Európsky týždeň mobility 16. - 22. septembra 2018 s podporou dopravcov

Autobusoví dopravcovia podporujú Európsky týždeň mobility

September sa opäť nesie v znamení Európskeho týždňa mobility. V duchu hesla aktuálneho ročníka „Kombinuj a choď!“ je zámerom podporiť myšlienku výberu rôznych druhov dopravy, ktorými sa dá presúvať efektívne. Môže ísť o možnosti mobility, ktoré sú tradičné, či už verejná doprava alebo nemotorizované presúvanie sa po mestách. Kampaň však popularizuje aj nové – napríklad zdieľané – formy prepravy.

Európsky týždeň mobility 2018

Nechať auto doma a odviezť sa autobusom ekologicky, komfortne a bez prispievania k vzniku dopravných zápch. S takouto výzvou pre Európsky týždeň mobility prišli významní slovenskí autobusoví dopravcovia združení v Zväze autobusovej dopravy (ZAD). Celý mesiac tak prebieha propagačná infokampaň na autobusoch zapojených dopravcov.

Do práce či školy so zľavou

Cestujúci sa od 16. do 22. septembra budú môcť odviesť v prímestských autobusoch  za zľavnené cestovné pohodlne, bezpečne a rýchlo. Európsky týždeň mobility takouto formou podporujú všetky samosprávne kraje, pre ktoré dopravcovia združení v ZAD prevádzkujú prímestskú autobusovú dopravu. Prihlásili sa tak k výzve ministerstva dopravy a výstavby SR.

V hlavnom meste Bratislava, kde jazdí najviac osobných áut, bude možné využiť prímestský autobus úplne bezplatne. Potrebné je, aby sa začiatočná i konečná zastávka nachádzala na území mesta a cestujúci sa preukázal vodičským preukazom.

Celoročná podpora verejnej dopravy

Európsky týždeň mobility je potvrdením celoročnej podpory ZAD pre udržateľnú mestskú mobilitu.„Vzorce správania ľudí je potrebné zmeniť tak, aby preferovali verejnú dopravu pri cestovaní za prácou či do škôl, prípadne v kombinácii s nemotorizovanými spôsobmi dopravy. Iba tak dokážeme bojovať s nadmerným hlukom, problematickým parkovaním či znečisťovaním ovzdušia, ktoré spôsobuje individuálny automobilizmus,“ zdôraznil prezident ZAD Peter Sádovský.

Už v roku 2000 vznikol takzvaný Deň bez áut – 22. september – ako celoeurópska iniciatíva. Ide o príležitosť poukázať na záujem o životné prostredie zo strany verejných autorít. Po prvotnom úspechu sa už od roku 2002 každoročne koná Európsky týždeň mobility.

Verejná doprava na Slovensku prechádza v posledných rokoch dôležitými zmenami. Tie zahŕňajú zvyšujúci sa komfort cestovania vo vnútri autobusu či integrované systémy dopravy. Rovnako sa však zvyšuje štandard ďalšej infraštruktúry pre zákazníkov. Už zhruba rok využívajú cestujúci v Banskej Bystrici a Bratislave nové autobusové terminály s modernými obchodnými priestormi a rozšírenou ponukou služieb.

Zväz autobusovej dopravy (ZAD)

ZAD – združuje najvýznamnejšie podniky na Slovensku poskytujúce výkony vo verejnom záujme v autobusovej doprave pre samosprávne kraje (spoločnosti slovenskej autobusovej dopravy SAD). Sektor slovenskej autobusovej dopravy ročne prevezie takmer 250miliónov cestujúcich, vykoná viac ako 230 miliónov km a jeho flotila predstavuje 4.300 vozidiel. Spoločnosti pravidelne investujú do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a komfortu autobusových staníc. Zväz autobusovej dopravy má 17 členov, ktorými sú najväčší autobusoví dopravcovia na Slovensku.

Rate this post

Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.