ZN.SK
zviera ako živý tvor

Nový zákon na Slovensku: Zviera už viac nebude iba vecou

Na Slovensku sa mení sa doterajšia definícia zvieraťa v zákone. Po novom už zviera nebude definované ako vec. Zákon vstúpi do platnosti v januári 2018.

Začiatkom minulého týždňa oznámila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zmenu, ktorou sa Slovensko zaradí medzi najvyspelejšie krajiny vo vzťahu k prístupu k zvieratám. Mení sa doterajšia definícia zvieraťa v zákone. Podľa slov ministerky zviera  už nebude považované za vec. Je to živý tvor, cítiaca bytosť a tak by sa k nemu malo aj pristupovať. Novela obsahuje štyri okruhy.

pes a majiteľ

Platný od januára 2018

Právnu normu dá agrorezort do pripomienkového konania ešte v lete, zákon by mal vstúpiť do platnosti od januára budúceho roka. Zviera ako živý tvor bude definované aj v Občianskom zákonníku. Podľa nového zákona bude mať zviera svoj osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami.

Povinné čipovanie, či boj proti množiteľom

Druhým okruhom novely je boj proti množiteľom psov. Ministerstvo chce vytvoriť efektívny systém proti ich množiteľom, proti týraniu zvierat a vniesť poriadok do evidencie psov. Z toho vyplýva, že Každé narodené šteňa bude potrebné začipovať do 12 týždňov od narodenia. Matečná uviedla, že pôvodný vlastník bude musieť nahlásiť aj zmenu majiteľa a poskytnúť údaje o novom vlastníkovi. Týka sa to aj súčasných psov, kde túto povinnosť musia majitelia splniť do roku 2020. Všetky identifikačne a registračné údaje o psoch a ich vlastníkoch budú dostupné v rámci Centrálneho registra spoločenských zvierat. V prípade nezaevidovania hrozí pokuta do 800 eur pre fyzické osoby a pre právnické je to až do 3500 eur. Tento krok pomôže k rýchlemu identifikovaniu množiteľov psov.

Podozrenie z týrania a útulky

Novinka v zákone výrazne prispeje aj k ochrane týraných zvierat na Slovensku, keďže právomoci veterinárnych inšpektorov sa výrazne posunú dopredu. V prípade podozrenia z týrania bude mať totiž právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície.

Ďalšou zmenou je pomoc  túlavým zvieratá a útulkom. Novelou sa dá obciam možnosť uzavrieť zmluvu s útulkami alebo karanténnymi stanicami, ktoré nie sú v ich katastrálnom území.  Obce budú mať povinnosť  odchytené zveria registrovať do nasledujúceho dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa.

Fungovanie cirkusov na Slovensku

Štvrtým okruhom novely je zmena prístupu k cirkusovým zvieratám. Ministerka Matečná chce, aby najrizikovejšia skupina divo žijúcich zvierat bola chránená. Vybrané druhy budú zakázané na verejné vystupovanie, ich zoznam bude definovaný vo vyhláške. Ďalej bude pri nich zakázané predvádzanie človekom naučeného a v prírode sa bežne nevyskytujúceho správania. Všetci prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu