ZN.SK
Dieťa, rozvod a frustrácia

Rozvod manželov: Na čo sa treba pripraviť a čo Vás pri rozvode čaká?

Rozvod je veľmi nepríjemnou udalosťou v našom živote a často krát nás poznačí na celý život. Niektorí ľudia sa s tým dokážu vyrovnať okamžite, iným to trvá niekoľko rokov…

Rozvod je veľmi nepríjemnou udalosťou v našom živote a často krát nás poznačí na celý život. Niektorí ľudia sa s tým dokážu vyrovnať okamžite, iným to trvá niekoľko rokov, často aj celý život. Záleží to najmä podľa komplikácií pri rozvode. Skomplikovať to môže najmä súd zdĺhavým čakaním a ešte dlhším priebehom, ktorý neraz nie je jednoduchý.

Dieťa, rozvod a frustrácia

Čo je častým dôvodom na rozvod?

Štatistiky dokazujú, že najčastejšie podávajú žiadosť o rozvod ženy. Veľmi častými dôvodmi rozpadu manželstva je nevera, dlhotrvajúca ľahostajnosť medzi manželmi, ochladnutie z citového hľadiska a nezhody v spoločnej domácnosti a vo výchove detí. Ďalšími oveľa závažnejšími dôvodmi na rozvod je psychické a fyzické násilie, šikanovanie.

Dohodnuté rozvody

Rozvod môže prebehnúť ľahšie, rýchlejšie a jednoduchšie ak sa manželia vedia na ňom dohodnúť. Ide o tzv. dohodnutý alebo dohovorený rozvod. Oveľa jednoduchšie to majú tie manželstvá, ktoré spĺňajú tri podmienky:

  1. Ak návrh podajú spoločne alebo sa druhý manžel pripojí k návrhu
  2. Ak spolu nežijú už viac ako rok pred podaním návrhu
  3. Ak sa dohodnú na starostlivosti a výchove o maloleté deti

Keď sa manželia dohodnú, rozvod aj rozdelenie majetku môžu vyriešiť na jednom súdnom pojednávaní.

Čo všetko by mal návrh obsahovať?

Najdôležitejšie je, aby ste správne napísali žiadosť o rozvod. Keďže je to úradný dokument, musí spĺňať určité podmienky. V žiadosti musia byť napísané všetko informácie, hlavne, aby boli pravdivé a nič netreba zamlčať. Ak by sa stalo, že v žiadosti bude chýbať napr. občianstvo odporcu alebo navrhovateľa, súd vás vyzve, aby ste to doplnili. Táto nepatrná chybička môže spôsobiť aj to, že súd žiadosť zamietne a vy tak úplne zbytočne stratíte 2-3 mesiace, niekedy aj viac.

Starostlivosť o maloleté deti

Keď sú v manželstve maloleté deti, v žiadosti treba súd oboznámiť aká je vaša predstava o povinnostiach a právach rodičov voči nim.

Je potrebné, aby ste ešte napísali:

  • ktorému z rodičov má byť dieťa zverené
  • ako sa bude s dieťaťom stýkať druhý rodič
  • aké výživné bude platiť rodič, ktorému dieťa súd  nezveril

K žiadosti musia byť priložené aj rodné listy maloletých detí.

Dôležité sú taktiež kolky

Dôležitou súčasťou žiadosti sú aj kolky v sume 66 eur. Ak však zabudnete alebo nejakým nedopatrením ich k žiadosti nepriložíte, súd vás vyzve k zaplateniu, pričom môžete aj tu stratiť 2-3 mesiace.

Pozitívne vyjadrenie toho druhého všetko urýchli

Rozvodové konanie veľmi urýchli, keď ten druhý podá vyjadrenie k návrhu. V návrhu je potrebné v skratke uviesť tie isté dôvody na rozvod manželstva a taktiež to, že s rozvodom súhlasí. Bezchybne napísaná žiadosť, zaplatený súdny poplatok, priložené prílohy a vyjadrenie k žiadosti, keď sa dajú tieto veci do pohybu, súd ihneď stanoví dátum pojednávania. Ak všetko pôjde tak ako má, súd vás rozvedie do 15 minút.

Dohoda medzi rodičmi

Keď má súd ustanoviť aj starostlivosť o deti po rozvode, pojednávanie sa veľmi urýchli, ak sa rodičia dohodnú komu má byť maloleté dieťa zverené, aké má byť výživné a ako sa s ním môže stretávať druhý rodič. Ak sa vedia obaja rodičia v týchto veciach dohodnúť, mali by spísať tzv. rodičovskú dohodu a dajú ju k prílohám do žiadosti o rozvod. Takisto aj v tomto prípade súd manželstvo rozvedie na prvom pojednávaní.

Stanovenie termínu občas trvá aj vyše roka

Rozvodové konanie býva zväčša skončené do roka od podania žiadosti o rozvod. Záleží však najmä od toho, aký je prípad zložitý, odhodlania a ochoty oboch účastníkov a vyťaženosti príslušného súdu.

Rozdelenie majetku sa rieši až po rozvode

Veľmi častým prípadom je, že manželia chcú ihneď po rozvode rozdelenie majetku na pojednávaní, to však nie je možné. Vyrovnať bezpodielové spoluvlastníctvo môže až ďalšie súdne pojednávanie, a to až vtedy, keď ich súd rozvedie a na rozdelení spoločného majetku sa nedokážu dohodnúť medzi sebou. Ďalším riešením je, že manželia môžu medzi sebou uzavrieť zmluvu o budúcej dohode o vyrovnaní ich bezpodielového spoluvlastníctva. Touto zmluvou majú možnosť predbežne svoj majetok rozdeliť ešte pred rozvodom.

Čo môže spôsobiť predĺženie rozvodu?

Medzi hlavné dôvody, prečo sa môže rozvodové konanie predĺžiť je, ak jeden z manželov sa s ním nestotožňuje alebo keď sa nevedia manželia dohodnúť na starostlivosti o maloleté dieťa/deti. Súd môže manželom odporučiť manželskú poradňu, taktiež môže nariadiť odborné dokazovanie detským psychológom. Treba sa pripraviť, že budete musieť prísť na viacero súdnych pojednávaní. Týmto sa však celé rozvodové konanie iba zbytočne predĺži.

Pre ZN.sk pripravila Katarína

Mohlo by zaujímať tiež:


Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu