ZN.SK
Bratislavský hrad

Pressburg, Prešporok či Pozsony… Kedy vznikol názov Bratislava a prečo?

Mesto Bratislava má nesmierne bohatú históriu. Späté s národnými dejinami bolo dokonca korunovačným mestom Uhorského kráľovstva vďaka vpádu Turkov…

Mesto Bratislava má nesmierne bohatú históriu. Späté s národnými dejinami bolo dokonca korunovačným mestom Uhorského kráľovstva vďaka vpádu Turkov a korunovačným zostalo aj v období Rakúsko-Uhorska. Stretávali sme sa s veľkým množstvom názvov, než sa aj vďaka písomným prameňom a zvýšenou vzdelanosťou ustálili donedávna a aj dnes používané podoby Prešporok, Poszony, Pressburg a im podobné varianty. Lenže ľudí vítajú cedule s názvom Bratislava. Mnohí máme v dokladoch tento názov a zdalo by sa, že vznikol len pred sto rokmi. Je to však naozaj tak?

Bratislava, Dunaj a Bratislavský hrad

Bratislava v názvoch veľmi pestrá

Tak ako my máme Viedeň, Česi Vídeň, kým doma je to Wien, bolo celkom bežné mať pre iné mestá svoj vlastný názov. Aj Praha nesie rôznojazyčné mená podľa toho, v ktorej krajine sa o nej hovorí. Drážďany, ale aj taká Budapést / Budapešť sú tiež toho príkladom. Bratislavu inak volali Slováci, inak Maďari a inak Nemci. Všetky tri národnosti boli pritom v minulosti v súčasnom hlavnom meste zastúpené, dokonca Slováci v menšine. Veľké množstvo rôznych názvov sa nakoniec ustálilo v podobách:

  • Po slovensky: Prešporok
  • Po česky: Prešburk
  • Po maďarsky: Posony a neskôr Pozsony
  • Po nemecky: Pressburg

Oveľa staršie historické názvy

Podľa niektorých písomných prameňov je najstaršou zmienkou o Bratislave tá z roku 907 (Saltzburg – Soľnohradské letopisy a názov Brezalauspurch). Zmienka o mieste, ktorým sa myslela Bratislava, bola zmienka o boji Nemcov proti Maďarom, bitka, pri ktorej padol knieža Mojmír II. Pri hlbšom pohľade do minulosti ale nachádzame ešte staršie zmienky, hoci nie vyslovene o „Bratislave“.

Celkom najstarší názov Bratislavy by mal byť Uratislaburgium. Názov vychádza z faktu, že mesto na troskách rímskej hraničnej pevnosti Pisonium nechal postaviť knieža Vratislav. Bolo to okolo roku 807. Zaujímavosťou je, že už o zhruba 40 rokov neskôr sa mestu hovorí aj Istropolis (Mesto na Dunaji). Grécky názov s koncovkou označujúcou mesto má súvis s príchodom kresťanstva. Avšak v tomto storočí sa taktiež objavuje názov BRASLAVA, ktorý má vychádzať z mena kniežaťa Braslava. Postupne sa v niekoľkých rokoch objavovali názvy, ktoré kombinovali začiatok BRAS* s PRAS*, alebo PRES* najmä vďaka blízkej nemčine, blízkej Viedni a nezjednotených rôznych písomných záznamoch.

V roku 1001 sa po prvý krát má objavovať názov Poson, zrejme vychádzajúci od slovanského kniežaťa Božana. Postupne sa objavuje na starých mapách a listinách veľké množstvo nejednotných názvov. Je tak veľmi zvláštne, ako rôzne sa mesto v historických prameňoch rôznych aj rovnakých jazykoch uvádzalo. Bosenburg, Bresburg, Prespurch, Posonia, Possen, Brezzizburch a ešte mnoho iných len v priebehu 50 rokov.

Prečo sa Bratislava volá Bratislava a odkedy?

Súčasný názov Bratislava sa používa oficiálne od roku 1919. Má počiatky v štúrovských časoch, keď podporovatelia a aj samotní Štúrovci mesto nazývali v spojitosti na dávne dejiny Slovenska a mesta v tvaroch podobných na súčasný tvar. Mesto nazývali Břetislava a po kodifikácii slovenčiny v roku 1843 už používali názov Braťislava, prípadne Braťislava nad Dunajom. S mäkčeňom na T. Z historických prameňov aj diel Štúrovcov vieme, že v ich boji šlo najmä o pozdvihnutie národnej hrdosti, bojovali za slovenčinu, postavenie Slovenska a zároveň obohatili naše dejiny významnými udalosťami.

POZNÁMKA:  Prvá česko-slovenská republika fungovala od 1918 do Mníchovskej dohody (30. septembra 1938). To znamená, že sa názov formoval za prvej republiky a nebol okamžitý.

Bratislavský hrad

Zaujímavosťou je, že neexistuje jednoznačný názor, kto súčasný názov inšpiroval viac. Nejde o tak staré dejiny a predsa nevieme pre čo konkrétne sa mesto volá Bratislava. Či je to naozaj pre názov používaný štúrovcami, alebo sa celkom mimo ich používaný tvar priamo využila dávna slovanská podoba Bratislav-. Začiatkom roka 1919 sa začal používať názov Bratislav ale keďže koncovku -lav používali české a poľské mestá (Wroclaw, Břeclav), pridalo sa na koniec –a. Od marca 1919 tak máme jasný názov Bratislava. Ide o odkaz na históriu, povedzme že aj na Štúrovcov a podobu názvu, ktorú používali najvýraznejšie dovtedy práve oni. Ich podiel na premenovaní tak možno považovať za kľúčový.

Wilsonovo mesto

Historickou zvláštnosťou, od ktorej zatiaľ neuplynulo ani jedno storočie, je názov hlavného mesta Wilsonovo mesto. Názov Wilsonovo mesto sa objavil na niektorých armádnych mapách a súviselo s menom amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Nemecké obyvateľstvo v meste dokonca bolo za to, aby mesto naozaj nieslo názov Wilsonovo mesto. Názov mal súvisieť so snahami vytvoriť z mesta slobodné nikomu nepatriace mesto. Po rozpade Rakúsko-Uhorska totiž Bratislava vôbec nemusela pripadnúť Česko-Slovensku. Tomáš Garyk Masaryk pri delení Strednej Európy trval na tom, aby prosperujúce mesto patrilo do Česko-Slovenska. Našťastie… Aj keď mesto nakoniec nenieslo meno prezidenta, nestratilo náklonnosť a ani americký prezident nebol pri spomínanom delení proti.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu