ZN.SK
Ohrozené rastliny Tatier, knižná novinka

Ohrozené rastliny Tatier: Dvaja autori, sedem rokov práce a ešte…

Kniha Ohrozené rastliny Tatier je jednou z najkrajších kníh, s akými sme sa za posledné mesiace, či možno posledný rok stretli. Mimoriadne…

Viete ako vyzerá Ostrica skalná? Aký je Lomikameň ovisnutý? Kde sa vyskytuje Páperník štíhly? Do akej čeľade patrí Kuklík plazivý? Aká je spoločenská hodnota Päťprstnice obyčajnej? S knihou Ohrozené rastliny Tatier sa to dozviete a zároveň sa ocitnete vo fascinujúcom svete tatranských rastlín, ktoré svojou krásou a vzácnosťou patria ku klenotom našej krajiny. Kniha, ktorá na vyše päťsto stranách monitoruje 265 druhov rastlín, je výsledkom sedemročnej práce a desiatok terénnych výskumov autorov ochranárov Milana ZajacaMaria Duchoňa.

Predstavuje ucelené dielo dokumentujúce ohrozenú tatranskú flóru. Prostredníctvom textov a viac ako tisícky fotografií autori približujú rastliny rastúce aj mimo turistických chodníkov v neprístupných oblastiach. Kniha nie je bežným atlasom, je to výpravná publikácia, ktorá dokumentuje ohrozené tatranské rastliny pre našu generáciu a pre tie nasledujúce. Ponúka návod na to, ako s ňou pracovať tak, aby sa aj laická verejnosť dokonale zoznámila s jedinečnou horskou flórou a vegetáciou v Tatrách.

Pohľad a recenzia redakcie Zaujímavých noviniek

Kniha Ohrozené rastliny Tatier je jednou z najkrajších kníh, s akými sme sa za posledné mesiace, či možno posledný rok stretli. Úctyhodne hrubá, ťažká, tlačená na kvalitnom papieri, ponúka možnosť nahliadnuť na dokonalo stvárnenú kvalitnú fotografiu každej rastliny a aj niekoľko ilustračných záberov. Rozsiahla publikácia je práve vďaka kvalitnému papieru značne ťažká a pre svoj obsah aj cenná. Jednotlivé fotografie tvoria celé strany a je to tak poznať aj na oriezke.

Ohrozené rastliny Tatier, knižná novinka

Azda ani neexistuje iné rozsiahlejšie dostupné dielo venované flóre Vysokých Tatier, než je táto kniha. Umožňuje nám spoznať Tatry po celkom inej stránke než máme zvykom. Tej často prehliadanej zelenej, ktorú berieme ako samozrejmosť. No v konečnom dôsledku až taká samozrejmá nie je, najmä ak je považovaná za ohrozenú. A je mimoriadne prekvapivé, čo všetko z jedinečných druhov už môžeme považovať za ohrozené. Čitateľ tejto knihy môže začať Tatry vnímať aj ako priestor prírodný, mimoriadne pestrý a prekypujúci životom. Sú domovom množstva rastlín. Aj takých, ktorých výskyt zaznamenajú knihy ako táto a v budúcnosti tak zostanú poslednou spomienkou.

Predovšetkým stojí za pozornosť, že:

  • Kniha má veľmi peknú grafickú úpravu a dizajn stránok
  • Rastlinky majú fotografiu výskytu, alebo lokality, aj detailov
  • V jednotlivých popisoch nechýba niekoľko zaujímavostí a charakteristiky
  • Je krásna na pohľad aj na dotyk
  • Vybavená šnúrkovou záložkou
  • Obálka má parciálny lak a samotný názov knihy je zvýraznený reliéfnou razbou, čo už na prvý pohľad dáva jasne najavo, že čitateľ má možnosť nahliadnuť do doslova luxusnejšej knihy venovanej Tatrám.
  • Neuveriteľné, ako rozsiahle a detailné dielo sa autorom podarilo
  • Zostavovatelia knihy nepoužili „hocijaké fotografie“, ale reálne kvalitné a často jedinečné zábery

Autori publikácie Ohrozené rastliny Tatier

Milan Zajac mal už v útlom veku blízko k prírode a v piatich rokoch ho zaujala kniha Malý atlas liečivých rastlín. Stala sa jeho najobľúbenejšou a predznamenala jeho neskoršie zameranie na botaniku. Milan Zajac je botanik, mykológ, krajinný ekológ a fotograf, ktorého život je prepojený s rastlinami. V botanike sa zameriava na lúčnu, pasienkovú, rašelinovú a vysokohorskú vegetáciu. Publikoval vo viacerých odborných a populárno-náučných článkoch a knihách. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti a Slovenskej mykologickej spoločnosti, ktoré pôsobia pri SAV.

Mario Duchoň pochádza z dediny v Strážovských vrchoch a miestna príroda ho už v detstve priviedla k záujmu o jej detailnejšie pozorovanie. Stal sa z neho botanik so záujmom o vegetáciu ako celok, ktorý sa venuje aj fytocenológii a ekológii rastlinných spoločenstiev. Odborne sa zaujíma predovšetkým o horskú a stepnú vegetáciu Karpát, Panónskej nížiny a Balkánskeho polostrova. V súčasnosti pracuje na projekte zameranom na obnovu pasenia a venuje sa ochrane stepných biotopov na západnom Slovensku. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV.

Článok je kombináciou spojením redakčnej recenzie a tlačovej správy vydavateľstva Slovart.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu