Zoznam a vysvetlivky medicínskych odborov a zoznam skratiek oddelení

Zoznam a vysvetlivky medicínskych odborov a zoznam skratiek oddelení

Bežný medicínsky neodborník sa stretáva s mnohými názvami špecializácií, no nie vždy vieme, ktorý sa týka nášho problému. Alebo čím presne sa zaoberá oddelenie, ktoré sa spomína na výmennom lístku. Aj v našom medicínskom systéme sa používajú trojznakové skratky oddelení. ORL, URO, GYN sú nepochybne mnohým známe. Tie ďalšie si však zhrnieme, keďže aj my sami sa k nim občas dostávame v našich článkoch, alebo si ich radi pripomenieme. Čomu sa venujú jednotlivé lekárske špecializácie? Aspoň stručne a orientačne si priblížme:

Lekársky personál na operačnej sále, operácia v nemocnici, doktori

Algeziológia a algeziológ

– Špecializovaný odbor a špecialista venujúci sa komplexnej diagnostike stavov bolesti a hľadaní príčin bolestí, na ktoré nezaberá iná liečba. Napríklad pri odstránení príčiny a pretrvávaní bolesti, alebo pri nevyliečiteľných chorobách.

Angiológia a angiológ

– Zaoberá sa diagnostikou, výskumom a liečbou ochorení cievneho systému a srdcovo-cievnych ťažkostí, ichemických chorôb končatín, tepien vnútrobrušných orgánov a pod.

Anestéziológia a anestéziológ

– Poskytuje anestetickú a resuscitačnú starostlivosť a úzko spolupracuje s ďalšími operačnými a neoperačnými odbormi a špecializáciami. Anestetická starostlivosť zabezpečuje bezbolestnosť úkonov, kým intenzívna starostlivosť zabezpečuje liečbu kriticky chorých a rizikových pacientov, či pacientov so zlyhaním funkcie orgánu.

Cievna chirurgia a cievny chirurg

– Špecializácia venovaná cievnemu systému, rekonštrukcii tepnového a cievneho systému (poranenia, úrazy, transplantácie) a liečbe žíl, kŕčových žíl a pod.

Chirurg a chirurgia

– Základná špecializácia zaoberajúca sa chirurgickými úkonmi a ďalej sa môže deliť na úrazovú chirurgiu, kardiochirurgiu, chirurgiu ruky, gyneologickú, ortopedickú a pod.

Foniatria a foniater

– Je špecializácia zaoberajúca sa poruchami reči, hlasu a sluchu v spojení s rečou.

Gastroenterológia a gastroenterológ

– Odbor zaoberajúci sa tráviacim traktom, orgánmi, funkciou orgánov, čriev a výživou. Využíva gastroskopiu a rektoskopiu (cez konečník)

Gastroenterologická chirurgia a gastroenterologický chirurg

– Odbor sa zaoberá liečbou tráviaceho ústrojenstva (orgánov, pečene, žliaz, žalúdka a čriev) až po konečník

Gynekológia a pôrodníctvo a gynekológ / gynekológ pôrodník

– Špecializácia zaoberajúca sa ženskými pohlavnými a reprodukčnými orgánmi, tehotenstvom a pôrodníctvom

Gynekologická urológia a gynekologický urológ

– Je špecializácia na ochorenia maternice, krčka, inkontinencie, cystokél, rektokél, enterokél, ako aj plastík rodidiel a ďalších stavov.

Hrudníková chirurgia a hrudníkový chirurg

– Špecializácia hrudníkovej chirugie sa zameriava na operácie hrudného koša – pľúc, priedušnice a ďalších prípadných syndrómov, ochorení, úrazov a orgánov.

Kardiológia a kardiológ

– Je špecializácia a odborník na diagnostiku, liečbu ochorení srdca.

Kardiochirurgia a kardiochirug

– Je špecializácia zaoberajúca sa diagnostikou a liečbou vrodených a získaných ochorení srdca a hrubých ciev.

Maxilofaciálna chirurgia a maxilofaciálny chirurg

– Zaoberá sa úrazovou chirurgiou a chorobami češuste, ústnej a tvárovej časti, zlomeminami tvárovch častí, poraneni zubov a tkanív na tvári.

Nefrológia a nefrológ

– Špecializácia, ktorá skúma, diagnostikuje a lieči ochorenia obličiek. Odborník je súčasťou dializačných pracovísk.

Neurológia a neurológ

– Špecializácia zaoberajúca sa skúmaním, diagnostikou a liečbou nervovej sústavy, mozgu. Je dôležitým odborom pri skúmaní porúch hybnosti končatín a svalov, alebo poruchách zmyslového vnímania.

Neurochirugia a neurochirurg

– Špecializácia zaoberajúca sa liečbou nervovej sústavy, mozgu, hybnosti svalov a funkcie zmyslov. Úzko spolupracuje s ďalšími odbormi

Oftamológia a oftamológ

– Špecializácia venovaná diagnostike a liečbe ochorení oka, zraku a videnia

Otorinolaryngológia a otorinolaryngológ

– Špecializácia na diagnostiku a liečbu ochorení nosa, ucha, nosovej dutiny a krčných chorôb

Ortopédia a ortopéd

– Špecializácia sa zaoberá skúmaním, diagnostikou a liečbou opornej sústavy – kostí, končatín a chrbtice. Úzko spolupracuje napríklad s rádiológiou, v prípade nutnosti s chirurgiou.

Plastická chirurgia a plastický chirurg

– Špecializácia, ktorá nachádza využitie pri estetických úpravách zovňajšku, ale aj funkcie vonkajších orgánov, dutín, prípadne v niektorých prípadoch aj vnútorných orgánov. Využíva sa pri ťažkostiach s dýchaním, po operáciách, po úrazoch, popáleninách, pri jazvách a nechodne zrastenej kože, pri prebytočnej kože po úbytku hmotnosti a pod. Estetická plastická chirurgia je odbor venovaný úprave zovňajšku tváre, brady, pŕs, svalových partii, nôh, vlasov a podobne.

Rádiológia a rádiológ

– Rádiológia je špecializácia zaoberajúsa sa zobrazovacími metódami s využitím rádiologických zariadení ako rontgenové žiarenie, ale využíva aj magnetickú rezonanciu alebo ultrazvuk. Predchádza invazívnym zákrokom, alebo vďaka nej sa vylúči nutnosť invazívneho zákroku.

Úrazová chirurgia a úrazový chirurg

– Špecializácia zaoberajúca sa úrazmi hlavy, hrudníka, chrbtice, panvy, končatín a vážnych poranení a úrazov v úzkej spolupráci s ďalšími špecializáciami.

Urológia a urológ

– Specializácia zaoberajúca sa ženským močovým ústrojenstvom a mužským močovým a pohlavným ústrojenstvom. Do kompetencie urológa spadá aj liečba onkologických ochorení, močových a obličkových kameňov, prostaty, erektylnej a sexuálnej disfunkcie, neplodnosti mužov, ochorenia semeníkov, vazektómia a ďalšie.

Lekár a magnetická rezonancia

Zoznam skratiek oddelení a špecializácii:

 • AGG – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore algeziológia
 • ANG – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore angiológia
 • ANS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore anesteziológia a intenzívna medicína alebo pediatrická anesteziológia
 • CCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore cievna chirurgia
 • CHI – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore chirurgia
 • DCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore detská chirurgia
 • FON – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore foniatria
 • GAS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gastroenterológia
 • GEN – Oddelenie lekárskej genetiky
 • GCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gastroenterologická chirurgia
 • GYN – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 • GYU – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore gynekologická urológia
 • HCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore hrudníková chirurgia
 • KAR – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore kardiológia
 • KCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore kardiochirurgia
 • KPS – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore klinickej psychológie
 • MFC – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore maxilofaciálna chirurgia
 • NEF – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore nefrológia
 • NEU – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore neurológia
 • NCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore neurochirurgia
 • OPH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore oftalmológia alebo detská oftamológia
 • ORL – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore otorinolaryngológia
 • ORT – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore ortopédia
 • PCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore plastická chirurgia
 • PSY – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore plastická psychiatria
 • RAT – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore rádiológia
 • UCH – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore úrazová chirurgia
 • URO – lekár, ambulancia, alebo oddelenie so špecializáciou v odbore urológia

TIP: Zoznam lôžkových oddelení si môžete pozrieť na stránkach: http://data.nczisk.sk/old/publikacie/Adres_zz/Skratky.htm

Ohodnoťte článok post
Mohlo by zaujímať tiež:
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.