ZN.SK
Fastfood hamburger

Výhody a nevýhody fast foodu z pohľadu prevádzkara

Z pohľadu prevádzkara je možné vnímať tieto výhody a nevýhody prevádzkovania takýchto druhov zariadení…

Fast food ako prevádzka rýchleho občerstvenia nie je len smažené jedlo a nezdravá strava. Je to oveľa bohatší prierez rôznymi koncepciami podnikov, ponukami, sú medzi nimi aj vegetariánske prevádzky, hot dogárne, výroby langošov a mnoho iného. Je ľahké hádzať všetko do jedného vreca a oveľa ťažšie uvažovať, alebo zhodnocovať. Z pohľadu prevádzkara je možné vnímať hneď niekoľko výhod a nevýhod prevádzkovania takýchto druhov zariadení, ktoré úzko súvisia s výhodami a nevýhodami vnímanými zákazníkom.

Výhody prevádzky tohto typu zariadení:

 • prevádzka rýchleho občerstvenia nie je náročná na priestor. Mnohé si dokážu vystačiť s malým priestorom prístupným verejnosti, hoci potrebujú výrobné priestory a skladové priestory vyhovujúce vyhláškam
 • určité formy najmä mobilných prevádzok nie sú viazané na konkrétne miesto. Dokážu byť pružné v rámci sezónnych podujatí. Význam mobility takýchto zariadení zvyšujú rôzne druhy podujatí, kde je vysoká pravdepodobnosť odbytu
 • rýchle stravovanie prináša rýchle obmieňanie zákazníkov a tým vyššiu pravdepodobnosť priebežných tržieb
 • franchisingová prevádzka umožňuje bez nákladnej výzdoby a nákladného architekta vyriešiť dizajn aj vzhľad prevádzky s pomocou držiteľa licencie.
 • prevádzkovateľ nie je odkázaný na náročný personál a postupy prípravy a technické vybavenie prevádzky nie je tak náročné, ako pri klasických reštauráciách.

Nevýhody prevádzky tohto typu zariadení:

 • možná nedôvera určitej časti zákazníkov. To znamená, že v prípade prevádzky ladenej na zdravé stravovanie je potrebné vynakladať vysoké úsilie náročnejších zákazníkov o tom presvedčiť
 • personál je vystavovaný zvýšenému stresu. Očakáva sa od neho ovládanie celého výrobného procesu a postupov spolu so zachovaním nechaotického výrobného priestoru
 • vyššia náročnosť na rýchlosť prípravy a obsluhy vytvára príležitosť na vyšší chaos, používanie nástrojov a ich následné premiestňovanie, čo často vedie k zanedbávaniu prostredia a systémovosti
 • k tomu sa čiastočne viaže častý problém drobných prevádzok v podobe problematického udržania hygieny a čistoty
 • v niektorých lokalitách s výskytom prevádzok tohto typu sa vzhľadom na cenovú dostupnosť združujú aj zákazníci, ktorí môžu pôsobiť odpudzujúco. Často nejde o vlastný pozemok, ale o prenajatý priestor, čo znižuje možnosti rozširovania, ale tiež marketingového mixu
 • vzhľadom na nenáročnosť na personál (ľahká nahraditeľnosť) a lokálne tiež náročnosť alebo vysoká opakovateľnosť práce samotnej, podpriemerné platy radových zamestnancov a malé pracovné benefity predstavujú vysoké riziko fluktuácie zamestnancov

Pripravila Maťa

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu