ZN.SK
Zamestnanie kravata

Podraz od zamestnávateľa? Zmluva o mlčanlivosti

Zmluva o mlčanlivosti môže byť bežnou súčasťou pracovnej zmluvy v podnikoch, kde sa zamestnávateľ chráni. žiaľ môže ísť aj o nástroj vydierania a vykonštruovania personálnych zmien.

Pri zamestnaní, prijímaní do zamestnania, ale aj s časovým odstupom sa na pracovisku môžete stretnúť s povinnosťou podpísania zmluvy o mlčanlivosti. Vo väčšine prípadov ide o jednostranné zmluvy ku ktorým sa zamestnanec ani nesmie vyjadriť, inak mu hrozí výpoveď, alebo ďalšie postihy klasifikované ako hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Medze a zákony pracovnej disciplíny pritom nemusí definovať žiadny kódex a porušili ste ju. Slovenským folklórom je totiž mať aj v tejto oblasti úplný holubník. V prvom rade sa však chce zamestnávateľ chrániť pred tým, aby zo spoločnosti neunikali informácie, podrobnosti, či strategické fakty o smerovaní a plánovaní. Pochopiteľné strategické dôvody sú pomerne vážnou vecou, kedy má zmluva o mlčanlivosti zmysel.

Nástroj na vydieranie

Paranoja niektorých zamestnávateľov môže prerásť do nezmyselných krajností, kedy on sám ani netuší, čo od zamestnanca požaduje. Určite je dobré zbystriť zrak a pozornosť pred zmluvami, ktoré sú vyhotovované v jednom kuse a vy jej znenie nedostávate. Veľký pozor pri týchto zmluvách by si mali dávať najmä zamestnanci, ktorí dostávajú list na podpis bez možnosti vyjadrenia, pripomienky, ba dokonca znenie toho, čo je obchodným tajomstvom nie je nijako definované a vymedzené. Tu je nutné zdvihnúť varovný prst. Zmluva o mlčanlivosti, ktorá ani zhruba nedefinuje, čo je nutné chrániť, sa dá zneužiť a používať ako nástroj vydierania zamestnancov tak, ako sa už žiaľ deje.

Ide práve o prípady, kedy nedokážete v časovej tiesni odlíšiť to, ktoré fakty a informácie sú interné a ktoré nie, pričom aj tie za bežných okolností verejné sa odrazu stanú citlivými. Prípad, kedy údaj o počte vozidiel distribučnej spoločnosti bol bežným údajom bez trestu, začal byť zaujímavý vtedy, keď nepohodlný zamestnanec rovnaký údaj zdelil inému klientovi, no zamestnávateľ usúdil, že prezradil internú informáciu o aktuálnom počte vozidiel a stanovil samovoľne pokutu na 150 EUR strhnutia z platu. Pokúste sa preto so zamestnávateľom nadviazať dialóg o tom, že v prvom rade v prípade zmluvy o mlčanlivosti, musí vedieť vymedziť čo a aká oblasť je chránená a ktorá časť je klasickou súčasťou pracovného styku. Ak nie konkrétne, chcite vedieť príklady a oblasti. Inak sa môže prezradením tajomstvom klasifikovať v podstate aj údaj o tom, že plánujete dovolenku. Žiaľ, aj toto je prípad zo Slovenska.

Dostali ste na podpis zmluvu o mlčanlivosti?

Ak už ste dostali na podpis takúto zmluvu, zamestnávateľ je povinný Vám ju ponechať na podpis a nežiadať okamžité podpísanie. Vy máte právo si ju preštudovať pozorne v rozumnom čase. Jej znenie a jej porušenie vás môže stáť miesto pokojne hneď v ten deň, pokiaľ nutne zamestnávateľ potrebuje uplatniť takúto listinu ako nástroj šikany. Bežný sprievodca termínmi a pomocník pre pracovnoprávne vzťahy spomína všeobecnú teóriu. My žiaľ spomíname reálne skúsenosti z bežného života na Slovensku.

K takémuto kroku, pričom máme na mysli dávanie na podpis doložku o mlčanlivosti, sa môže pristupovať pri klasickom uzatváraní pracovného vzťahu. Ak však k zavedeniu mlčanlivosti dochádza počas prevádzky a už trvania predtým uzatvoreného pracovného pomeru, na základe ojedinelého prípadu, ktorý prekvapí pracovný tím tým, že vlastne ani nejde o internú informáciu (ale len v klebetách zamestnankyňa predbehla šéfku), je to vec paranoje zamestnávateľa, alebo len vec razantnejšieho riešenia, ak niekto rapotal o (ne)interných záležitostiach. Zamestnávatelia však často takýmito krokmi následne zhoršujú pracovné prostredie a vytvárajú dusno. Pocítiteľné najmä ak ide o jedno z viacerých negatívnych opatrení. Len spokojný zamestnanec vie robiť dobre svoju prácu s odhodlaním a radosťou. Nuž a práve to sa mnohí z radov nadriadených ešte odmietajú naučiť.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu