Matematika: milión, miliarda, bilión, biliarda... čo je vlastne ďalej?

Matematika: milión, miliarda, bilión, biliarda… čo je vlastne ďalej?

Matematika je pre niekoho nezáživná veda, hrôza strach a pre iných vášeň. Každý vie, že nad stovkou je tisícka. Po tisícke je v názvosloví milión. Následne nad miliónom máme miliardu a potom bilión. V angličtine napríklad slovo miliarda nemajú, ale používajú slovom bilion. Slovo tak znamená celkom iný počet núl ako v našom jazyku. Práve tu vzniká značne opakujúci sa problém prekladateľov amatérov aj profesionálov, keď je z anglického „bilion“ (myslená miliarda) odrazu v slovenčine „bilión“ (v skutočnosti celkom iný počet núl). Problém je pritom u nás, že sa to tak ujalo a nie v pôvodnej angličtine a zvyšku sveta. Ako ale tvoríme názvoslovia číslic ďalej? Čo je nad našou miliardou a biliónom? Ako by ste ďalej postupovali?

Názvy vysokých čísiel, prípony a počet núl

V bežnom živote nepotrebujeme spracovávať vysoké čísla. Ani nikdy podobné čísla nezarobíme. Niekto si vystačí so stovkami, iní s tisíckami. S vysokým počtom núl sa stretávajú matematici, vedci, výskumníci, astronómovia. Využívajú ich na prepočty astronomických vzdialeností, údajov, časových údajov. Vysoké čísla spracúva molekulárna chémia, špecializované vedecké pracoviská a vedeckofantastická literatúra. Ak už potrebujete vedieť, ako sa tvoria názvy, čo pokračuje, čo nasleduje a potrebujete pre pokojný spánok poznať, čo je nad miliardou, biliónom, kvadriliónom a podobne, možno poteší nasledovný súhrn.

 • Million (Milión) – 6 núl za jednotkou (1 000 000)
 • Billion (Miliarda) – 9 núl za jednotkou (1 000 000 000)
 • Trillion (Bilión) – 12 núl za jednotkou (1 000 000 000 000)
 • Quadrillion (Biliarda) – 15 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000)
 • Quintillion (Trilión) – 18 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000)
 • Sextillion (Triliarda) – 21 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000)
 • Septillion (Kvadrilión) – 24 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Octillion (Kvadriliarda) – 27 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Nonillion (Kvintilión) – 30 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Decillion (Kvintiliarda) – 33 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Undecillion (Sextiliarón) – 36 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Duodecillion (Sextiliarda) – 39 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Tredecillion (Septiliarón) – 42 núl za jednotkou (1 000,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Quattuordecillion (Septiliarda) – 45 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Quindecillion (Oktiliarón) – 48 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Sexdecillion (Oktiliarda) – 51 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Septendecillion (Nonilión) – 54 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Octodecillion (Noniliarda) – 57 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000)
 • Novemdecillion (Deciliarón) – 60 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Vigintillion (Deciliarda) – 63 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)

Ďalších pár zaujímavých čísiel

Či už v bežnom, alebo profesnom živote, ďalšie pokračujúce názvoslovia zrejme potrebovať ani nebudete. Ich slovenský preklad sme hľadali priveľmi ťažko. V celom zástupe možných počtov núl sa nachádza ešte pár zvláštnych názvov. Sú to napríklad:

 • Unvigintillion – 66 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Duovigintillion  – 69 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Trevigintillion  – 72 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Quattuorvigintillion – 75 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 …)
 • Quinvigintillion – 78 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 …)
 • Sexvigintillion – 81 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 …)
 • Septenvigintillion – 84 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000..)
 • Octovigintillion  – 87 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 …)
 • Novemvigintillion – 90 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Trigintillion – 93 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Untrigintillion – 96 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Duotrigintillion – 99 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)

Moment… a čo je to Googol a Googolplex?

Tu vtesnáme jednu zaujímavosť. Číslo 1 s počtom 100 núl má svoj špeciálny názov. Ide o Googol. A aby to nestačilo, od Googola je odvodený aj špeciálny názov pre ďalšiu číselnú hodnotu s názvom Googolplex. Ten je tvorený desiatimi Googolami. Následne po Googoli nasledujú:

 • Tretrigintillion – 102 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Quattuortrigintillion  – 105 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Quintrigintillion – 108 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Sextrigintillion – 111 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Septentrigintillion – 114 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Octotrigintillion – 117 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • Novemtrigintillion – 120 núl za jednotkou (1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000…)
 • a podobne…

Článok bol pomerne náročný na prípravu. Infromujte nás, ak ste v ňom našli nedokonalosť. Ďakujeme.

5/5 - (1 vote)
Mohlo by zaujímať tiež:
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.