Banská Štiavnica slávi v roku 2017 hneď 4 významné výročia - Zaujímavé novinky ZN.SK

Banská Štiavnica slávi v roku 2017 hneď 4 významné výročia

V tomto roku si Banská Štiavnica pripomína niekoľko výročí. Okrem dvoch najvýznamnejších – 800. výročia prvej písomnej zmienky a 780. výročia udelenia mestských výsad sú to aj 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie, 255. výročie založenia Baníckej akadémie a 12. ročník podujatia Akademici v Banskej Štiavnici. Hlavné oslavy k týmto udalostiam sa uskutočnia 23. júna 2017 v centre mesta.

Banská Štiavnica

foto: flickr, Dr. János Korom

Podujatie bude otvorené o 10.00 hod. v priestoroch Starého zámku, kde sa budú prednesené odborné prednášky na témy výročí. Po skončení odbornej časti bude otvorená výstava Strieborné mesto. Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO, ktorú kurátorsky pripravila Mgr. Mária Čelková.

Hlavný program bude pokračovať o 15.00 hod.  v kostole sv. Kataríny. V krátkom pásme budú predstavené čriepky zo štiavnických dejín, nasledovať budú príhovory primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej a hostí. Záver slávnostného podujatia obstará ekumenické požehnanie, po ktorom sa účastníci presunú pred Radnicu, kde si pripomenú vysokoškolské tradície podujatím Akademici v Banskej Štiavnici a následným valetanským sprievodom do priestorov bývalej Baníckej a lesníckej akadémie.

Čo je valetanský sprievod?

Poslucháči Baníckej a lesníckej akadémie žili nielen štúdiom, ale aj plnohodnotným spoločenským životom. S ich menom je spojený vznik rôznych tradícií, medzi ktoré patrí aj valetanský sprievod. Je to rozlúčkový sprievod posledných ročníkov banskoštiavnickej akadémie. Valetanti sa lúčili s obyvateľmi Banskej Štiavnice, ale aj s peknými dievčatami piesňou „ Starý študent už putuje svetom“ . Na čele sprievodu ide najstarší poslucháč a za ním idú služobne mladší. Služobne najstaršieho akademika je poznať podľa zelených stúh, ktoré má okrútené okolo klobúka. Čo stuha, to rok pobytu navyše v laviciach banskoštiavnickej akadémie. Mnohí používali preto cylindre, (aby sa na ne zmestili zelené stužky) a tak dokumentovali svoj dlhoročný pobyt v Banskej Štiavnici. Za veteránmi ide hudba a potom prvoročiaci, ktorí nesú kufre, tašky a ostatné predmety osobnej potreby odchádzajúcich valetantov. Za nimi potom idú lúčiaci a objímajúci sa valetanti spievajúc: „Starý študent už putuje svetom“.

D. Štepáneková

V spolupráci s mestom Banská Štiavnica

ZN.SK je hrdým mediálnym partnerom podujatí mesta Banská Štiavnica

Ohodnoťte článok post

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.