Zonácia NP Muránskej planiny: 50% parku ako bez-zásahové územie

Zonácia NP Muránskej planiny: 50% parku ako bez-zásahové územie

Ministerstvo životného prostredia predstavilo projekt zonácie Národného parku Muránska planina. Ide o prvý návrh zonácie podľa kritérií, ktoré určila novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Tá platí od 1. januára 2020. Podľa návrhu ministerstva sa rozloha národného parku zvýši o pätinu. Bez-zásahová zóna bude tvoriť až polovicu územia.

Muránska Planina, Detko

ilustračná fotografia: Muránska planina, autor: Maroš Detko, dodalo MŽPSR

Zonácia NP Muránskej planiny po novom

Muránska planina by  sa tak stala prvým národným parkom, ktorý je dizajnovaný na pôdoryse dlho pripravovanej a v súčasnosti už platnej novely zákona o ochrane prírody. Podľa aktuálne predstaveného návrhu sa výmera bez-zásahového piateho stupňa má zvýšiť zo súčasných 13 percent na 50 percent rozlohy národného parku. Tiež sa zmení výmera štvrtého stupňa z jedného percenta na 27 percent. Celkovo sa rozloha národného parku zvýši zo súčasných asi 20 tisíc hektárov na približne 25 tisíc hektárov. Predstavený program starostlivosti v sebe spája ochranárske ciele a opatrenia pre národný park. Chránené vtáčie územie Muránska planina – Stolica a šesť území európskeho významu Natura 2000 (Muránska planina, Tisovský kras, Stolica, Homoľa, Podpoľana a Alúvium Muráňa)

Projekt za 36 miliónov na 30 rokov

Odhadované finančné prostriedky na program starostlivosti a projekt ochrany sú vyčíslené na viac ako 36 miliónov eur na 30 rokov. To znamená približne 1,2 milióna eur na jeden kalendárny rok. Najvyššiu položku z rozpočtu budú tvoriť náhrady pre vlastníkov lesných pozemkov za obmedzenie bežného obhospodarovania v bez-zásahovej zóne a za zmenu obhospodarovania v ochrannom pásme.

Zámer vyhlásiť nanovo (zonácia) národný park a jeho ochranné pásmo je od 27. januára 2020 verejnosti prístupný na elektronickej úradnej tabuli Okresného úradu Banská Bystrica. Samotná dokumentácia (projekt ochrany a program starostlivosti) je dostupná na internetovej stránke MŽP SR. V najbližších týždňoch sa rozbehnú prerokovania s dotknutými subjektmi. Po ich skončení a medzirezortnom pripomienkovom konaní poputuje materiál na vládu SR.

Tlačové správy
Tlačové správy a články našich partnerov, partnerských portálov a organizácií. Nahliadnite do noviniek rôznych služieb, príprav podujatí a noviniek v komerčnej sfére. Aj Vaša zaujímavosť, činnosť, alebo výrobok, môže byť v článku. Napíšte nám.
Viac:
haribo jemná motorika
Rozvíjanie jemnej motoriky u detí: pomáha kreatívna činnosť a tvorba

Čína a Číňania
Čínsky jazyk: slovo “má” má viac významov, len pozor na hlas

Mexický kráter
Podmorský výskum má potvrdiť príčinu vymretia dinosaurov

Zavrieť