ZN.SK
fraktál a farebná škála, ilustračná foto

LSD a halucinácie kedysi využívali ako liek, patrí medzi drogy

LSD po prvý krát ustálil a popísal švajčiarsky chemik Albert Hofmann v roku 1938. V šesťdesiatych rokoch ho používali pri liečbe mentálne chorých.

LSD je drogou halucinogénnou. Navodzuje sériu pocitov a stavov, najmä však prekresľuje to, čo sa odohráva vôkol jej užívateľa. Je nebezpečná v tom, že tieto stavy sú často lákadlom ľudí, ktorí po droge túžia len zo zvedavosti, nie celkom uvedomujúc si následky a priebeh.

LSD a halucinácie, ilustračná foto

História: ako vzniklo LSD

LSD po prvý krát ustálil a popísal švajčiarsky chemik Albert Hofmann v roku 1938. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia lekári, najmä psychológovia a psychiatri liečili s touto látkou mentálne chorých pacientov. Tieto praktiky sa robili v Amerike, Británii, ale aj u nás na Slovensku. Spätne sa zistilo, že viacero druhov húb a rastlín obsahuje substancie, ktoré sa podobajú túto drogu.

Charakteristika

Je to návyková droga, ktorú zaraďujeme do skupiny halucinogénov. V poslednej dobe je obľúbená najmä u mladých ľudí. Na začiatku užívania tejto drogy nie je vidno žiadne príznaky. Po dlhšom užívaní sa začnú objavovať skôr psychické ako fyzické symptómy.

Tí, ktorí berú LSD majú sklony k samovražde, pretože nevedia rozoznať realitu od halucinácií. Nechcú žiť vo svojom tele a myslia si, že keď sa zabijú, tak sa oslobodia.

Čo obsahuje LSD?

LSD (Dietylamid kyseliny lysergovej), doslovne Dietylamid kyseliny D-lysergovej.

Spája sa s kyselinou lysergovou a tá zahŕňa námel.

Výroba LSD a jeho užívanie

Výroba drogy je veľmi zložitá, najmä čo sa týka chemického procesu ako takého. Na vyvolanie halucinácií stačí 20-50 gramov. Bežná dávka drogy je 100 gramov. Cena za 1 gram tejto drogy sa pohybuje okolo 10-13€. Účinnosť sa prejaví po pár sekundách až hodine. Psychotropné účinky sa javia 20-90 minút a pretrvávať môžu aj 5-12 hodín. Postupne sa organizmus a telo dostávajú do normálu.

Účinky LSD:

  • zrýchlený tep srdca
  • splývanie zmyslových vnemov
  • dezorientácia v čase
  • jas farieb
  • prudké výbuchy smiechu

Pri väčších dávkach nasledujú silnejšie halucinácie, ktoré sa nedajú porovnať s realitou.

V niektorých prípadoch nastáva intoxikácia, t.j. človek po požití drogy má skutočné halucinácie (zväčša hmyz). Intoxikovaní ľudia si dokonca môžu myslieť, že získali schopnosť  lietať. Preto sa niektoré prípady končia samovraždami, alebo psychickými problémami.

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu