Recenzia: Spev vtákov od Christy Lefteri, autorky Včelára z Aleppa

Recenzia: Spev vtákov od Christy Lefteri, autorky Včelára z Aleppa

Po svojich dvoch knihách Červený melón, ryba a Biblia (2010) a Včelár z Aleppa (2019) vychádza spisovateľke Christy Lefteri ďalšia kniha s názvom Spev vtákov (2022). Spev vtákov ponúka čitateľovi silný príbeh, v ktorom sa cez hlavnú postavu Nišu odkrývajú osudy žien, imigrantiek, ktoré pracujú v domácnostiach, robia všetko pre to, aby plnili svoje povinnosti zodpovedne, starajú sa o chod domácnosti, vychovávajú cudzie deti, ale hlavne odkrýva osudy žien, ktoré musia odcestovať zo svojej krajiny, kde s ťažkým srdcom zanechajú svoje domovy, rodiny, deti.

Spev vtákov recenzia knihy

Ich úlohy sú brané ako samozrejmosť, sú často finančne ohodnotené tak, že si ich môže dovoliť ktokoľvek. No ako to je v prípade hlavnej postavy Niše a ďalších domácich pomocníčok na Cypre, kde sa dej príbehu odohráva, až po ich zmiznutí, si rodiny, ktoré ich najímajú, uvedomia, akú nenahraditeľnú úlohu tu mali. Kniha tiež čitateľovi odkrýva fakt, že ľudia, ktorí tieto panie zamestnávajú a denno-denne s nimi žijú, mnohokrát len málo tušia o ich súkromí a o krehkom svete ich smutných myšlienok, ktoré sa neustále vracajú do iných krajín, tam, odkiaľ prišli, a tam, kde navždy bude ich jediný domov.

Niša

Niša, ústredná postava knihy, sa stane domácou pani v jednej domácnosti na Cypre. Najme si ju Petra, žena, ktorú zastihne ťažký a bôľny osud, keď jej v 31.týždni tehotenstva zomrie manžel na rakovinu. Nišu si najme hneď týždeň po smrti jej manžela. Psychicky sa cíti veľmi zle a tak cíti potrebu mať niekoho, kto jej pomôže. Nezdá sa jej na tom nič zvláštne, veď veľa oklolitých domácností na Cypre si takto ženy najíma, a navyše, nie je to vôbec finančne náročné. Niša príde na Cyprus zo Srí Lanky. Doma nechá svoju malú dcéru a odchádza, aby jej zabezpečila lepšiu budúcnosť.

Niša. Tá, ktorá svoju pani Petru neustále motivuje po narodení jej dcéry a učí ju, ako ju má ľúbiť, aj keď jej osud nadelil ťažký úder a prišla o milovaného človeka. Niša. Tá, ktorá tiež prišla o svojho milovaného manžela a musela odísť od vlastnej dcéry, hoci by bola najradšej s ňou.

Niša. Tá, ktorá sa vždy dokonale stará o čistotu domácnosti, ako i očnej kliniky, kde Petra pracuje. Tá, po ktorej odchode nie sú raňajky na stole, kopia sa špinavé riady v dreze, … skrátka… nič už nefunguje tak, akoby malo.

Niša, tá, ktorá vychováva a s láskou sa stará o Aliki, najlepšie ako vie, tak, akoby to bola jej dcéra. Tá, ktorá vždy vyzdvihne Aliki zo školy a učí sa s ňou, smeje a rozpráva… hoci najradšej by tieto veci robila so svojou vlastnou dcérou… niekde tam ďaleko…doma.

Spev vtákov

Niša, tá, ktorá každý deň stretne viacerých ľudí na ulici, prehodí s nimi len pohľad, úsmev, či pár slov. Na prvý pohľad nepovšimnutá, zrazu tak veľmi chýba, keď zmizne, lebo aj maličkosťami urobila niekoho deň krajším.

Niša, tá ktorú ľúbi Jannis, hoci o ich láske skoro nik nevie a ktorú si chce vziať za ženu a ponúknuť jej nový život po jeho boku. Niša, tá, ktorá zmizne hneď po otm, ako ju Jannis požiada o ruku. Niša, tá, ktorú vlastne nepozná ani on, čo si však uvedomí, až keď Niša zmizne.

Niša. Postava, ktorá v knihe vystupuje len na pár stranách, ale čitateľ si ju veľmi obľúbi, súcití s ňou a chce zistiť čo najviac o jej živote a o jej zmiznutí.

Niša. “Jedného dňa Niša zmizla a premenila sa na zlato. Premenila sa na zlato v očiach tvora, ktorý stál predo mnou. Premenila sa na zlato na rannej oblohe a v speve vtákov. A neskôr v rozochvenej melódii pomocníčky v domácnosti z Vietnamu, ktorá spievala v reštaurácii U Thea. A napokon v tvárach a hlasoch všetkých pomocníčok, ktoré zaplavili ulice ako rozbúrená rieka hnevu a dožadovala sa povšimnutia a vypočutia. Niša žije v nich.” (z knihy, str. 9)

Cyprus

Cyprus, krajina, ktorá sa iste v knihe spisovateľky neobjavuje náhodne. Sama je dcérou cyperských utečencov a aj svoju prvú knihu venovala svojej matke, utečenke a druhú svojmu otcovi.  Cyprus je zároveň krajinou, kde sú v mnohých domácnostiach domáce panie. Zároveň tu bolo zaznamenaných viacero ich zmiznutí, čím je táto kniha inšpirovaná.

Imigranti

Autorka v knihe odkrýva ťažký život imigrantov, ich odvrátenú stránku života a to, že často stoja pred bezvýchodiskovou voľbou. Prináša tak akýsi denník nielen imigrantov na Cypre, ale na celom svete. Odkrýva tento celosvetový problém, za ktorým sa skrývajú osudy konkrétnych ľudí, obyčajných, zraniteľných, ľudí so srdcom.

“Neprichádzame len tak odnikiaľ, v taxíku, s kufrom a potom nezmizneme nevedno kam.

Sme ľudia.

Milujeme.

Nenávidíme.

Máme minulosť.

Máme budúcnosť.

Sme občanmi svojich krajín.

Máme hlas.

Máme rodiny.

Tu sme. ” (z knihy, str. 252)

Skutočný príbeh

Na knihe čitateľa iste zaujme aj to, že kniha je inšpirovaná skutočnými príbehmi. Pripodobní nám tak život imigrantov, ktorý je mnohokrát neznámy, nepoznaný, skrytý kdesi v bubline, v ktorej často žijú. Kniha je inšpirovaná reálnymi príbehmi žien, pomocníčok v domácnostiach na Cypre.  Prináša aj temnú stránku ich každodenných chvíľ a poukazuje na zmiznutia mnohých žien, migrantiek, pomocníčok v domácnostiach, ktoré sa tu stali. Preto ponúka čitateľovi nielen príbeh hlavných postáv, ale aj informácie o neľahkom živote migrantov na Cypre.

Nepovšimnuté

Nepovšimnuté. Asi tak by sa dal opísať život imigrantiek, žien, ktoré opustia svoju domovinu, často aj svoje deti, ako Niša,  a v novej krajine si zarábajú ťažkou, často i podradnou prácou. Ich životy sú navonok nevýrazné, no každá skrýva istý bôľ, ktorý súvisí s jej útekom do novej krajiny. Ich miesto a rola je často braná ako samozrejmosť. Takto to bolo aj v prípade Niše, ktorá bola len jedna z mnohých domácich pomocníčok. Až keď Niša zmizla, jej pani, Petra si začne uvedomovať, ako rýchlo sa míňajú zásoby v chladničke, ako je doma špinavo, ako si musí urobiť čas na vyzdvihnutie dcéry zo školy a potom ju brať so sebou do práce, aké je to robiť si s ňou domáce úlohy a podobne. No absencia Niše netrápi Petru len na týchto skutočnostiach a chode domácnosti. Uvedomuje si, koľko času venovala jej dcére, ako sa o ňu vzorne starala a snažila sa z nej vychovať dobrého človeka. Tiež si uvedomuje, ako sa vždy snažila motivovať ju, aby sa vzchopila po manželovej smrti a naučila sa bezpodmienečne milovať svoju dcéru. Petra si zároveň až teraz uvedomuje, že okrem Nišinej práce nepozná iné veci z jej života,  jej trávenie času, nevie, kedy vlastne telefononovala s dcérou a podobne.

Autorka vykresľuje aj to, že tieto ženy sú mnohokrát nepovšimnuté aj spoločnosťou. Sú síce súčasťou skoro každej domácnosti, nie je finančne náročné, aby si ich rodina najala, no napriek tomu sú to vždy len domáce pani, nie súčasť rodiny. V čitateľovi vyvolá tento pocit nepovšimnutia imigrantiek aj to, že autorka v príbehu vytvorila dojem, ktorý je iste aj faktom v realite – Petra po 3 dňoch nahlási zmiznutie osoby, Niše a z polície má pocit, že Niša, podobne ako ostatné imigrantky, sú na polícii “zaškatuľkované” ako “len imigrantky”, a že nie je nič zvláštne, že opäť ujdú niekam inam a akoby ani nemali snahu hľadať ju, keďže je “len jedna z mnohých”, jej útek hodnotia ako len “ďalší útek nespokojnej pomocníčky”. Preto sa jej hľadaniu ujme jej zamestnávateľka Petra s Jannisom, Nišiným priateľom a kniha naberá úplne nové obrátky, ktoré čitateľa naplnia zvedavosťou.

Záhadné zmiznutie

Zmiznutie niektorej z postáv nie je v knihách výnimočný ani zriedkavý motív. V príbehoch spisovateľov miznú deti, manželky či manželia, páchatelia zločinov a podobne. Autorka si však vo svojej knihe vybrala špecifickú postavu, a to imigrantku, ktorá pracuje ako domáca pani v jednej rodine mladej vdovy s dieťaťom.  Zdalo by sa, že “obyčajná” žena v domácnosti predsa nemôže až tak chýbať, keby jej zrazu nebolo. No kniha nám odkrýva fakt, že opak je pravdou. Až po jej zmiznutí sa vykryštalizuje, aké nezastupiteľné miesto mala v životoch ľudí, s ktorými žila.

Je veľkou záhadou, ako Niša zmizla. V deň, keď zmizla sa udialo viacero nevšedných vecí, a predsa si ich jej blízki uvedomili, až keď Niša zmizla, bolo to spozorovanie muflóna, zriedkavo sa objavujúcej a vyskytujúcej zveri, v lese, ktoré autorka vykresľuje až mysticky aj neskôr v predstavách Jannisa. Bolo to Jannisovo požiadanie o Nišinu ruku, ktoré ju veľmi rozrušilo. Bola to veta “Myslela som si, že si iný“, ktorú Niša povedala, keď zbadala (a možno aj v danej chvíli zistila, ako to je), že Jannis vlastne odchytáva exotické vtáky ako pytliak. Veta, ktorá mu nasledujúce týždne znie ako blúznivá myšlienka v ustarostenej mysli. Boli to ľudia, s ktorými mala Niša každodenný kontakt, hoc len maličký, no vždy v nich zanechala príjemný dojem a až po jej zmiznutí si uvedomili, že im to robilo deň krajším.

Príroda

Okrem hlavného deja príbehu je kniha pretkaná rozsiahlymi opismi prírody, ktoré súvisia jednak s prácou Jannisa, ktorý v prírode pracuje a trávi tam čas, a jednak opismi prostredia, v ktorom sa dej odohráva. Zaujímavý podtón opisov prírody dodávajú aj posledné strany kapitol, ktoré sú špeciálne vyčlenené novou časťou a čitateľovi ponúkajú akýsi priestor na rozjímanie a hlbšie precítenie príbehu a jeho tajomnosti. Až vtedy si uvedomia, že hoci s ňou boli každý deň, vedia o nej vlastne len málo.

Spev vtákov

Jannis, Nišin priateľ a jedna z hlavných postáv knihy loví spevavé vtáky a predáva ich na čiernom trhu. Väčšina ľudí v jeho okolí žije v domnení, že sa živí zberom a predajom divej špargle, húb, divého šalátu, artičokov a slimákov.

Vtáky sú motívom, ktorý sa v knihe vyskytuje často. Autorka prináša ich opis, prepojený s opismi prírody.

Aj Niša bola akoby vtákom. Vtákom, ktorý túži po vlastnej slobode, no nemôže vzlietnuť a doletieť. Niša je akoby vtákom z Jannisovho pytliactva. Všetci si myslia, že Jannis robí niečo iné. Všetci si myslia, že Niša je “len” pomocníčka v domácnosti, no v jej vnútri sa skrýva silný a smutný svet, ktorý so sebou každý deň nosí vo svojich myšlienkach, hoci navonok pôsobí ako spokojná a šťastná a robí radosť iným.

Mená

Kniha je členená na kapitoly, ktoré nesú mená hlavných postáv knihy. V jednotlivých kapitolách títo protagonisti odkrývajú svoje myšlienky, ktoré posúvajú dej a odkrývajú nové a nové skutočnosti. Zaujímavý ráz dáva knihe aj to, že mnohé okolnosti sú vykreslené v jednotlivých kapitolách postupne, z perspektívy Petry a Jannisa, hneď po sebe.

  • Počet strán: 272
  • Väzba: tvrdá
  • EAN: 9788022213028
  • Jazyk: slovenský
  • Pôvodný názov: Songbirds
  • Dátum vydania: 21. marca 2022
  • Vydavateľstvo: Tatran
  • Stránky vydavateľa a knihy: https://www.slovtatran.sk/spev-vtakov