Geopatogénne zóny: ich následky, vplyv na zdravie aj ochrana -

Geopatogénne zóny: ich následky, vplyv na zdravie aj ochrana

Mnoho ľudí trpí zlým spánkom, nočnými morami alebo bdením v noci pri studenom pote. Neradi chodia spať alebo sa necítia dobre vo svojej spálni. Väčšina typov porúch spánku a iných zdravotných problémov (napríklad migréna, srdcový infarkt, rakovina, rôzne zápaly a pod.), súvisí s ožarovaním Zeme.

žena leží na podlahe domu

Škodlivý vplyv  energií Zeme na ľudský organizmus poznali podľa dostupných  dokumentov všetky vyspelé civilizácie. Najstaršie zachované záznamy o „dračích žilách“ pochádzajú z Číny a sú staré viac ako 4000 rokov. Starí Číňania skôr ako začali so stavbou, prizvali na miesto výstavby prútikára, aby určil „dračie diery“ – zóny zemských vplyvov. Podobne tomu bolo aj v časoch antického Ríma a starovekého Egypta. Skôr, než prebiehala výstavba, veľký dôraz sa kládol na zistenia prútikárov. Najmä v Antickom Ríme mala ich profesia mimoriadny význam, pretože vplyv zeme na mieru ochorení a nádorov už bol vtedy známy a snažili samu predchádzať na miestach, kde by boli geopatogénny prejavy silnejšie.

Čo vlastne geopatogénne zóny znamenajú?

Slovo „geopatogénny“ etymologicky vzniklo z dvoch gréckych slov geo=zem, pathos=utrpenie, choroba. V rámci voľného prekladu teda pojem chápeme ako pomenovanie utrpenia spôsobeného zemou, alebo ochorenie pochádzajúca zo zeme. Pozdĺž podzemných tokov a zlomových čiar v uzlových bodoch prechádza prírodné magnetické pole Zeme. Ak sa geopatogénne zóny zhodujú alebo sa prekrížia s poľami vytvorenými našou modernou technológiou (napr. veže mobilných telefónov, rôzne iné elektroinštalácie), vytvoria sa isté deformácie, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravie ľudí, zvierat a rastlín.

Depresia, žena sa nepozerá

Medzi rozhodujúce faktory takéhoto “stretnutia” magnetického poľa Zeme s modernou technológiou patria najmä:

 • Vodné žily
 • Zlomy zemskej kôry (napr. Zlom San Andreas v Kalifornii)
 • Magnetické pole Zeme
 • Hartmannove pásy

Vodná žila

Vodná žila je voda tečúca pod zemou, tzv. podzemné toky. Ich šírka sa pohybuje okolo 60 až 80 centimetrov, niekedy aj dva metre. Môžu ležať v hĺbke 5, 10, 30 ale aj 80 metrov. Sú to malé podzemné rieky alebo potoky. Takáto voda však nepreteká voľne. Niektoré prechádzajú malými trhlinami, ale oveľa viac je nútene tlačených cez pevnú pôdu alebo skalu, čo vytvára silné trenie vody po pôde, čím sa vytvára obrovské množstvo statickej elektriny. Takto sa vytvorí elektrické žiarenie. Táto statická elektrina zvyšuje prirodzené žiarenie z jadra Zeme, čo ešte viac zhoršuje účinok.

Mnoho štúdií dokázalo,, že ľudia môžu byť nepriaznivo ovplyvnení týmto žiarením. Samozrejme okrem sily takéhoto zdroja je rozhodujúci faktor aj stav imunitného systému postihnutej osoby. Okrem toho, čím viac času strávi osoba vystavená geopatogénnym zónam, tým silnejšie môžu byť príznaky.

Vplyv na ľudský organizmus

Keďže ide o vyžarovanie energie Zeme, má negatívny vplyv na človeka, a prejaví sa ochorením. Tento proces môže urýchliť vrodená predispozícia jednotlivca. Krátkodobý vplyv týchto zón spôsobuje poruchy sústredenia, pocity stiesnenosti a nevysvetliteľnej únavy. Dlhodobý pobyt (napr. každodenný nočný spánok), môže vyvolať celý rad chorôb, od úplne banálnych až po tie najzávažnejšie. Vyvolávajú nielen bolesti hlavy a nespavosť, ale aj. rakovinu, neplodnosť, ochorenie pečene, choroby chronického typu a pod. Kým slabé žiarenie dokáže náš zdravý organizmus eliminovať, u chorých ľudí sa prejavuje zreteľnejšie.

Pokoj, pohľad do diaľky, pobrežie breh jazera

Niekoľko príznakov podľa závažnosti:

 • Nervozita, oslabený nervový systém
 • Silná nervozita, chronické bolesti, nespavosť
 • Nezhubné nádory
 • Depresie, zhoršený stav predošlých príznakov
 • Zhubné nádory, karcinogénne zmeny
 • Rôzne poruchy orgánov
 • Strata rovnováhy, strata vedomia

Niekedy môže byť riešením veľmi jednoduchý krok. Premiestniť posteľ z jedného miesta na druhé. Pomoc a rady, premeranie bytu, domu, kancelárie, alebo len miesta, kde strávite času môže mať zmysel. V tomto prípade Vám odbornú konzultáciu a pomoc poskytnú na telefónnom čísle 0915621758 (pôsobnosť v Bratislave a širšom okolí).

Zdroje informácií:


Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.