ZN.SK
Plastové fľače a zálohovanie fliaľ

Nedisciplinované triedenie odpadu: slabá informovanosť občanov?

Preplnené a znečistené kontajnery sa na začiatku tohoto roka objavili v košickom Starom Meste. Tento problém trápi aj iné mestá a obce. Čo je toho príčinou?

V druhom najväčšom meste v Košiciach, ale aj v iných väčších mestách, sa objavil problém s triedeným odpadom, ktorý zaregistrovala OZV NATUR-PACK. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) upozorňuje, že keď sa niečo takéto stane, ľudia musia informovať nielen organizácie zodpovednosti výrobcov, ale aj ministerstvo a príslušnú samosprávu.

Plastové fľače a zálohovanie fliaľ

Triedenie odpadu nie je efektívne

Preplnené a znečistené kontajnery sa na začiatku tohto roka objavili v košickom Starom Meste. Tento problém samozrejme trápi aj iné mestá a obce. OZV NATUR-PACK, ktorá už zrealizovala 70 analýz triedených zložiek odpadu po celom Slovensku, považuje za jednu z najčastejších príčin nedisciplinovanosť občanov, ktorí do nádob vhadzujú aj to, čo tam nepatrí.  Ďalším opakujúcim sa negatívnym faktorom je nestláčanie obalov z plastov a papiera. Recyklácia triedeného odpadu sa tak komplikuje a predražuje.

Prepĺňanie kontajnerov môže byť zapríčinené aj z toho dôvodu, že nádoby pre občanov využívajú aj súkromné spoločnosti (napríklad reštaurácie), ktoré by mali odpady z plastov, papiera a skla vhadzovať do nádob, ktoré si financujú samy. Faktom je, že kontajnery alebo vrecia na triedený zber, ktoré obsahujú nestlačené obaly, sú plnšie o 45 až 50 % v porovnaní s tým, ak by obaly v nich boli stlačené.

Za triedenie odpadu a jeho zber sú systémovo zodpovedné organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ale tento problém sa netýka iba ich. Ak podiel nečistôt prevýši 45 %, mala by ho podľa zákona začať uhrádzať samospráva. Minulý rok bola táto hranica 50 %.

Za nízku informovanosť a osvetu viní správa NKÚ s názvom „Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu“ práve envirorezort a samosprávy.

Slabý a neefektívny zvoz?

Za preplnené kontajnery môže okrem nedisciplinovanosti a neinformovanosti občanov aj nedostatok nádob na triedený zber alebo frekvencia zberu.

Avšak zvýšiť počet kontajnerov nemusí byť vo finále systémové riešenie. OZV tvrdí, že je potrebné robiť neustále analýzy, kde sa zistí, ako je nastavený vývoz nádob na triedený odpad. Či sa nachádzajú v kontajneroch nečistoty a či sa obaly stláčajú. Prioritou by malo byť zvyšovanie kvality a efektivity triedeného zberu. K zvyšovaniu počtu kontajnerov alebo k zvyšovaniu frekvencie zvozov by sa malo pristupovať iba v odôvodnených prípadoch.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tlačové správy

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu