ZN.SK
DNA genetika

Čo by hypoteticky mohol a čo odhalí genetický test haploskupiny?

Otestovať sa na svoj genetický pôvod znamená získať informáciu o tom, odkiaľ pochádzal váš prapredok po otcovskej línii a teda otec otca a jeho otca a jeho otca…

Otestovať sa na svoj genetický pôvod znamená získať informáciu o tom, odkiaľ pochádzal váš prapredok po otcovskej línii a teda otec otca a jeho otca a jeho otca… až do obdobia niekoľko tisíc rokov. Rovnako tak je možné otestovať sa na pôvod cez matku a opäť len v rámci matky, jej matky a jej matky až do obdobia niekoľko tisíc rokov späť.

DNA genetika

Ak počítame s tým, že prapredok mohol pochádzať z jednej oblasti, no hľadaním partnerov napríklad medzi Slovanmi ste postupne čisto hypoteticky už 99% Slovan, informácia zachovaná prapredkom rovnakého pohlavia (v prípade, že ste muž, informácia od matky u vás končí, lebo vaše deti budú mať inú matku) sa stále nemení a bude dôkazom toho, odkiaľ naozaj pochádzal váš dávny predok. Nemusí to znamenať koniec vášho pocitu spriaznenosti s kultúrou Slovanov, či Keltov. Veď o nič zásadné nejde. Teda za predpokladu, že ste si mysleli niečo také, ako uvádzam v hypotetických príkladoch, kedy by takéto zistenie mohlo znamenať viac ako len informáciu na papieri. Treba totiž vždy počítať s tým, že „můj tata nebyl můj tata“ a že sa mohol pritrafiť aj niekto iný.

Úvahy a zaujímavé príklady, kedy genetický test haploskupiny odhalí viac

Čisto v rovine úvah môže otestovanie genetického pôvodu podkopať celoživotné presvedčenie, či presvedčenie rodinného klanu o svojom pôvode a histórii. Stačí totiž otestovať vaše DNA a výsledok je totožný pre akéhokoľvek súrodenca, ale tiež všetkých pokrvných predkov späť. Pri teste paterlínie je rovnaký test totožný pre vášho otca, dedka, jeho otca, jeho otca a rovnako tak pre akýchkoľvek priamych potomkov rovnakého dedka, rovnakého pradedka, prapradedka… Skrátka váš test je nakoniec testom veľkej časti rodiny a prinesie tak zásadnú informáciu. Zásadnú ako zásadnú. Vzhľadom na pestrosť Slovákov totiž môže ísť o dôkaz, že ste starý európsky klan, pôvodný Kelt, alebo prekvapivo Afričan, Maďar, či Mongol. Aj takéto zistenia sa môžu nachádzať medzi Slovákmi. Čiže kedy by takáto informácia mohla znamenať veľa?

Príklad: invázie cudzích vojsk

Z dejín vlastnej rodiny sa nemusel nikdy nikto dozvedieť, že v minulosti podľahla, aj keď skôr to bolo násilím, dávna matka nájazdníkom, kočovníkom. Tureckým vojakom, či nebodaj iným privandrovalcom. Už príchod Maďarov znamenal spestrenie genetického kódu a tak napríklad pre bývalého žilinského primátora by bolo hrozným zistením, že niekedy v minulosti mohol byť otcom, opäť len v rámci hypotetickej úvahy, cudzinec z „neželaným pôvodom“. Pôvod pôvodných Turkov bol v oblasti strednej Ázie a hoci sa ich genetický kód obohacoval o mnoho iných národov, predsa len sa prejavil aj v Uhorsku. Avšak ak aj slovenská žena splodila dieťa s Nemcom, prekvapivo nemusel byť Germán. Genetický kód Nemecka totiž tvoria vo veľkej časti Slovania, Kelti, aj Balkánci a iné kmene. Germánov je tam len určitá časť, najviac prejavovaná medzi ženami.

Príklad: hrdosť na vlastný pôvod

Výsledok takéhoto genetického testu by priniesol zásadnú informáciu, či sklamanie aj v prípade, povedzme obyvateľov Austrálie, či severnej Ameriky. Tí, ktorí sa pýšia svojim indiánskym pôvodom by dokázali veľmi ľahko a s presnosťou potvrdiť, že po otcovej či matkinej strane sú Indiánmi len ak ich matkou či otcom boli naozaj zástupcovia Indiánov s indiánskymi koreňmi. Pokiaľ by v teste vyšlo niečo iné, odrazu by mohlo padnúť celé presvedčenie a hrdosť na to, kým ste. V Austrálii má ojedinelú podobu genetický kód Aborigéncov, ktorý by bol ľahko rozpoznateľný. Austrálčan, ktorý by bol nositeľom tohto kódu by tak mohol potvrdiť, že ak sa tradovalo, že niektorý z predkov bol Aborigén, tak áno bolo to tak bez diskusie. Alebo naopak, niekde v rodinnom rozprávaní nastala chyba… alebo je daný človek adoptovaný. Stále ide len o pohrávanie sa s možnosťami.

Príklad: príslušnosť ku kmeňu

V podstate to isté, čo bolo pred tým. Avšak ak hovoríme o príslušnosti, potom ide o viacero možných scenárov usporiadania rodiny a dôvodov, prečo by mohla príslušnosť ku „kmeňu“ niečo znamenať. Najmú v cudzom vzdialenom svete, kde to význam má, osobité ostrovy, Polynézia, Austrália, Amerika a indiánske kultúry, prípadne dokazovanie toho, že patríte reálne do osobitej haploskupiny vďaka rodičom.

Príklad: pokrvná spriaznenosť

Genetický test haploskupiny nedokáže určiť otcovstvo. Je to preto, že otcom mohol byť iný Kelt, ako vás splodil. Haploskupiny môžu byť početné, môžu byť početné menej. Mnoho ľudí, napríklad celá dedina nepoznačená veľkou migráciou vo svojej histórii, môže mať z veľkej časti jeden genetický kód. Íri sú dodnes vo veľkej miere Kelti. Otestovať sa pomocou výskumy haploskupín vám nepovie, kto je váš otec. Odpovie len na informáciu, odkiaľ pochádzal prapredok a kde všade sa vyskytoval. Prípadne v rámci testu Genarea cez české laboratórium http://genarium.cz/ vám zdelia aj také zaujímavosti, kto z osobností a významných ľudí má rovnaký genetický pôvod. Predsa len ale môže priniesť zaujímavé zistenie. Ak totiž váš starý otec a vy nemáte rovnakú paterlíniu v rámci výskumu DNA a haploskupín, znamená to, že niekde bol niekto neverný, alebo ste vy, prípadne váš otec adoptovaný, alebo len osvojený. Lenže niekedy to robili ľudia aj pre zachovanie cti danej ženy, ak už čakal dieťa s iným. Inokedy šlo o reálnu neveru. Občas teda nie je celkom bezbolestné vŕtať sa vo vlastnej histórii.

Príklad: absolútne presvedčenie

Ďalším možným hypotetickým príkladom, kedy môže mať zistenie haploskupiny význam pre jednotlivca je jeho prílišná viera v genetický pôvod a čistotu. Neexistuje možnosť zistenia miery čistoty genetického kódu. Ako už bolo naznačené, praotec Kelt mohol mať slovanskú ženu. Ich syn mohol mať germánsku ženu, čiže ich syn a Keltov vnuk je tým pádom už len z jednej štvrtiny Kelt. Jeho ženou môže byť opäť Slovanka a ich dieťa bude len osminový Kelt. Po tisícročia môže byť Keltom už len z pár promile drobného percenta a predsa sa cez paterlíniu (cez otca) stále zachová informácia o Keltskom pôvode. Avšak práve táto informácia môže pokaziť pocit hrdosti na rasu, kultúru, či pôvod u tých, komu na tom veľmi záleží. Nuž a ak hrdému Slovákovi vyjde výsledok, že jeho otec pred povedzme 12 000 rokmi do Európy dorazil z Afriky, prípadne do Európy dorazil niekto s takýmto pôvodom v posledných 12 000 rokoch, už to môže byť sklamaním. Veriť, že ste čistým Slovákom ale nie je možné. Sklamaním pre Kysučana, či Oraváka však môže byť zistenie, že praotec pochádzal z Ázie. Sú to však len hypotetické scenáre, pri ktorých sme pustili uzdu fantázii a trochu popremýšľali nad zaujímavosťami, ktoré by mohli prameniť z výskumu haploskupín.

Odporúčané články:

Haploskupiny v DNA: patríte medzi Slovanov, Keltov, alebo… ?

Pomocou DNA a výskumu haploskupín je možné zistiť pôvod predkov

Pozor, stále to však musí byť „v rodine“

Na to, aby sme sa mohli rozprávať o výskume haploskín a reálnom vašom výsledku totožnom s vašim otcom, dedkom, jeho otcom a podobne, prípadne o výsledku materlínie a teda vašej matky, jej matky, jej matky a celej línie až do minulosti, musíme počítať s jedným. Váš výsledok bude platný aj s ostatnými členmi rodiny len vtedy, ak ste naozaj jej členom. Ak je otec poštár, váš výsledok nebude rovnaký s otcom, ktorý nie je váš otec. Ale môže byť aj poštár, aj váš starý otec a otec stále príslušníkom rovnakého kmeňa a teda informáciu v haploskupine budú mať rovnakú. No nie je to zaručené. Ak sa vie, že niekto v rodine si len prisvojil deti inej ženy, napríklad keď sa vo vojnách umieralo a deti zostávali samé so ženami a nachádzali partnerov ochotných si také ženy vziať, stráca sa v prípade prevzatia jeho mena, zaručenie rovnakej haploskupiny pre všetkých príbuzných. Nevera a plodenie detí niekomu inému pod iným menom bolo veľmi bežné v minulosti a je bežné aj dnes. Keď sa však po generácie veľmi podobáte, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že výsledky vašej haploskupiny sú totožné aj s nimi a rodinu po tých pár generácii nepostretla ani chuť na neveru a ani žiadna udalosť, či osvojenie si iných detí. Nech sa na niečo také pozeráme akýmikoľvek očami, niektoré udalosti sa v minulosti diali, boli štandardom, alebo len utajeným tajomstvom žien a nakoniec aj mužov.

Genealogické testy

  • Materlínia je línia po matke, paterlínia je línia po otcovi.
  • Oba genetické testy bližšie približuje stránka generi-biotech.com
Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu