ZN.SK
študent práca

Brigáda: koľko hodín môže odpracovať študent a za akých podmienok

Brigáda študenta je krátkodobá výpomoc. Aj preto je jej vykonávanie obmedzené predovšetkým časovo. Uzatvára sa dohoda o brigádnickej práci študenta.

Nie len počas leta chcú študenti pracovať. Ak im to školské povinnosti a čas dovolí, každé euro navyše, ktoré si nemusia pýtať od rodičov poteší. Preto si väčšina študentov privyrába a to nie len počas leta. Nie každý však vie, aké sú podmienky práce študentov a koľko hodín môžu odpracovať. Brigáda je chápaná ako zvyčajne krátkodobá výpomoc. Aj preto je jej vykonávanie obmedzené predovšetkým časovo. Z viacerých hľadísk je výhoda pre zamestnanca, tak ako aj pre zamestnávateľa.

študent práca

Dohoda o brigádnickej práci študenta, čo to je?

Dohoda o brigádnickej práci študenta je najčastejšou formou zamestnávania študentov. Študent však nesmie presiahnuť vek 26 rokov. Uzatvára sa na polovicu ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa, maximálne však na 20 hodín týždenne. Tento čas sa spriemeruje za celý rok (teda ak v niektorý týždeň brigádnik pracuje viac ako 20 hodí nevadí to v tom prípade, že iný týždeň pracuje o daný čas menej). Môže sa uzatvoriť na dobu určitú aj neurčitú. Odpracované hodiny sa tak, ako pri dohode o vykonaní práce počítajú kumulatívne, buď za obdobie, na ktoré bola dohoda uzavretá alebo za kalendárny rok. Stále však platí, že v priemere nesmie pracovný čas prekročiť polovicu ustanoveného pracovného času u daného zamestnávateľa.

Ukončenie dohody

Ukončiť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné na základe vzájomnej písomnej dohody k určitému dátumu alebo jednostranne s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená. Nemusí to platiť v prípade, že sa zamestnávateľ a zamestnanec (študent) dohodnú inak.

Potrebné potvrdenie o návšteve školy

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je aj potvrdenie štatútu študenta – potvrdenie o návšteve školy, ktorá musí študent predložiť pri podpisovaní dohody. Výhodou tejto dohody je, že umožňuje brigádnikovi pracovať celé leto plný pracovný čas a to tak, že dohodu o brigádnickej práci študenta uzavrie napríklad od júla do októbra, pričom júl a august bude pracovať plný pracovný čas a v septembri a v októbri neodrobí ani hodinu.

Poistné na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Študent vykonávajúci brigádu na základe dohody o brigádnickej práci študentov z odmeny za vykonanú prácu poistné na zdravotné poistenie neplatí, pretože sa na účely zdravotného poistenia nepovažujú za zamestnancov. Študent si môže zvoliť jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na ktorú si uplatní výnimku z platenia poistného, a to najmenej na obdobie jedného mesiaca a len na jednu dohodu. Mesačný zárobok brigádnika však nesmie presiahnuť 200 eur.

Uplatnenie výnimky len u jedného zamestnávateľa

Ak zamestnávateľ zamestná na dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorý podpíše čestné prehlásenie, že si uplatňuje odvodovú výnimku, ktorú si však predtým uplatnil u ďalšieho zamestnávateľa, novému zamestnávateľovi hrozí, že v budúcnosti bude musieť doplatiť odvody, ktoré mal po správnosti odvádzať, a to vrátane vysokého penále a pokuty. Odvodovú výnimku si totiž brigádnik môže uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Brigádnici majú povinnosť platiť sociálne poistenie vo výške 7% zo svojej mzdy. Strhávanie odvodov zo mzdy má na starosti zamestnávateľ, mzdy sú vyplácané až po odpočítaní odvodov.

Mohlo by zaujímať tiež:

Lucia

Lucia
Absolventka štúdia marketingovej komunikácie, momentálne žijúca v zahraničí s obrovskou vášňou pre cestovanie, nové zážitky a dobré jedlo. K príležitosti písať sa dostala pred pár rokmi v zn.sk. Je to pre ňu relax a zodpovednosť zároveň.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu