Recenzia: Kniha pre deti o osamelosti - Pes menom mačka

Recenzia: Kniha pre deti o osamelosti – Pes menom mačka

Helsinčan Tomi Kontio je jeden z najpoprednejších a najuznávanejších fínskych básnikov svojej generácie. Vydal aj prózy, texty piesní a detské knihy. Jeho knižná novinka, ktorá iste zaujme už svojím názvom, Pes menom Mačka, prináša dojímavý príbeh o šteniatku, ktorého otec opustí jeho matku ešte pred tým, ako sa narodí, a matka ho opúšťa hneď po narodení. Stihne mu povedať len to, že mu dáva meno Mačka, lebo mačky sú podľa nej nezávislé, a zároveň preto, lebo ho musí opustiť. Napriek tomu, že jej to mama pri odchode tvrdila, Mačka nezávislosť necíti, ale cíti len samotu, ktorá ju ťaží.

Pes menom mačka, kniha Stonožka 2023

Hľadá si niekoho, s kým by sa zblížila, no nikoho nenachádza. Z lesa sa dostane až do mesta Helsinki, keď nasadne na korbu nákladného auta, ktoré ju tam dovezie. V meste sa vyhýba ľuďom, lebo mama ju poučila, že ľuďom netreba dôverovať. Až jedného dňa stretne Kunu, tuláka rovnako osamelého ako je ona sama:

„Ležal pod kartónovými škatuľami a dlhá brada sa mu mierne chvela. Keď dýchal, z pľúc sa mu ozýval ťažký chrapot. Tvár mal drsnú ako šmirgeľ. Otvoril oči a pozrel sa na mňa. Farbou pripomínali mŕtvy strom. Šíril sa z neho silný zápach. Rovnaký ako z kanálov a odpadkových košov. V jeho rozcuchanej brade by mohli hniezdiť šváby a straky.“

Aký osud čaká psa Mačku a tuláka Kunu?

Samota

„Kuna sa ku mne sklonil a zahľadel sa mi priamo do očí. Chytil ma okolo krku a pritisol si ma na hruď. Cítila som, ako v ňom bije veľké srdce.

„Sme si podobní,“ povedal Kuna, „obaja sme rovnakí chlpatí bundáši, nečistokrvné psiská.“

„A osamelí,“ štekla som.

„Boli sme osamelí,“ povedal muž menom Kuna.“

Príbeh o psovi menom Mačka a tulákovi menom Kuna je dojímavým príbehom o samote a oddanom priateľstve, ktoré ju nahradí. Obaja z protagonistov prežívajú samotu po svojom, no u oboch sa končí v momente, keď sa stanú priateľmi. Detskému čitateľovi sa tak v knihe ukazuje fakt, že samota môže po istom čase pominúť a že každý si nájde priateľa. Viacero detí sa v tejto téme môže nájsť a zvierací hrdina im môže pomôcť pochopiť pocit samoty alebo naopak, prekonať ho.

Zvierací svet v paralele s ľudským svetom

Na knihe Pes menom mačka je zaujímavé, že svet zvierat sa tu veľmi podobá na svet ľudí, pričom ide najmä o problémy, s ktorými sa protagonisti, ale i ľudia v reálnom svete, pasujú. Vlastnosti zvierat sa dajú preniesť aj na ľudí. Mnohé pasáže v knihe predstavujú zvierací svet, pri ktorom môžeme vidieť paralelu s tým ľudským. Detským čitateľom tak môže zvierací hrdina Mačka pomôcť preklenúť aj ich ťažké životné situácie či obdobia alebo pomôcť im ich pochopiť. Náročné témy prítomné v knihe ponúkajú aj podnet na diskusiu s rodičmi. Mnohé pasáže budú iste pri čítaní vyvolávať u detí otázky, na ktoré budú chcieť i odpoveď.

Kniha sa začína narodením psa Mačky, ktorého mamu jeho otec hneď opustí:

„Môj otec bol dobrodruh. (…) Tak mi to vravievala mama. Niekedy hovorila, že ocko bol lump, záletník alebo nezodpovedný psisko. V každom prípade bol vždy niekto. Žil svoj príbeh. Ocko bol, no nebol. Nebol nikdy nablízku. Zmizol ešte pred mojím narodením. Išiel si svojou cestou, pokračoval v dobrodružstvách.“

Prípad odchodu otca od matky s dieťaťom nie je ojedinelý ani v ľudskom svete, a hoci je to téma ťažká, autorka ju neobchádza. Dokonca odchod otca pomenúva dosť priamo. S osloveniami ako lump, záletník alebo vlastnosťami ako nezodpovedný. Pre detského čitateľa takéto správanie zvieracieho hrdinu bude pri čítaní odkódované iste aj ako neželané, nevhodné, také, ktoré spôsobí boleť iným, a to nielen vo svete zvierat, ale aj v tom ľudskom. Dieťa, ktorému jeden z rodičov opustil rodinu alebo niekoho takého v okolí pozná, môže kniha pomôcť pochopiť túto situáciu tak, že je normálne, že sa môže vyskytnúť, že ju treba prijať, ale že prináša so sebou aj problémy a trápenia.

Okrem tejto ťažkej témy autorka odkrýva aj tému osamelosti, neprijatia inými, tému bezdomovectva, alkoholizmu, sirôt.

Kniha je určená pre čitateľov a detských poslucháčov nad  6 rokov. Text v knihe je členený tak, že na každej strane je menej textu a prevládajú tam ilustrácie, ktoré text krásne dopĺňajú a ozvláštňujú. Svojím obsahom však kniha nepochybne môže zaujať aj staršie deti, ale i dospelých, ktorí v knihe pochopia aj jej hlbšie posolstvá a odkrývanie náročnejších tém.

Informácie o knihe Pes menom Mačka:

  • Autor: Tomi Kontio
  • Jazyk: slovenský
  • Väzba: tvrdá
  • Vydavateľstvo: Stonožka
  • Počet strán: 40
  • Formát: 245 x 245 mm
  • ISBN: 9788055187105
  • Rok vydania: 2023
  • Kúpite na: bux.skmartinus.sk
Ohodnoťte článok post