ZN.SK
Dante Alighieri, Božská komédia, tretí diel Raj - Paradiso, vydavateľstvo Perfekt 2021

Dante Alighieri a Raj z Božskej komédie v slovenčine a limitovanej edícii

Dante Alighieri si zaručil nesmrteľnosť vďaka nezabudnuteľnému dielu Komédia, ktoré neskôr získalo názov Božská komédia.  Peklo, Očistec a Raj.

Dante Alighieri si zaručil nesmrteľnosť vďaka nezabudnuteľnému dielu Komédia, ktoré neskôr získalo názov Božská komédia.  Je považované za jedno z najznámejších a najvýznamnejších literárnych diel vôbec. Jeho vznik sa odhaduje po roku 1304, čiže na začiatok 14. storočia. Takto historicky vzdialený pôvod je tak pochopiteľne mimoriadne lákavý aj dnes. Povedzme z pohľadu záujmu o spoznanie spôsobu vyjadrovania a písania v dobách stredoveku. O čom je vlastne dielo, o ktorom hovorí celý svet, učebnice dejepisu, cirkev, filmy, iné diela, odborníci, ba aj aj laici, ktorí ho nikdy nečítali? Skladá sa z troch časti, pričom tá najslávnejšia je Peklo (Inferno). Druhou je Očistec (Purgatorio) a treťou Raj (Paradiso).

Dante Alighieri, Božská komédia, tretí diel Raj - Paradiso, vydavateľstvo Perfekt 2021

Vo vydavateľstve Perfekt na začiatku roka vyšiel práve Raj. V slovenskom preklade profesora  Pavla Koprdu. Ak po nej siahnete so záujmom pochopiť toto dielo a jeho vyvrcholenie, získate viac ako len literárny zážitok. Najmä ak tak spravíte so spomínaným vydaním z januára roku 2021.

Dante Alighieri a Raj z jeho Božskej komédie

Raj nie je jednoduché čítanie. Že svojho času prebiehalo čítanie tohto diela priamo v katedrále vo Florencii napovedá, že má úzky súvis s cirkvou a svätými. Je to náročné čítanie, nie pre akéhokoľvek čitateľa. Že ide o vyvrcholenie Danteho putovania, stretávanie svätých a poznávania života, cestu na hviezdu Jupiter… Stretáva sa a putuje s Beatrice, ktorá bola autorovou láskou aj v jeho reálnom živote. Pritom jej postava má v sebe úlohu dôležitej symboliky. Predstavuje krásu, dobro, ako aj vieru samotnú.

Dielo je náročné. Veľmi náročné. Písané v 14. storočí v talianskom origináli celkom osobitným štýlom, ktorý si vytvoril samotný Dante Alighieri. Písal ho vždy v troch veršoch pri sebe, ktoré začínal veľkým písmom v prvom verši. Každý riadok sa skladal z približne 10 slabík, niekedy 12 a viac. Každý z 33 spevov Raja má na konci samostatný jeden verš, čiže bez ďalších dvoch. Verzia Raja z vydavateľstva Perfekt je mimoriadne hrubá a aj uvádzaná ako limitovaná kniha. Ako kniha s nižším nákladom a možno užšou cieľovkou, zaujme aj vyhotovením, ktoré svedčí, že nejde len tak o obyčajnú knihu. Kniha náročná na prípravu s pevnou väzbou a kvalitným papierom obsahuje na prvých stranách celý taliansky originál zo 14. storočia, jediný zachovaný ilustrovaný. Súčasťou tohto Raja sú tak „dva Raje“ a niečo navyše.

Preklad musel byť mimoriadne náročný

V slovenskom preklade však vyznieva inak. Preklad sa dá urobiť rôzne. No pri preklade takto náročného diela, sa dá vydať rôznymi cestami. Ponúknuť čitateľovi ale originál hneď vedľa slovenského prekladu, zároveň ponúknuť aj rozsiahle vysvetlivky a pohľad do 14. storočia, to je unikát. Kniha nie len že čitateľa prevádza myšlienkami tej doby, snaží sa nás naučiť chápať vtedajší zmysel slov, viet, myšlienok. Možný výklad symboliky, keďže Dante zredukoval mnoho javov a myšlienok do symbolov, akýchsi dvojzmyslov. Ba dokonca ukrýva v textoch zaujímavé hry pre mozog.

Dante Alighieri, Božská komédia, tretí diel Raj - Paradiso, vydavateľstvo Perfekt 2021

Dielo, ktoré bolo a vlastne stále je dôležité aj pre cirkev, môže zaujať aj tých bez vyznania. Má výrazne náročný jazyk. Autor prekladu sa bravúrne vyhral s jednotlivými veršami, zachovával rýmovateľnosť napriek tomu, že ide o preklad. Mimoriadny čas venoval príprave výkladu a vysvetlenia deja, ktorý nechýba ani pri každom zo spevov. Už predslov a spôsob vyjadrovania však pôsobí, že krása diela a jeho jedinečnosť si žiada aj hlavu a nastavenie. Pri bežnom čítaní nebudú dávať slová zmysel. Potreboval som sa niekoľko dní nastavovať na chápanie diela a čítať. Pri niektorých som sa vrátil späť a vety veršov dávali väčší zmysel.

Pekný kúsok do knižnice pre zberateľa aj nadšenca

Ako limitovaná kniha v obmedzenom počte výtlačkov má tiež vyššiu cenu. Tá odzrkadľuje kultúrny aj historický význam tohto diela vynásobený prácou prekladateľa, vďaka ktorému máme v rukách vysvetlenie myšlienok a mnohej symboliky. Kniha, ako klenot svetovej historickej literatúry, má v tejto verzii atraktívnu pevnú obálku. Na spodku uvádzané roky 1307-1321 sú odhadované roky vzniku diela, ktorého príbeh sa však odohráva počas roku 1300.

Dante Alighieri, Božská komédia, tretí diel Raj - Paradiso, vydavateľstvo Perfekt 2021

Kniha poteší čitateľa ovládajúceho taliančinu a latinčinu, hoci množstvo archaických slov potrápi aj súčasných Talianov. Pohľad do kópie pôvodnej zachovaného vydania originálneho diela, zrejme nebude našincami čítané, no hodnotu knihy nesporne zvyšuje. Ilustrácie zachytávajúce Danteho, svätých, anjelov, prípadne aj Beatrice. Taktiež dôležité symboly, vyobrazenie orla z hviezdy Jupiter, aj dôležité spomínané prvky sveta. Môžete ňou listovať opakovane, no sama pôsobí otvorená už z diaľky ako cenný kúsok, ktorý si žiada špeciálne zaobchádzanie. Pri čoraz väčšom otvorení hlavy a naladení na vnímanie Danteho myšlienok sa môže zvyšovať hodnota diela. Z akéhosi princípu a významu z historického hľadiska, no čoraz viac si vážite aj rozsiahlu prácu prekladateľa, ktorý dielo prekladal z pôvodného originálu a ak nie mesiace, tak roky života venoval výkladu symboliky a významu. Je pritom len málo zmienok o tejto knihe a je to nesmierna škoda.

Zopár zaujímavostí

 • Každá z troch kníh končí posledným slovom „Stelle“, čo znamená „hviezda“. Všetky tri sú tým známe. V prípade slovenského prekladu sa toho autor držať nemohol. Hviezdy však zachoval, a pre zachovanie ako-takého zmyslu vety sú ako predposledné v poslednej vete.
 • Niektoré slová v slovenskom preklade zostali nepreložené, pričom majú odkaz na číslo s výkladom
 • Väčšina troj-veršov má podrobne vysvetlenie deja a myšlienky, či pôvodu citátov, vysvetlenie symboliky a pod. Uvádzané sú pod číslami.
 • Úvod knihy tvorí pôvodná ilustrovaná ručne písaná kniha zo 14. storočia.
 • Na ilustráciách je dobré pozrieť si, akým spôsobom sa pracovalo s vyobrazením postáv – ich označovanie, ak sa ich týka text.
 • Ilustrácie zachytávajúce postavy zachytávajú aj rôzne predmety. Najčastejšie sú pozorovateľné hudobné nástroje.
 • 7 storočí od vzniku knihy prináša priam neuveriteľný pohľad. Preto preniknúť zo súčasnej literatúry a s bežným záujmom o čítanie svetovej literatúry priamo k Dantemu môže byť šok. Hoci so snahou čítať slovenský preklad. Veď práve to je to, na čo sa bude musieť čitateľ pripraviť a nepôjde o jednohubku na pár večerov.
 • Je to presne ten typ knihy, ktorú chcete mať doma, ak ste zberateľmi vzácnejších, zaujímavých a limitovaných kníh. O to viac, ak je obsahom Danteho La Divina Commedia.

O knihe Božská komédia – Raj / La Divina Commedia – Paradiso

 • Originálny názov: La Divina Commedia – Paradiso
 • Vydavateľstvo: Perfekt
 • Rozmer170x226
 • ISBN9788082260086
 • Naše katalógové číslo840765
 • Počet strán: 592
 • Hmotnosť: 1121 g
 • Rok vydania: január 2021
 • Vydanie: 1

Kúpite na:   PERFEKT.SKBUX.SK

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu