ZN.SK
Lekársky personál na operačnej sále, operácia v nemocnici, doktori

Zoznam a vysvetlivky medicínskych odborov a zoznam skratiek oddelení

Bežný medicínsky neodborník sa stretáva s mnohými názvami špecializácií, no nie vždy vieme, ktorý sa týka nášho problému. Alebo čím presne sa zaoberá oddelenie…

Zľavy na wellness pobyty

Bežný medicínsky neodborník sa stretáva s mnohými názvami špecializácií, no nie vždy vieme, ktorý sa týka nášho problému. Alebo čím presne sa zaoberá oddelenie, ktoré sa spomína na výmennom lístku. Aj v našom medicínskom systéme sa používajú trojznakové skratky oddelení. ORL, URO, GYN sú nepochybne mnohým známe. Tie ďalšie si však zhrnieme, keďže aj my sami sa k nim občas dostávame v našich článkoch, alebo si ich radi pripomenieme. Čomu sa venujú jednotlivé lekárske špecializácie? Aspoň stručne a orientačne si priblížme:

Lekársky personál na operačnej sále, operácia v nemocnici, doktori

Algeziológia a algeziológ

– Špecializovaný odbor a špecialista venujúci sa komplexnej diagnostike stavov bolesti a hľadaní príčin bolestí, na ktoré nezaberá iná liečba. Napríklad pri odstránení príčiny a pretrvávaní bolesti, alebo pri nevyliečiteľných chorobách.

Angiológia a angiológ

– Zaoberá sa diagnostikou, výskumom a liečbou ochorení cievneho systému a srdcovo-cievnych ťažkostí, ichemických chorôb končatín, tepien vnútrobrušných orgánov a pod.

Anestéziológia a anestéziológ

– Poskytuje anestetickú a resuscitačnú starostlivosť a úzko spolupracuje s ďalšími operačnými a neoperačnými odbormi a špecializáciami. Anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestnosť úkonov, kým intenzívna starostlivosť zabezpečuje liečbu kriticky chorých a rizikových pacientov, či pacientov so zlyhaním funkcie orgánu.

Cievna chirurgia a cievny chirurg

– Špecializácia venovaná cievnemu systému, rekonštrukcii tepnového a cievneho systému (poranenia, úrazy, transplantácie) a liečbe žíl, kŕčových žíl a pod.

Chirurg a chirurgia

– Základná špecializácia zaoberajúca sa chirurgickými úkonmi a ďalej sa môže deliť na úrazovú chirurgiu, kardiochirurgiu, chirurgiu ruky, gyneologickú, ortopedickú a pod.

Foniatria a foniater

– Je špecializácia zaoberajúca sa poruchami reči, hlasu a sluchu v spojení s rečou.

Gastroenterológia a gastroenterológ

– Odbor zaoberajúci sa tráviacim traktom, orgánmi, funkciou orgánov, čriev a výživou. Využíva gastroskopiu a rektoskopiu (cez konečník)

Gastroenterologická chirurgia a gastroenterologický chirurg

– Odbor sa zaoberá liečbou tráviaceho ústrojenstva (orgánov, pečene, žliaz, žalúdka a čriev) až po konečník

Gynekológia a pôrodníctvo a gynekológ / gynekológ pôrodník

– Špecializácia zaoberajúca sa ženskými pohlavnými a reprodukčnými orgánmi, tehotenstvom a pôrodníctvom

Gynekologická urológia a gynekologický urológ

– Je špecializácia na ochorenia maternice, krčka, inkontinencie, cystokél, rektokél, enterokél, ako aj plastík rodidiel a ďalších stavov.

Hrudníková chirurgia a hrudníkový chirurg

– Špecializácia hrudníkovej chirugie sa zameriava na operácie hrudného koša – pľúc, priedušnice a ďalších prípadných syndrómov, ochorení, úrazov a orgánov.

Kardiológia a kardiológ

– Je špecializácia a odborník na diagnostiku, liečbu ochorení srdca.

Kardiochirurgia a kardiochirug

– Je špecializácia zaoberajúca sa diagnostikou a liečbou vrodených a získaných ochorení srdca a hrubých ciev.

Maxilofaciálna chirurgia a maxilofaciálny chirurg

– Zaoberá sa úrazovou chirurgiou a chorobami češuste, ústnej a tvárovej časti, zlomeminami tvárovch častí, poraneni zubov a tkanív na tvári.

Nefrológia a nefrológ

– Špecializácia, ktorá skúma, diagnostikuje a lieči ochorenia obličiek. Odborník je súčasťou dializačných pracovísk.

Neurológia a neurológ

– Špecializácia zaoberajúca sa skúmaním, diagnostikou a liečbou nervovej sústavy, mozgu. Je dôležitým odborom pri skúmaní porúch hybnosti končatín a svalov, alebo poruchách zmyslového vnímania.

Neurochirugia a neurochirurg

– Špecializácia zaoberajúca sa liečbou nervovej sústavy, mozgu, hybnosti svalov a funkcie zmyslov. Úzko spolupracuje s ďalšími odbormi

Oftamológia a oftamológ

– Špecializácia venovaná diagnostike a liečbe ochorení oka, zraku a videnia

Otorinolaryngológia a otorinolaryngológ

– Špecializácia na diagnostiku a liečbu ochorení nosa, ucha, nosovej dutiny a krčných chorôb

Ortopédia a ortopéd

– Špecializácia sa zaoberá skúmaním, diagnostikou a liečbou opornej sústavy – kostí, končatín a chrbtice. Úzko spolupracuje napríklad s rádiológiou, v prípade nutnosti s chirurgiou.

Plastická chirurgia a plastický chirurg

– Špecializácia, ktorá nachádza využitie pri estetických úpravách zovňajšku, ale aj funkcie vonkajších orgánov, dutín, prípadne v niektorých prípadoch aj vnútorných orgánov. Využíva sa pri ťažkostiach s dýchaním, po operáciách, po úrazoch, popáleninách, pri jazvách a nechodne zrastenej kože, pri prebytočnej kože po úbytku hmotnosti a pod. Estetická plastická chirurgia je odbor venovaný úprave zovňajšku tváre, brady, pŕs, svalových partii, nôh, vlasov a podobne.

Rádiológia a rádiológ

– Rádiológia je špecializácia zaoberajúsa sa zobrazovacími metódami s využitím rádiologických zariadení ako rontgenové žiarenie, ale využíva aj magnetickú rezonanciu alebo ultrazvuk. Predchádza invazívnym zákrokom, alebo vďaka nej sa vylúči nutnosť invazívneho zákroku.

Úrazová chirurgia a úrazový chirurg

– Špecializácia zaoberajúca sa úrazmi hlavy, hrudníka, chrbtice, panvy, končatín a vážnych poranení a úrazov v úzkej spolupráci s ďalšími špecializáciami.

Urológia a urológ

– Specializácia zaoberajúca sa ženským močovým ústrojenstvom a mužským močovým a pohlavným ústrojenstvom. Do kompetencie urológa spadá aj liečba onkologických ochorení, močových a obličkových kameňov, prostaty, erektylnej a sexuálnej disfunkcie, neplodnosti mužov, ochorenia semeníkov, vazektómia a ďalšie.

Lekár a magnetická rezonancia

Zoznam skratiek oddelení a špecializácii:

 • AGG – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore algeziológia
 • ANG – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore angiológia
 • ANS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore anesteziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anesteziológia
 • CCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore cievna chirurgia
 • CHI – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore chirurgia
 • DCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore detská chirurgia
 • FON – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore foniatria
 • GAS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gastroenterológia
 • GEN – Oddelenie lekárskej genetiky
 • GCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gastroenterologická chirurgia
 • GYN – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • GYU – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gynekologická urológia
 • HCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore hrudníková chirurgia
 • KAR – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore kardiológia
 • KCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore kardiochirurgia
 • KPS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore klinickej psychológie
 • MFC – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore maxilofaciálna chirurgia
 • NEF – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore nefrológia
 • NEU – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore neurológia
 • NCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore neurochirurgia
 • OPH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore oftalmológia alebo detská oftamológia
 • ORL – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 • ORT – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore ortopédia
 • PCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore plastická chirurgia
 • PSY – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore plastická psychiatria
 • RAT – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore rádiológia
 • UCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore úrazová chirurgia
 • URO – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore urológia

TIP: Zoznam lôžkových oddelení si môžete pozrieť na stránkach: http://data.nczisk.sk/old/publikacie/Adres_zz/Skratky.htm

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Čo tak niečo zaujímavé?

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu