ZN.SK
Strahovský kláštor

Strahovský kláštor v Prahe ukrýva nádherné staré knižnice

Strahovský kláštor je jedným z najstarších kláštorov v Čechách a celkom najstarším premonstrátským kláštorom celkom. Jeho latinský názov znie krátko Mons Sion.

Strahovský kláštor je jedným z najstarších kláštorov v Čechách a celkom najstarším premonstrátským kláštorom celkom. Jeho latinský názov znie krátko Mons Sion. Celý český názov je naopak dlhší, Královská kanonie premonstrátů na Strahově. Súčasťou kláštora je pôvodne románska bazilika Nanebovzatia Panny Márie. Pochádza z 12. storočia a po veľkom požiari v roku 1258 ju prestavali do gotického štýlu a pristavali kaplnku zasvätenú Sv. Vorsile. Návštevníkov láka na rozsiahlu nádhernú knižnicu, ale aj na miestnu obrazáreň.

Strahovský kláštor

Založili ho v roku 1143 a patri medzi najvýznamnejšie architektonické pamiatky Čiech. Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel v roku 1990. Kláštor je v súčasnosti Pamätníkom národného písomníctva, čo bol zrejme len dôsledok toho, že sa tu nachádza mimoriadne cenná historická knižnica o ktorá je tu dobre postarané. Pôvodný kamenný kláštor v 12. storočí prestavali a v roku 1178 tu pochovali kráľa Vladislava II. Poškodil ho požiar v roku 1258, ale aj husitské povstania, po ktorých ho v roku 1420 obnovili. Opatská záhrada bola založená až v roku 1613. Mníchom sa sem podarilo získať ostatky zakladateľa premonstrátskeho rádu, sv. Norberta, avšak rabujúci Švédi, ktorí v roku 1648 napadli Prahu, vykradli veľkú časť miestnej knižnice. S barokovou prestavbou sa kláštor koncom 17. storočia dočkal aj novej knižničnej sály.

Hodnotné knižnice

Tým najväčším pokladom je v kláštore miestna knižnica. Takzvaná Strahovská knižnica je jedna z najlepšie pracujúcich knižníc, čo sa týka starostlivosti o staré diela. Nachádza sa tu niekoľko stoviek kníh a tisícky rukopisov. Tie najcennejšie kúsky sú zakonzervované v múzejnom depozitári. Teologická sála knižnice sa pýši stropnými freskami a vyniká rozsiahlou zbierkou rôznych verzií Biblií. V spojovacej chodbe medzi Teologickou sálou a Filozofickou je priechod s vitrínami rôznych prírodných kuriozít. Filozofická sála siaha do výšky dvoch poschodí. Je úchvatný pohľad na jednotlivé police a bohato zdobené fresky na strope. Vytvoril ich majster Franz Anton Maulbertsche. Celé je to doplnené sochami od Ignáca Františka Platzera.

Viac informácií aj na hlavných stránkach: http://www.strahovskyklaster.cz

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu