Archívy relé - ZN.SK

Všetky články s heslom: "relé"

  • Svet elektrotechniky: Čo je relé a ako funguje?

    Relé je elektromagnetický spínač. Používa sa v aplikáciách na zapínanie a vypínanie obvodu signálom nízkej spotreby alebo tam, kde musí byť niekoľko obvodov ovládaných jedným...