ZN.SK
Kukátko a dvere

Náboženstvá sveta: sekta Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Spoločnosť Svedkovia Jehovovi alebo Jehovovi svedkovia založil Američan Charles Taze Russell v roku 1870 spolu so skupinou ďalších nasledovateľov ako krúžok Bádateľov Biblie…

Spoločnosť Svedkovia Jehovovi alebo Jehovovi svedkovia založil Američan Charles Taze Russell v roku 1870 spolu so skupinou ďalších nasledovateľov ako krúžok Bádateľov Biblie. V roku 1874 vyhlásil, že od apoštolských čias nikto nepochopil Bibliu správne, ale práve jeho Boh vyvolil nato, aby spájal pravých veriacich a priviedol ich tak do božieho kráľovstva. Tvrdil, že spasení budú iba tí, ktorí budú veriť toto nové učenie. V roku 1879 vydáva časopis Sionská Strážna veža. Po tomto vodcovi prevzal následníctvo sudca Joseph F. Rutheford a ten túto skupinu pomenoval Jehovovi svedkovia. Momentálne má náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia po celom svete viac ako 7 miliónov členov a na Slovensku je to približne 11 tisíc členov.

Svedkovia Jehovovi – Vyvolený národ

Jehovovi svedkovia sami seba berú za vyvolený národ, ktorý si sám Boh vyvolil, aby splnil jeho vôľu. Aj to je jedným z dôvodov, prečo neakceptujú iné náboženstvá a proti veľkému množstvu vystupujú priam útočne. Najviac však proti Katolíckej Cirkvi. Napríklad aj tým, že pápeža označujú za antikrista. Preto aj akýkoľvek rozhovor s nimi je veľmi ťažký. Pre nich Biblia nie je vôbec dôležitá aj keď ju vo veľkej miere spomínajú a využívajú, hlavné sú pre nich Russellove knihy a usmernenia hlavnej rady riadiacej túto spoločnosť.
Svoje skupiny nazývajú “zbory” , ktorých je 160. Tie organizujú dvakrát týždenne stretnutia, počas ktorých spoločne študujú časopis Strážna veža. Stretnutia majú ako to oni nazývajú v Sálach Kráľovstva. Tie neprebiehajú prostredníctvom kázní ako v iných cirkvách, ale vo forme zhromaždení, na ktorých sa všetci podieľajú.

Pozoruhodné rozdiely

Svedkovia Jehovovi napríklad tiež neslávia narodeniny, pretože zistili a tiež vec definovali, že takéto slávnosti sa nepáčia Bohu, hoci tieto oslavy Biblia nezakazuje, umožňuje sprostredkovane pochopiť podstatu týchto osláv i to, aký je názor Boha na tieto oslavy. Obhajujú a vysvetľujú to v skutku svojsky. Význam narodenín ako jubilea a príležitosti síce nepokladajú za tak významný, ako za aký ho považuje bežný človek, už oficiálne stránky Strážna veža sa museli popasovať s vysvetlením, prečo tomu tak je.

Definujú tieto štyri skutočnosti a biblické zásady, ktoré s týmito oslavami súvisia a to, že:

  • oslavy narodenín majú židovské korene,
  • ranní kresťania neoslavovali narodeniny
  • jediná slávnosť, ktorú by mali kresťania oslavovať nie je spojená s narodením, ale so smrťou a to so smrťou Ježiša Krista
  • v Biblii sa nespomína, že by niekto z božích služobníkov slávil narodeniny.
    Týmito štyrmi bodmi vysvetľujú to, prečo narodeniny neoslavujú, taktiež však vravia to, že im to nie je ľúto, pretože obdarovať sa môžu kedykoľvek.

Svedkovia Jehovovi a niektoré ďalšie… zaujímavosti

Svedkovia Jehovovi tiež neuznávajú kríž, chýbajú v ich priestoroch tiež sochy Ježiša Krista, svätých atď. A to preto, že podľa nich Ježiš nezomrel na kríži, ale na kole. Murín vysvetľuje, že Rimania nepoužívali kríže, a preto, že ide vraj babylonský symbol. Na chodbách svedkov Jehovových visia obrazy s krásnymi výjavmi Biblie, ktoré vytvárajú umelci v Brooklyne, kde majú svoje celosvetové sídlo.

Jehovistov si ľudia spájajú najmä s neoslavovaním Vianoc. Tí tvrdia, že sú to Ježišove narodeniny, hoci v skutočnosti presne nevieme, kedy sa narodil. Jehovisti sú tiež známi svojim chodením podomovým šírením svojej viery medzi ostatných, takzvaným „od domu k domu“. Takto si získavajú veriacich preto, lebo tvrdia, že Ježiš hovoril chodiť k domom a hlásať božie slovo.

Svedkovia Jehovovi ako zvestovatelia stojaci na ulici držia v rukách časopis Strážna veža, ktorý je akousi brožúrkou, sa tlačí po celom svete a tá je následne študovaná na každom stretnutí. Vydanie a tlač časopisov sa hradí z príspevkov jednotlivých členov. Členovia tejto cirkvi, alebo ak chcete sekty, musia určitý čas venovať aj šíreniu ich posolstva. Známym rozdielom Jehovistov od iných cirkví je aj prísne odmietanie darcovstva krvi. To dokonca aj napriek tomu, že Biblia túto tematiku nijakým spôsobom nespomína a jej výklad tak môže byť následne chápaný v rôznych miestach rôzne podľa toho, ako sa to hodí. Jehovista môže zamietnuť transfúziu krvi od inej osoby, dokonca aj keď hrozí smrť. Tejto téme sa venovalo viacero seriálov, filmov, románov, aj reportáží. Pre zvyšok sveta nepochopiteľné a zvláštne.

Kukátko a dvere

Pozrite aj zdroje, no nepodľahnite:
https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/narodeniny/
http://www.ponoviciat.saleziani.sk/index.php/temy/24-omu-veria-svedkovia-jehovovi
http://www.integra.fost.sk/clanky/letak-jehovisti.pdf
http://www.pluska.sk/slovensko/platia-sami.html

Pripravila Ema

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu