Český a rímsky kráľ Karol IV. aj na zberateľskej 0 eurovej bankovke

Český a rímsky kráľ Karol IV. aj na zberateľskej 0 eurovej bankovke

Českí zberatelia 0 eur suvenírových bankoviek sa môžu tešiť na dva unikátne kúsky. Dnes si predstavíme jeden z nich. Karol IV. Je významnou historickou osobnosťou a kráľom, ku ktorému má český národ úctu aj dnes. Jeho zobrazenie na 0 eurovej bankovke je pokračovaním v trende vyobrazovania známych osobností na suvenírových bankovkách, najmä pokiaľ sa osobnosť spája s miestami na mape krajiny.

Karol IV. Luxemburský (Karel IV Lucemburský)

Karol IV. dal postaviť niekoľko významných stavieb a prepojený je na stredovekú Prahu viacerými spôsobmi. Príležitosť zakúpiť si vlastnú bankovku budú môcť všetci návštevníci na veľtrhu Sběratel dňa 10.9.2021, na výstavisku PVA Expo Praha.

Kto bol Karol IV. Luxemburský

Karol IV. Luxemburský (14. mája 1316 – 29. novembra 1378) bol celoeurópsky významným panovníkom, ktorý zasiahol do dejín viacerých krajín. Syn českého a poľského kráľa Jána Luxemburského a českej kráľovnej Elišky Přemyslovny, pokrstený menom Václav, mal zložité detstvo a v odlúčení od svojej rodiny sa ocitol aj na francúzskom kráľovskom dvore. Študoval na univerzite v Sorbonne a postupne získaval náročnú prípravu vzdelaného vládcu. Vynikal jazykovými znalosťami, ako aj stykmi s najvýznamnejšími predstaviteľmi šľachty a diplomacie. Udelené mu boli viaceré šľachtické tituly. Korunovaný bol za rímskeho kráľa v Bonne (1346) a Aachene (1349), českého kráľa (1346) a rímsko-nemeckého cisára (1355).

Praha Karlov most

Foto: Karlov most nad riekou Vltava

Český národ si získal najmä tým, že k svojej rodnej krajine pristupoval odlišne ako jeho otec Ján Luxemburský. Zaslúžil sa o výraznú prestavbu Pražského hradu, povýšenie pražského biskupstva na arcibiskupstvo, pozdvihnutie politickej úrovne, ale do výraznej miery aj hrdosti národa na dobu presahujúcu jeho samotného o niekoľko storočí. Vznikli Krajiny Českej koruny. Vydal zakladaciu listinu vysokého učenia, neskôr najvýznamnejšej českej univerzity, ktorá nesie jeho meno. Od roku 1347 sa začalo s razbou Zlatých dukátov s jeho podobizňou a českou korunou a od roku 1355 už ako podobizňou rímsko-nemeckého cisára. V roku 1348 založil Karlove Vary, v tom istom roku dôležitý hrad Karlštejn a aj mnohé ďalšie významné pamiatky. Významný ústavný dokument známy ako Zlatá bula Karola IV., ktorý vo výraznej miere presadzoval české záujmy, zostal v platnosti do zániku samotnej Svätej rímskej ríše (1806). „Otec vlasti“ bol ženatý štyrikrát a otcom dvanástich detí.

Hrad Karlštejn

0 eurové bankovky

Koncept 0 eurových bankoviek vznikol vo Francúzsku na podporu cestovného ruchu. Miesta, pamiatky, múzeá či galérie v mnohých krajinách ďaleko za hranicami Francúzska dnes tento koncept využívajú a reálne ťažia zo zvýšenej atraktivity, ako aj svojim spôsobom reklamy. Vyobrazenie budov, pamiatok, objektov, ale aj významných osobností spätých s najčastejšie informačnými kanceláriami a konkrétnymi miestami priláka návštevníkov na dané miesto, alebo len spestruje ponuku ponúkaných suvenírov.

0 eurové bankovky, tiež nazývané ako 0 eurové suveníry, sú vyrábané na rovnakom kvalitnom papieri ako skutočné bankovky. Ich nominálna hodnota je prakticky žiadna, za to zberateľská je vyššia. Aj v závislosti od celkového nákladu a spôsobu šírenia. Ak ste si mohli bankovku kúpiť len osobne na odľahlom mieste, stáva sa menej dostupnom a teda žiadanejšou. Skrátka ak vás bankovka prinútila vyraziť k nej, kúpiť si ju a dané miesto naozaj fyzicky navštíviť, naplnila svoj účel a podporila turizmus. Možno len minimálne.


Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.