ZN.SK
Burger King

Franchising – systém akým narástlo rýchle občerstvenie

Anglický pojem „to franchise“ znamená v slovenskom preklade udeliť povolenie na predaj produktov… Franchising má veľký počet definícií…

Anglický pojem „to franchise“ znamená v slovenskom preklade udeliť povolenie na predaj produktov alebo poskytovanie služieb v určitej oblasti jednou firmou druhej firme. Franchising má veľký počet definícií od rôznych autorov, ale v základe ide v každej o to isté. Franchisingom podľa Európskeho etického kódexu teda rozumieme, že je to „odbytový systém, prostredníctvom ktorého sa uvádzajú na trh tovary/služby/technológie. Opiera sa o úzku a nepretržitú spoluprácu právne a finančne samostatných a nezávislých podnikateľov – franchisora a jeho franchisantov. Franchisor zaručuje svojím franchisantom právo a zároveň im dáva povinnosť uskutočňovať obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou.“
Franchising je systém istého druhu licenčných zmlúv a tiež aj rôzne typy podnikania založeného na distribučných a agentúrnych zmluvách.

Dobrým príkladom na pochopenie franchisingu v praxi je Mc Donald´s, ktorý týmto spôsobom prevádzkuje až 60% reštaurácií. Na svojich webových stránkach uvádza nasledovné vysvetlenie svojej politiky:

„Franchising je moderný spôsob predaja a kúpy tovaru a služieb. Ide o zmluvne podložený dlhodobý vzťah medzi právne nezávislými partnermi: medzi tým, kto franšízu udeľuje (Mc Donald’s™), a tým, kto sa stáva jej držiteľom (franchisista). Mc Donald’s na základe svojich bohatých skúseností a štúdií vyberie lokalitu, v ktorej na vlastné náklady vybuduje reštauráciu podľa tých najnáročnejších štandardov.
Franchisista si kupuje vybavenie reštaurácie a zároveň samotnú franšízu, ktorá ho oprávňuje 20 rokov používať obchodnú známku, a ďalšie práva spoločnosti Mc Donald’s™. Stáva sa zároveň súčasťou systému Mc Donald’s™, ktorý mu umožňuje využiť všetky výhody z toho plynúce, napr. centrálny nákup, marketingové kampane Mc Donald’s™ a všetko ďalšie know-how spojené so značkou Mc Donald’s™. Na druhej strane je povinný dodržiavať štandardy spoločnosti v oblasti kvality, servisu a čistoty a odvádzať poplatky z prenájmu priestorov a za poskytnutie franšízy, ktoré zodpovedajú určitému percentu z obratu reštaurácie.
Prevádzkovanie reštaurácie Mc Donald’s™ ponúka franšízantovi možnosť podnikateľskej sebarealizácie. Franšíza sa navyše stáva hodnotou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.“

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu