ZN.SK
Kovačica minca strieborná 10 eur

220. výročie osídlenia Kovačice Slovákmi na novej 10 EUR minci

Kovačica patrí medzi najvýznamnejšie centrá slovenskej kultúry v Srbsku. Jej osídlenie Slovákmi odchádzajúcimi na Dolnú zem začalo v 1802.

Kovačica v Srbsku: Turecké vojny v Európe vyľudnili rozsiahle oblasti Chorvátska a Srbska. Šľachta, ktorá sa predtým uchýlila na sever do bezpečia, sa vracala do vyľudnených panstiev a pozývala ľud Európy na dosídlenie miest na juhu. Odchod Slovákov na Dolnú zem pritom nebol vždy spojený s vidinou lepšej budúcnosti a obživy. Práve naopak. Prinášal mnohé výzvy a nutnosť začať úplne od začiatku, od samotnej stavby príbytkov, po zaobstaranie obživy. Aj vďaka týmto udalostiam však dodnes prežíva slovenčina a slovenské tradície v takých lokalitách, akými sú regióny v Rumunsku, v Chorvátsku, na juhu Maďarska, vo Vojvodine a Srbsku.

Kovačica ako dôležité centrum slovenského života v Srbsku

Kovačica patrí medzi najvýznamnejšie centrá slovenskej kultúry v Srbsku. Spoločne tu nažíva 5 etník a dodnes sa tu hovorí po slovensky. Slovenčina si však na tomto mieste zachováva aj také slová, ktoré doma na Slovensku dávno vymreli a ľudia nahradili inými. Tu však stále zostávajú. Kovačicu ako spustnutú a vyľudnenú začali Slováci osídľovať od roku 1802. Nachádza sa zhruba 60 km na sever od hlavného mesta Belehrad.

Kovačica minca strieborná 10 eur

Slováci si tu mohli postaviť evanjelický kostol, ktorého vežu navrhol architekt Milan Harminec a dodnes je symbolom Kovačice. „Za pôsobenia Jána Čaploviča došlo v kovačickom chráme k udalostiam obrany slovenskej reči, ktoré vyvrcholili známym Kovačickým procesom. V Kovačici sa narodili a žili viaceré významné osobnosti slovenského krajanského života. Jedným z nich bol aj Dr. Janko Bulík, zakladajúci predseda Matice slovenskej v Juhoslávii, významný predstaviteľ protifašistického odboja v období Slovenského štátu“, uvádza NBS.

Strieborná minca Ag 900, Cu 100, 18g 34 mm – nh 10 EUR

Práve ako pripomienka tohto výročia vychádza pamätná 10 eurová minca v Národnej banke Slovenska a mincovni Kremnica, jedna z tých, ktorá neunikne pozornosti zberateľov mincí. Na lícovej strane sa nachádza Kovačičan v miestnom dobovom odeve a za ním sú dve ženy na voze so studňou. Na rubovej strane sa nachádza Kovačičanka v dobovom kroji s vyobrazením mlátenia obilia a tiež s evanjelickým kostolom z Kovačice. V kvalitnejšom PROOF vydaní vychádza náklad 6 750 kusov, pričom v bežnom BK vyhotovení je ich menej – v počte 2 700 kusov. Autorom je Karol Ličko a rytcom Dalibor Schmidt.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu