ZN.SK
Banská Štiavnica

Banská Štiavnica slávi v roku 2017 hneď 4 významné výročia

V tomto roku si Banská Štiavnica pripomína niekoľko výročí. Okrem dvoch najvýznamnejších – 800. výročia prvej písomnej zmienky a 780. výročia udelenia mestských výsad…

V tomto roku si Banská Štiavnica pripomína niekoľko výročí. Okrem dvoch najvýznamnejších – 800. výročia prvej písomnej zmienky a 780. výročia udelenia mestských výsad sú to aj 300. výročie narodenia panovníčky Márie Terézie, 255. výročie založenia Baníckej akadémie a 12. ročník podujatia Akademici v Banskej Štiavnici. Hlavné oslavy k týmto udalostiam sa uskutočnia 23. júna 2017 v centre mesta.

Banská Štiavnica

foto: flickr, Dr. János Korom

Podujatie bude otvorené o 10.00 hod. v priestoroch Starého zámku, kde sa budú prednesené odborné prednášky na témy výročí. Po skončení odbornej časti bude otvorená výstava Strieborné mesto. Banská Štiavnica – mesto svetového dedičstva UNESCO, ktorú kurátorsky pripravila Mgr. Mária Čelková.

Hlavný program bude pokračovať o 15.00 hod.  v kostole sv. Kataríny. V krátkom pásme budú predstavené čriepky zo štiavnických dejín, nasledovať budú príhovory primátorky Mgr. Nadeždy Babiakovej a hostí. Záver slávnostného podujatia obstará ekumenické požehnanie, po ktorom sa účastníci presunú pred Radnicu, kde si pripomenú vysokoškolské tradície podujatím Akademici v Banskej Štiavnici a následným valetanským sprievodom do priestorov bývalej Baníckej a lesníckej akadémie.

Čo je valetanský sprievod?

Poslucháči Baníckej a lesníckej akadémie žili nielen štúdiom, ale aj plnohodnotným spoločenským životom. S ich menom je spojený vznik rôznych tradícií, medzi ktoré patrí aj valetanský sprievod. Je to rozlúčkový sprievod posledných ročníkov banskoštiavnickej akadémie. Valetanti sa lúčili s obyvateľmi Banskej Štiavnice, ale aj s peknými dievčatami piesňou „ Starý študent už putuje svetom“ . Na čele sprievodu ide najstarší poslucháč a za ním idú služobne mladší. Služobne najstaršieho akademika je poznať podľa zelených stúh, ktoré má okrútené okolo klobúka. Čo stuha, to rok pobytu navyše v laviciach banskoštiavnickej akadémie. Mnohí používali preto cylindre, (aby sa na ne zmestili zelené stužky) a tak dokumentovali svoj dlhoročný pobyt v Banskej Štiavnici. Za veteránmi ide hudba a potom prvoročiaci, ktorí nesú kufre, tašky a ostatné predmety osobnej potreby odchádzajúcich valetantov. Za nimi potom idú lúčiaci a objímajúci sa valetanti spievajúc: „Starý študent už putuje svetom“.

D. Štepáneková

V spolupráci s mestom Banská Štiavnica

ZN.SK je hrdým mediálnym partnerom podujatí mesta Banská Štiavnica

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.

Inzercia
Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu