Kto platí za účet v reštaurácii a aké sú pravidlá a postup? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Kto platí za účet v reštaurácii a aké sú pravidlá a postup?

Stravovanie v reštaurácii je nie len nevyhnutnou súčasťou pre mnohých z nás, ale je to aj spoločenskou príležitosťou na stretávanie, nadväzovanie obchodných či súkromných stretnutí, no reštaurácia ponúka ďaleko viac. Napríklad v prípade nadväzovania partnerských vzťahov, či priateľstiev. Kto však pri akých prípadoch v reštaurácii platí a s čím počítať?

reštaurácia, gastronómia

Kto platí za účet v reštaurácii a kedy?

Neraz riešime, čo je slušné a čo sa nepatrí. Aký je vlastne postup pri úhrade čašníkovi, respektíve obsluhe a ako neuraziť toho druhého? Tu je niekoľko príkladov toho, kto by mal kedy platiť.

 • Pozývate na obed s vyjadrením pozvania: pokiaľ vyslovene pozývate priateľov vy, platíte vy.
 • Pokiaľ navrhujete obed a posedenie: nepozvali ste a neponúkli ste sa uhradiť. Navrhli ste len spoločné stretnutie. Platíte za seba, alebo za svoju priateľku a za seba.
 • Pokiaľ ste navrhli obed rodičom priateľky, svokrovcom, alebo priateľke: platíte ho vy, pre čo najlepší dojem ste to vy. Pre horší dojem si uhradíte len to svoje.
 • Pokiaľ ste boli pozvaní a nebolo vyslovene povedané, že platia za vás: pri dojedení v reštaurácii sa ponúknete, že zaplatíte za seba. Je vhodné to povedať slušne a nenápadne hostiteľovi, pretože tým dáte najavo vďačnosť, ale aj ochotu si zaplatiť. Je pokojne možné, že ak pozývateľ zabudol zmieniť, že účet platí, navrhne to aj takto oneskorene. Ak sa nezmienil ani vtedy o zaplatení, uhrádzate jednoznačne sami.
 • Pokiaľ vás pozval kolega, žena, či muž: pokiaľ nejde o bližší vzťah alebo vzťah manželský, platíte sám za seba / pri bežných priateľských stretnutiach platíte sám za seba.
 • Pokiaľ ste na pracovnom stretnutí v reštaurácii namiesto zasadacej miestnosti: obyčajne a v rámci celej Európy je bežné, že platí organizátor stretnutia.
 • Pokiaľ ide o pracovné stretnutie s príchodom inej firmy k vám: prípady, kedy ste firma, ktorá hostí zástupcov inej firmy, pri dlhých stretnutiach je bežné vyraziť do reštaurácie na načerpanie nových síl. V takom prípade uhrádza hostiteľská firma celý obed.
 • Pokiaľ bola pozvánka len na pohárik: pokiaľ je pozvanie myslené a vyslovene aj uvedené ako pozvanie na pohárik, konzumáciu nad tento pohárik si platíte sami.
 • Pokiaľ ste boli pozvaní na obed, no objednali ste si extra nálož: je celkom bežné a slovenské, ak niekto pozýva, vyberať si iné, ako by ste si vybrali pri vlastnom platení. Závisí od toho, kto platí. No v každom prípade, nie je vhodné očakávať, že hostiteľ zaplatí aj za také jedlo, ktoré je v jedálnom lístku medzi poslednými a najdrahšími. Všetko s rozumom. Mať drahšie jedlo ako mal hostiteľ nie je veľmi vhodné. Držte sa s mierou. Ak ale siahnete po drahom zámerne, je vhodné ho aj napriek pozvánke, uhradiť. Ak ide o priateľov, dať aspoň výraznú časť na zmiernenie „bolesti“ z konečného účtu.
 • Pokiaľ je partia a platí rovnakú sumu: v prípadoch, kedy neexistuje hostiteľ a nikto sa neponúkol uhradiť účet v reštaurácii, uhradí si každý sám. Pri platení rovnakej sumy je to jednoduché. Reštauráciu je fajn upozorniť, že každý bude platiť sám. Ak blokuje na jeden lístok, potom platbu musíte rozdeliť sami pri stole. Platbu viacerými kartami ohláste vopred.
 • Pokiaľ je partia a platí rôzne sumy: nezdráhajte sa a ponúknite za seba sumu mierne vyššiu (ak náhodou nemáte presne, s ponechaním tringeltu ešte bokom) ako svoj diel. Ak ste medzi prvými, skomplikujete najmenej pri ďalšej matematike. Ostatní počítajú svoj účet z menšej sumy.
 • Pokiaľ ste na obede so svojimi deťmi: na svoje deti platíte vždy až do momentu, kým sú ekonomicky sebestačné, alebo do momentu ich prvej vlastnej výplaty. Aj vtedy za svoje deti platíte len ak ste na tom finančne v porovnaní s nimi lepšie, alebo podľa toho, kto pozýva. Komunikácia v rodine sa očakáva úprimnejšia. Preto je ľahšie komunikovať a usúdiť, kto platí. Pri naštrbených vzťahoch sa pri platení riadime pravidlami ako pri cudzích ľuďoch a platenie môže byť na spôsob „každý za seba“.
 • Pokiaľ ste na obede so svojimi rodičmi: za svojich rodičov platíte vždy ak na to máte a vzťahy nie sú nijako naštrbené.
 • Pokiaľ ste na obede so svojim šéfom: za svojho šéfa platíte len ak ste obed navrhli vy sami. Za svojho šéfa tiež platíte vždy, ak ste ten, čo niečo potrebuje. Šéf za vás platí len v prípade, ak ste na pracovnej ceste a cielene vás pozval do podniku vyššej kategórie, alebo sám vyberá jedlo a nápoje. Pozor však na prípady šéfov, ktorí počítajú s tým, že si to naozaj sami uhradíte, hoci objednáva on. Je dobré v prípade neistoty naznačiť, že si nebudete môcť príliš drahé dovoliť pre aktuálne finančné možnosti.
 • Pokiaľ ste na obede so svojim advokátom: advokát, ktorý vás zastupuje, robí pre vás službu, alebo aj akákoľvek iná služba, pomocník, či niekto, kto vám venuje svoj čas, by mal byť pozvaný a platíte tak vy. Platí prosté pravidlo, že tomu, kto vás akokoľvek zachraňuje a pomáha, obed platíte.

Nápoje a gastronómia

Platenie ako komunikačný nástroj

Všade, kde nie je  určený platca, alebo je príležitosť na komunikáciu cez gestá, je možné považovať aj ponuku platenia za spôsob komunikácie. Muž, ktorý čaká, že zaplatí za neho žena, pri rovnakom postavení, svedčí o svojej nevýchove. Za neslušné je správanie, kedy naozaj očakáva, že zaplatí niekto ďalší. O to viac, ak je ten, čo pozval. Muž ženu pozýva a platí za ňu, ak má o ňu záujem. Ponechanie platby sám za seba je navrhnuté len v prípadoch, kedy nejde o blízky vzťah, záujem o blízky vzťah, alebo ide o formálne stretnutie, či stretnutie kvôli sprostredkovaniu zmlúv a podobne.

Pri neurčených pravidlách platíme vždy, ak máme na to možnosti a chceme si druhého uctiť. Prípadne máme záujem o dobré vzťahy a kompenzujeme tým inú službu z minulosti, čo záujem o protislužbu v budúcnosti. Je nesprávne očakávať, že uhradením účtu je neskôr iná požiadavka z vašej strany vybavená.

Vináreň, vinárňa, vína, podniky gastro

Pokiaľ ste na obede s niekým, čo sa ponúka zaplatiť celý účet

Pokiaľ sa niekto ponúka zaplatiť celý účet, akceptujte to. Sú rôzne pravidlá, no slušné je pravidlo prijatia ponuky, pokiaľ nie je váš účet privysoký než je normálne. Ak je privysoký, podieľajte sa na svojom účte, hoci možno nie celkom presne. Kvôli dojmu. V každom prípade je takáto ponuka určitým spoločenským záväzkom. Pozývateľ tým mieni záujem o dobré vzťahy. Váži si vašu spoločnosť, je rád, že mohol byť vo vašej spoločnosti.

Avšak predsa len sú aj prípady, kedy ten, čo pozýva, to robí pre preukázanie svojho postavenia, či finančného zabezpečenia. Záleží na spoločnosti a okolnostiach.

POZNÁMKA: Sú aj „samonasieracie“ typy ľudí, ktorí si pravidlá stolovania, slušnosti a správanie v spoločnosti vysvetľujú po svojom. Verme teda, že vo vašom prípade nepôjde o ľudí, čo očakávajú svojvoľne vysvetlené pravidlá, ale počítajú s tým tak, ako by to malo byť.

5/5 - (2 votes)

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.