ZN.SK
Súťaže a kancelária

Strašiak GDPR: Organizovanie súťaží a nemožnosť vynútenia súhlasu

Odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, či vôbec platí, že súťažou sa nedá vynútiť súhlas s použitím adries. Vynútenie súhlasu so spracovaním osobných údajov totiž nie je možné. Príchod GDPR zamotáva hlavu všetkým…

Odborníci sa nevedia zhodnúť na tom, či vôbec platí, že súťažou sa nedá vynútiť súhlas s použitím adries. Vynútenie súhlasu so spracovaním osobných údajov totiž nie je možné. To by znamenalo organizovať súťaž, rozdávať nie lacné ceny a dávať ich niekomu len tak zadarmo, bez zisku adries, spojenia s potenciálnym klientom.

Súťaže a kancelária

Kde je zmysel online súťaží, ak nezískate adresu?

Ďalší zmysel marketingu padne, čím nech sa menia aj učebné osnovy a marketingová prax tisícov výborných manažérov v celej Európskej únii. Ako vyriešiť online súťaže, aby neobsahovali vynútený súhlas s použitím kontaktov na marketingové účely, ak vôbec platí niečo o nemožnosti používania vynútenia súhlasu? Tvrdenie, ktoré prišlo z úradníckeho stola a nehľadí na potreby podnikateľov a podnikania hovorí, že vynútený súhlas nie je súhlasom. Dá sa pochopiť v rôznych oblastiach, kde by to bolo naozaj nevhodné pre zákazníka, no veľmi ambiciózny právnik by toto tvrdenie mohol použiť aj pre súťaže, kde je súhlas často vynútený a je podmienkou pre prihlásenie sa.  Pochopiteľne.

Pri súťažiach tak zostáva jediné riešenie, ktoré by bolo bez hádania sa so zákonom a úradmi schodné. Aspoň kým nepríde precedens, ktorý dá jasné kritériá pre organizovanie online, alebo klasických súťaží. Súťaž totiž nie je len súťažou o drahé auto, za ktorou stojí veľká firma, vyhradený budget nemalej sumy a právnik stojaci za štatútom. Súťažami sú často krát aj drobné hry o DVD s filmovou novinkou, súťaž o pekný hrnček a mnoho drobností, ktoré sa rozhodne nejaký magazín venovať čitateľom výmenou za kontakt na nich. Ich náklad je pár eur a požiadavky na systémové riešenie, právnika na zostavenie štatútu a ďalšie ochrany potom nemôžeme považovať za nič iné, ako za horibilné predražovanie, bez návratnosti.

Ako sa aspoň pokúsiť priblížiť k podmienkam, ktoré budú OK?

Je naozaj ťažké vedieť, ako vec urobiť, ak neexistuje jednoznačný názor a postup. Neexistujú skúsenosti a precedensy, čiže situácie, v ktorých zaznel jasný verdikt čo je správne a čo nie v súdno-právnych sporoch, ktoré môžu byť následne pre všetkých ostatných kľúčové. Správne by bolo vyžadovať súhlas na marketingové účely, lenže ak ho nesmieme vyžadovať (ak platí tvrdenie, že vynútený súhlas nie je súhlasom), ako ho získať?

Pokúsili sme sa preto aspoň načrtnúť možné cesty, akými sa vydať. No ich vyladenie a detaily už musíme ponechať na organizátoroch.

  1. MOŽNOSŤ: Organizovať súťaž s tým, že ju s viditeľným štatútom nazývate ako súťaž marketingovú, ktorej účelom je získať kontakt – emailovú adresu. Medzi súťažné úlohy vložte úlohu prihlásenia sa k odberu newslettra a toto prihlásenie vybavte všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré informácie o spracovaní osobných údajov musia na stránkach pri formulároch obsahovať. Ak už raz súťažiaci chce súťažiť o ponúknutú cenu, vždy má možnosť prečítať si, čím sa do súťaže zapojí. Súťaž je dobrovoľná a musí ňou aj zostať, podobne ako účasť a splnenie všetkých podmienok na to, aby mohol byť užívateľ medzi možnými vyžrebovanými výhercami.

Pre pokoj tých jednotlivcov, ktorí hľadajú diery, pochybenia a hlásia úradom všetko, pre uspokojovanie vlastných pocitov a očakávaní, to stačiť nebude. Trochu riskantné je organizovať súťaž s voliteľným súhlasom so spracovaním emailovej adresy pre newsletter, pričom v úvode súťaže o to súťažiaceho požiadate, avšak v podmienkach budete jasne definovať, že súhlas nie je povinný. Vyhodnotiť súťaž je možné z pomedzi všetkých, no hlavnú cenu, prípadne hodnotnejšie ceny budete vyslovene žrebovať medzi emailovými adresami prihlásenými na odber noviniek. Hoci niektoré názory tvrdia, že právo na selekciu nám chce Európska únia uprieť, organizátor súťaže je predsa ten, čo si kladie podmienky a súťažiaci ten, kto dobrovoľne prichádza a do súťaže sa zapája. Nezabudnite na zaklikateľný súhlas so spracovaním osobných údajov a uvedenie informácií o zásadách ochrany osobných údajov aj na stránke organizátora súťaže. Prihlasovací formulár ním musí byť vybavený.

  1. MOŽNOSŤ: sa v mnohom podobá na prvú, najmä po stránke organizačnej. V rámci podmienok však môžete prejaviť trochu kreativity. Vyžiada si technické riešenia a viac zamestnania ľudí stojacich za súťažou. Súťažné otázky skúste posielať newslettrom. Informácia o súťaži tak môže byť kdekoľvek. Ako náhle navedie ľudí na prihlásenie na stránku prihlásenia k newslettrom a toto prihlásenie je sprevádzané všetkými potrebnými textami a zásadami v zmysle platných zákonov, je jasné, že ak chce niekto súťažiť a dozvedieť sa otázky, vie, kam sa prihlásiť a k čomu. Pokiaľ je raz súťažná otázka zverejnená v newslettri a pre pokoj európskych úradov následne aj niekde na sociálnej sieti, je vysoko pravdepodobné, že záujemcovia o rýchly prístup k hre zvolia prvú možnosť. A pritom dobrovoľne.

Použite teda informácie o zverejnení otázok a postupe na viacerých miestach, ale zvýhodnite ten v rámci newslettra. Nie len že tým zvýšite jeho čítanosť a účinok, môže to mať vedľajší efekt aj na dôveru voči vám ako odosielateľovi v technickom prostredí emailového klienta, kedy si vás určite nevložia do spamu alebo práve naopak, zo spamu prekliknú na „bezpečného odosielateľa“.

Nezabudnite:

Pri organizovaní súťaže je nevyhnutné mať pripravené:

Štatút súťaže, čiže podrobné podmienky s definíciou pojmov, dôvodov organizovania, popis organizátora, vymedzenie použitia údajov, cien, zmien v súťaži, a samozrejme popis všetkých podmienok v súťaži jasne a zrozumiteľne tak, aby ich nebolo možné obchádzať a zároveň je ich nutné pochopiť. V podmienkach nesmiete ľudí k ničomu zaväzovať, nútiť a prihlasovať bez toho, aby o tom vedeli. O newslettri a automatickom prihlásení musia byť veľmi jasne informovaní a po novom ideálne aj upozornení pri odosielaní účasti v súťaži. Štatút musí obsahovať informácie o použití emailových adries na marketingové účely.

Zaškrtávacie políčko pri súhlase: Od 25.5.2018 nestačí len štatút a súťažný formulár, ale je nutné mať osobitne súhlas. Zaškrtávacie políčko, čím vytvára používateľ reakciu – tým sa vyjadruje k svojmu súhlasu alebo nesúhlasu so spracovaním osobných údajov.

ODPORÚČANIE: Znenie textu pri políčku nesmie mať podobu „Súhlasím so spracovaním osobných údajov a so štatútom súťaže“, ale ideálne je „Prečítal som si a bol som oboznámený s…“. Áno, len hra so slovíčkami.

POZNÁMKA: Toto oboznámenie so spracovaním osobných údajov nie je súhlas s marketingovým využitím poskytovaných údajov. Je nutné ich rozlišovať. Marketingové využitie a teda aj newsletter by malo byť riešené osobitným zaškrtávacím políčkom, alebo osobitnou stránkou pre prihlásenie do newslettra s jeho vlastnými podmienkami. Vzhľadom na údajnú nemožnosť vynútiť súhlas však poukazujeme aspoň na vyššie popísané MOŽNOSŤ 1 a MOŽNOSŤ 2.

Stránka pre prihlásenie a odhlásenie: ideálne, pre správu prihlásenia a odhlásenia pre príjem newslettra, je mať stránku určenú pre správu účtu. Ak sa chce niekto zaregistrovať, alebo ho na túto stránku posielate v rámci súťažných podmienok, mal by mať zaškrtávacie políčko a pri ňom znenie podmienok a informácií ohľadom využívania emailovej adresy. Iné riešenie je uvedenie všetkých textov a podmienok a až následne po scrolovaní daný formulár. V takomto prípade je evidentné, že muselo dôjsť k prečítaniu, alebo žiadna textová časť neunikla pozornosti prihlasujúceho, kým pri zaškrtávacom tlačidle a skrytí textu pod odkaz je nepravdepodobné, že vôbec prihlasujúci nejaký text videl.

 


Obsah a článkový seriál: Strašiak GDPR

Prinášame neodborné predpoklady a riešenia, ktoré sa snažia priblížiť nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady EÚ v rámci GDPR, zákona vstupujúceho do platnosti od 25.5.2018, ovplyvňujúceho výrazne marketing a fungovanie podnikateľského prostredia. Články vychádzajú zo skúseností a preto ich radi upravíme, pokiaľ sa vyskytnú nové precedensy a okolnosti, ktoré upravujú niektoré uvedené tvrdenia.

Mať podnik alebo stránky v súlade s GDPR nie je možné vyriešiť žiadnym univerzálnym software, ani dokumentáciou získanou na internete bezplatne, či za poplatok. Každé spracovanie je individuálne a žiada si zásah ľudí priamo vo firmách, prípadne súčinnosť interných zamestnancov, ktorí akokoľvek narábajú s osobnými údajmi, patria medzi dodávateľov, subdodávateľov, spravujú technologické zázemie, alebo kamerový systém a prichádzajú do styku s klientelou. Každé spracovanie osobných údajov sa môže viazať na rôzne ďalšie miesta, oblasti fungovania a personálne miesta. Články v sérii Strašiak GDPR majú za cieľ pomôcť sa zorientovať, prípadne inšpirovať. Nemali by byť brané ako smernice. Ďakujeme za pochopenie.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu