ZN.SK
STK autoservis kontrola vozidla

EÚ: Platnosť STK a vodičských preukazov predĺžená o 10 mesiacov

Európsky parlament a Rada EÚ rozhodli. Platnosť potvrdení o spôsobilosti na jazdu, osvedčení, alebo STK je predĺžená o 10 mesiacov.

Z pochopiteľných dôvodov prichádza pozitívna správa z Európskeho parlamentu a Rady EU. Vzhľadom na pandemické opatrenia, lockdowny a sťaženú situáciu pre mnohé obmedzenia, ako aj nemožnosť voľného cestovania ľudí, vychádza EÚ v ústrety ľuďom, najmä teda šoférom a majiteľom vozidiel. Platnosť potvrdení o spôsobilosti na jazdu, osvedčení, alebo STK je predĺžená o 10 mesiacov.

Platnosť dokladov a STK sa predlžuje o 10 mesiacov

Predĺženie platnosti dokladov, ktorým končí, alebo skončila platnosť, prípadne technickej kontrole na vozidlách, vstupuje do platnosti od 6. marca 2021. Konkrétne ide o doklady, ktorým prepadla platnosť v období od 1. 9. 2020 do 30.6. 2021. Pri vstupe nových pravidiel do platnosti to pre termíny platnosti znamená, že si reálny koniec môže ich používateľ posunúť o 10 mesiacov. Doklady končiace k 10. januáru 2021 tak budú končiť 10. októbra 2021.

Predĺženie je platné v rámci celej EÚ. Pri kontrolách sa môžu vodiči stretnúť s nevedomosťou o tomto nariadení. Je preto dobré mať po ruke všetky doklady, ako aj oficiálne stanovisko EÚ. Jedným z dôležitých cieľov opatrenia, ktoré je známe aj ako Omnibus-II je zníženie mobility obyvateľov.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky:

S cieľom predĺžiť lehoty stanovené v práve Únie na obnovenie a predĺženie platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení a na odloženie niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v reakcii na mimoriadne okolnosti spôsobené pretrvávaním krízy spôsobenej ochorením COVID-19 aj po 31. auguste 2020 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie nariadenie (EÚ) 2021/267 zo 16. februára 2021, ktorým sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia vzhľadom na pretrvávanie krízy spôsobenej ochorením COVID-19 týkajúce sa obnovenia alebo predĺženia platnosti niektorých osvedčení, licencií, preukazov a povolení, odloženia niektorých pravidelných kontrol a pravidelného výcviku v určitých oblastiach právnych predpisov v oblasti dopravy a predĺženia niektorých období uvedených v nariadení (EÚ) 2020/698 (zdroj).

V súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267 niektoré členské štáty informovali Komisiu, že sa rozhodli neuplatňovať niektoré ustanovenia nariadenia (EÚ) 2021/267.

Zdroj: https://www.mindop.sk/

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu