronómie. Základ termínu nachádzame opäť v gréčtine, no tentoraz však nómos zamieňame za physis, čo znamená príroda. Astrofyziku teda môžeme definovať ako časť astronómie, ktorá sa taktiež zaoberá vesmírom, no ako už je z názvu príznačné, tak hlavne po fyzikálnej stránke. Skúma fyzikálne vlastnosti nebeských objektov, ich spolupôsobenie. Objektami máme na mysli celé galaxie, planéty či žiarenia.

Pre zjednodušenie – astrofyzika využíva princípy a poznatky fyziky, ktoré potom aplikuje na skúmanie vesmíru.

Vo všeobecnosti ju delíme na:

  • Pozorovacia astrofyzika = využíva elektromagnetické žiarenia, pričom sa prispôsobuje rôznym vlnovým dĺžkam
  • Teoretická astrofyzika = využíva viacero nástrojov na vysvetlenie rôznych javov, pracuje s počítačovými simuláciami alebo vytvára modely zodpovedajúce reálnym javom

Astrológia:

Predmetom astrológie je skúmanie spojitostí medzi postavením vesmírnych telies, predovšetkým hviezd, a reálnymi udalosťami prebiehajúcich na Zemi. Veľmi zjednodušene môžeme povedať, že na základe určitého stavu vo vesmíre sa predovšetkým snaží skúmať a určovať našu budúcnosť.

Astrológia je najčastejšie zamieňaná s termínom astronómia, no v skutočnosti majú tieto pojmy spoločné len veľmi málo. Samotní astronómovia dokonca astrológiu ani len nepovažujú za vedu a celkovo vedecký svet sa k tomuto odboru či „pavede“ stavia veľmi skepticky.

Na druhej strane, astrológovia sa v súčasnosti snažia presvedčiť širokú vedeckú obec o tom, že astrológia je veda. Robia sa rôzne pokusy o tom, aké vplyvy majú na nás rôzne žiarenia, ako fázy Mesiaca ovplyvňujú živočíchy a tak podobne. Dnešné predpovede sa však len málo líšia od tých spred 2000 rokov. Naďalej sa budúcnosť určuje na základe postavenia hviezd, ktoré bolo definované už tak dávno, že momentálne usporiadanie tomu ani nezodpovedá.

Zaujímavosť: Súhvezdia, na základe ktorých sa určuje znamenie v horoskope, sú „posunuté“ približne o mesiac. No pridelenie znamení ostáva rovnaké aj po 2000 rokoch. Z toho vyplýva, že ak ste narodený v mesiaci máj a ste býk, tak podľa skutočného usporiadania hviezd ste pravdepodobne v znamení baran a celý život ste si čítali zlú predpoveď horoskopu :-).

Pripravil Jaroslav Uram

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu