ZN.SK
Prehľad kresťanských cirkví

Prehľad kresťanských cirkví v Čechách v zaujímavej knihe

V českom vydavateľstve Portál vyšla koncom roka 2016 publikácia s názvom Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR, čiže prehľad cirkví v Čechách.

V českom vydavateľstve Portál vyšla koncom roka 2016 publikácia s názvom Přehled křesťanských církví a jejich aktivit v ČR. Ucelený prehľad jednotlivých fungujúcich cirkví v jednej krajine je vždy zaujímavý tým, že komukoľvek, aj celkom nezainteresovanému, či ateistovi, ponúkne rozsiahle informácie na jedinom mieste. Je škoda, že nič podobné v takejto podobe aj na Slovensku nám ešte nepristála pred nosom.

Prehľad kresťanských cirkví

Kniha autora Michaela Martinka má presne tú podobu, ktorú očakávate od publikácie určenej na štúdium a vedeckú prácu. Nahráva tomu aj obsah tejto knihy.

Prehľad cirkví, hoci nie slovenských

Kniha je vynikajúcim zdrojom informácií. Mierne je na škodu, že presne rovnaká kniha nie je v rámci Slovenska. Ponúka totiž prehľad aj takých cirkví, ktoré pôsobia aj u nás. To najzaujímavejšie na publikácii je jej štruktúra. Každá jedna cirkev v Čechách má svoj priestor. Informácie o rozsahu a pôsobení sú spojené s popisom historického pôsobenia a vplyve. Nejde len o priebežné vymenovanie všetkých kresťanských cirkví, ale kniha je rozdelená na niekoľko celkov, v ktorých sa jednotlivo spomínajú, hoci opakovane.

Autor sa venuje analýze a zhodnocovaniu vzťahov medzi cirkvami a spoločnosťou, cirkvami medzi sebou a cirkvami voči štátu. Spomínajú sa aj pravoslávne, takzvané cirkvi východného obratu, ktoré majú taktiež zastúpenie v SR. Zaujímavé je nazrieť do oblasti, ktorá mne osobne bola ešte nedávno celkom neznáma. Takzvané pentekostálne cirkvi, ktoré tvoria napríklad Církev Nová naděje, Církev živého Boha, Církev Oáza a niekoľko ďalších. Pomerne neznáme názvy ukrývajú rôzne drobné a menej známe spoločenstvá. Napríklad práve Církev Nová naděje je zaujímavá tým, že ide o regionálnu časť americkej Church of God s pôvodom v americkom Clevelande. Hoci vo svete majú 7 miliónov členov, v Čechách necelých 5 stoviek. Rovnako aj pri iných sa spomína aktuálne pôsobenie každej, so sídlom, spôsobom fungovania.

Zaujímavým a faktickým spôsobom je tiež priblížené pôsobenie jednotlivých cirkví v armáde Českej republiky, ale napríklad aj vo väzenstve. Časť je venovaná aj podrobnejšom rozbore cirkevných nemocníc a hospocivých hnutí, v ktorých sa v rámci Slovenska stráca aj nejeden odborník. Rehole, rôzne rády a smery majú tak jasnejšie kontúry. Nedostatkom je už následne len ľudský mozog, ktorý skrátka nával informácií nedokáže rozlíšiť.

O každej cirkvi dostatočne veľa

Vo viacerých častiach knihy sa autor vracia k popisom niektorých cirkví, alebo podrobným rozborom. Sú časti, v ktorých približuje vzťahy s mladými ľuďmi, kontakt s veriacimi a spôsoby ich fungovania.

Napriek tomu, že ide o českú publikáciu zdanlivo určenú len českému publiku, pri mnohých cirkvách sa spomína aj ich slovenské pôsobenie. Samozrejme, čísla veriacich, sídla, a tiež počet funkcionárov, alebo výška štátnej podpory jednotlivým cirkvám sú údaje, ktoré zhodnotí na Slovensku menej čitateľov a odborníkov. Prezentovanie každej z nich je však prínosom pre osobný prehľad. Naozaj je škoda, že sa k nám nedostala podobná kniha o slovenskej scéne.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu