ZN.SK
Samovznietenie horenie

Záhady sveta: Samovznietenie, keď telo zhorí a nič viac

Samovznietenie človeka bez akejkoľvek vonkajšej príčiny zostáva doposiaľ nevysvetliteľnou záhadou. Túto záhadu sa pokúšalo objasniť už veľmi veľa ľudí…

Samovznietenie človeka bez akejkoľvek vonkajšej príčiny zostáva doposiaľ nevysvetliteľnou záhadou. Túto záhadu sa pokúšalo objasniť už veľmi veľa ľudí (záhadológovia, lekári, fyzici,…) no bohužiaľ bezvýsledne, nikto neprišiel na žiadne vysvetlenie pozoruhodných vlastností, ktoré sú so zhorenými ľudskými telami spojené. Aj preto je len množstvo teórií a dohadov. Na svete je veľa zdokumentovaných prípadov samovznietenia človeka a vyskytujú sa dodnes.

Samovznietenie horenie

Všetkých odborníkov, ktorí sa touto záhadou zaoberali udivuje najmä rýchlosť vzplanutia človeka. Záhadou aj naďalej zostáva, že ľudia, vôbec nevolajú o pomoc a nechcú tomu zabrániť. Preto sú všetky nájdené obete v pokojnej polohe, akoby ani nevedeli, čo sa s nimi deje. Avšak ďalšou nezodpovedanou otázkou je, prečo sú predmety navôkol takmer nedotknuté. Pre vedcov je nepochopiteľné najmä to, ako môže ľudské telo začať horieť bez akýchkoľvek vonkajších faktorov, keď 65% tela tvorí voda. Za normálnych okolností totiž ľudské telo nevzbĺkne bez príčiny, napríklad ľudia čo zhoreli v ohni mali iba povrchové popáleniny. Zuhoľnatenie tela trvá niekoľko hodín a je k tomu potrebná vysoká teplota.
Kosti pritom zhoria až pri teplote 1650˚C.

Záhad viac než dosť

To, čo najviac dáva zabrať polícii pri vyšetrovaní vlastne nevyriešených prípadov a milovníkov záhad, je niekoľko vlastností, ktoré sa tejto záhady týkajú.

  • Telo zhorí celé aj s kosťami. Napríklad na kresle, no kreslo nezhorí celé, hoci je z horľavého materiálu.
  • Telo sa síce vznieti a zhorí, no zostanú takmer nepoškodené konce nôh a rúk.
  • Obrovská teplota nevyhnutná pre takéto horenie nepoškodí zariadenie v miestnosti a neroztopí plast, či vosk v miestnosti

Vysvetlenie samovznietenia človeka

Ešte v 19. storočí si lekári mysleli, že samovznietenie človeka spôsobuje nadmerné konzumovanie alkoholu, no neskôr sa táto teória nepotvrdila, pretože samovznietenie sa vyskytlo aj u abstinentov.
Ďalšou teóriou bolo, že spontánne vzplanutie si spôsobili depresívni ľudia sami svojou psychickou energiou. Touto teóriou by sa však vysvetlilo len málo prípadov.
Ďalšou už oveľa prijateľnejšou teóriou bolo, že v tele sa v dôsledku organickej poruchy nahromadili akési výbušné látky (fosfán, fosgén,…). V dôsledku nedostatku pohybu sa tieto látky v tele nahromadia až do takej miery, že sa telo stáva horľavým. Tieto teórie môžu síce dokazovať samovznietenie, ale nevieme čo ľudské telo môže zapáliť.
V roku 1975 Livingston Gearhart zistil, že samovznietenie závisí od činnosti slnka, pretože vtedy sa mení magnetické napätie Zeme (astronomické faktory a telesný stav daného človeka). Hlavným dôvodom samovznietenia človeka môže podľa niektorých teórií byť guľový blesk alebo jeho energia. To potvrdzuje aj prípad z roku 1961, keď sa nad zhorenou ženou podľa svedkov vznášala akási ohnivá guľa. Podľa vedcov sa môže objaviť obrovská energia guľového blesku. Môže to byť vysvetlenie, prečo majú obete zhorené šaty aj vnútorné orgány. Podľa teórie by mohlo ísť o guľový blesk, ktorý je v daný moment nablízku.

Prípady Matildy Rooneyovej a Helen Conwayovej
Najznámejší prípad samovznietenia považovaný za boží trest pochádza z roku. Farmár John Larson na Štedrý deň prijal pozvanie priateľov Matildy a Patricka Rooneyovcov. Po noci, ktorú prespal v hosťovskej izbe, ho čakalo zvláštne prekvapenie. Patricka našiel mŕtveho a Matildu v podstate nikdy nenašiel. Len veľa popola ležiaceho na hromade na podlahe trochu obhorenej miestnosti. Známy je tiež prípad samovznietenia Helen Conwayovej, ktorá zhorela v kresle v rohu miestnosti. Bola tuhá fajčiarka, takže existuje predpoklad, že za oheň mohla cigareta. Problém však je, že na zhorenie v tejto podobe by bola nutná teplota, ktorá by zdevastovala celú izbu. (údajne na fotografii)

Stále otázniky

Žiaľ ani všetky tieto spomenuté teórie nedokážu vysvetliť všetky zdokumentované samovznietenia človeka. Často by totiž niektoré z teórií sedelo len na malú časť prípadov. Za posledných desať rokov sa neobjavil žiaden prípad samovznietenia. Bojí sa modernej doby, že by moderný výskum dokázal objasniť túto záhadu?

Nuž tam, kde nie sú svedkovia, sa ťažko dokazuje pravda a okolnosti.
Foto: http://blogs.scientificamerican.com/, pripravila K. Bubáková

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu