ZN.SK
Vysoká škola a promócie: titul bakalár, bc.

Zaužívané cudzie a odborné slová končiace s „-ácia“, ktoré požívame

V jednoduchom jazyku pre jednoduchého človeka sú to slová zbytočné, cudzie, alebo odborné. V jazyku vzdelaných ľudí, odborníkov…

V jednoduchom jazyku pre jednoduchého človeka sú to slová zbytočné, cudzie, alebo odborné. V jazyku vzdelaných ľudí, odborníkov, alebo ľudí od ktorých sa očakáva priame jednoslovné vyjadrovanie, sú to však bežné pojmy. Vieme ich nahradiť často slovenským pojmom. Aby ale slovo v slovenčine vedelo vec vystihnúť, neraz potrebujeme viac slov, alebo dej popísať. Do slovenčiny, ale aj do bežnej hovorovej reči sa dostáva mnoho slov, ktoré končia na -mácia, -ácia a predstavujú práve takéto slová. Sú to často presne tie slová, ktoré jednoduchý človek žijúci jednoduchý život považuje za zbytočné, alebo nimi opovrhuje.

Vysoká škola a promócie: titul bakalár, bc.

Môže sa k nim stavať nepriateľsky práve pre ich nahraditeľnosť jednoduchou rečou. Je pravdou, že do bežnej rodinnej konverzácie sa väčšina z nich nedostane. Spôsobilo by to znepokojenie, alebo podozrenie, že sa podarilo mimozemským votrelcom infiltrovať člena vašej rodiny.

70 slov, ktoré poznáme aj v jednoduchšom tvare, ale v práci, v školách, v projektoch a na medzinárodnej úrovni sa vyžaduje skôr exaktný tvar

 • Adaptácia – prispôsobenie
 • Adjudikácia – rozhodovanie alebo súdne preskúmanie
 • Akreditácia – schválenie alebo uznanie, príp. prihlásenie sa do určitej skupiny na základe svojej výkonnej funkcie, najčastejšie novinár sa akredituje na konferenciu, podujatie, tlačovku a až vďaka tomu, kým je a že má potrebné doklady, mu je umožnený vstup.
 • Amplifikácia – zosilnenie alebo zväčšenie
 • Asociácia – združenie alebo spojenie
 • Aspirácia – túžba, alebo ambícia
 • Definícia – určenie alebo vymedzenie
 • Deklarácia – vyhlásenie alebo oznámenie
 • Delegácia – odovzdanie alebo zverenie úloh, poverenia, možností, prípadne príchod funkcie a oprávnení na miesto X.
 • Demokratizácia – šírenie demokracie, zavádzanie demokracie tam, kde nie je, alebo v oblasti, kde sa neprejavovala
 • Dezintegrácia – rozpad alebo rozklad
 • Diverzifikácia – rozmanitosť alebo rozvetvenie, vyhnutie sa len jednému smeru, ale orientáciu na viac smerov a príležitostí.
 • Edukácia – vzdelávanie alebo výchova
 • Eliminácia – odstránenie alebo vylúčenie, zneškodnenie nežiadúcich prvkov niekde
 • Emancipácia – oslobodenie
 • Emigrácia – odchod z vlasti
 • Evaluácia – hodnotenie alebo posúdenie
 • Explorácia – preskúmanie alebo objavovanie
 • Funkcionalizácia – správne fungovanie, alebo maximalizovanie využitia bez zbytočných prvkov
 • Generácia – tvorba alebo vytváranie
 • Harmonizácia – zosúladenie alebo zhoda
 • Imaginácia – predstavivosť alebo vytváranie obrazov
 • Implementácia – realizácia, zavádzanie novinky alebo vykonávanie
 • Indikácia – znak alebo ukazovateľ
 • Infiltrácia – prienik alebo penetrácia
 • Informácia – vedomosti alebo údaje
 • Inovácia – nová metóda alebo objav
 • Inšpirácia – inšpirácia alebo podnet
 • Integrácia – zlúčenie alebo začlenenie
 • Kombinácia – spojenie viacerých vecí
 • Komunikácia – prenos informácií, rozhovor, prípadne ide o pojem pre cestné komunikácie – spájanie dopravou
 • Konfigurácia – nastavenie alebo usporiadanie
 • Konfrontácia – stretávanie, konflikt alebo zrážka
 • Konjugácia – skloňovanie alebo spájanie
 • Konotácia – nádej alebo súvislosť
 • Konštrukcia – stavba alebo vytvorenie
 • Kontaminácia – znečistenie alebo znečistenie
 • Kontemplácia – premýšľanie alebo zvažovanie
 • Konzultácia – poradenstvo alebo konzultovanie
 • Kooperácia – spolupráca alebo spolupôsobenie
 • Koordinácia – súčinnosť, zosúladenie krokov
 • Kultivácia – pestovanie alebo rozvoj
 • Legitimácia – oprávnenie
 • Manifestácia – prejavenie alebo prejav
 • Memorácia – Zapamätávanie, alebo zaistenie, aby sa niečo pamätalo
 • Modifikácia – úprava alebo zmena
 • Motivácia – dôvod na konanie
 • Motivizácia – podnet na konanie
 • Navigácia – usmerňovanie
 • Nominácia – označenie niekoho, alebo proces nominovania niekoho do postavenia
 • Objektifikácia – materializácia alebo konkrétizácia
 • Organizácia – usporiadanie alebo štruktúra
 • Orientácia – usmernenie alebo zameranie
 • Participácia – účasť, presnejšie spoluúčasť na projekte, súčinnosť pri práci, financovaní, plnení a pod.
 • Prezentácia – predstavenie alebo demonštrácia
 • Provokácia – podnecovanie alebo vyvolávanie
 • Redukcia – znižovanie alebo obmedzovanie
 • Regulácia – kontrola alebo riadenie
 • Segmentácia – rozdelenie na časti alebo segmenty (pri analýze napr.)
 • Situácia – okolnosti alebo podmienky
 • Solidarizácia – spolupatričnosť alebo jednotný postoj
 • Spolupráca – spolupráca alebo spolupôsobenie
 • Stabilizácia – upevnenie alebo ustálenie
 • Standardizácia – normalizácia alebo zjednotenie dizajnu, postupov, činnosti, prác, rozmerov a pod
 • Synchronizácia – zosúladenie, alebo koordinácia
 • Tolerancia – prijatie alebo akceptovanie odchýlky, rozdielu, či prítomnosti
 • Transformácia – zmena alebo premena
 • Validácia – overenie alebo potvrdenie
 • Verifikácia – overovanie alebo potvrdenie
 • Vibrácia – kmitanie alebo pravidelné mierne otrasy
Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu