ZN.SK
telefonovanie na call centrum

Z darčeka pre zamestnancov sa stal nástroj na ich špehovanie

Benefity a darčeky pre zamestnancov vedia potešiť. Zamestnávateľ tak dá svojim ľuďom vedieť, že na nich myslí… Ale aj keď ide o špehovanie?

Benefity a darčeky pre zamestnancov vedia potešiť. Zamestnávateľ tak dá svojim ľuďom vedieť, že na nich myslí… Taký pocit mali nepochybne aj všetci zamestnanci technologickej čínskej firmy Hebo, o čom informujú viaceré svetové médiá a technologické magazíny. Zamestnanci spoločnosti dostali vankúšiky pod zadok, ktoré mali byť ergonomické, pohodlné, zadok mal byť v teple a zároveň vankúšik monitoroval životné funkcie. Pre pohodlie na pracovisku sa skrátka občas oplatí priniesť aj niečo zaujímavé. O to viac, ak ide o technologickú firmu. Niektorí zamestnanci však mohli po čase zmeniť svoj názor.

telefonovanie na call centrum

Z darčeka nástroj na špehovanie zamestnancov

Vankúšik nie len že informoval zamestnanca o svojich životných funkciách, alebo ho prinútil na krátku prechádzku, ak pridlho sedel za počítačom, informácie odovzdával aj inam. Humorne naladení čitatelia by čakali meracie prístroje, ktoré by analyzovali prejavy ľudského tela. Personálne oddelenie firmy však využívalo celkom inú funkciu. Zamestnancov mali konfrontovať s dochádzkou a porovnávať tak ich prítomnosť v kancelárii s tým, čo prezradil vankúšik. Firma sa podľa medializovaných informácií ospravedlnila za zasahovanie do súkromia a kroky personálneho oddelenia nakoniec neboli krokmi spoločnosti.  Respektíve získané dáta mali byť tajné a nemali byť ďalej využívané, čo však personálne odignorovalo a získané dáta sa rozhodli zneužiť na konfrontáciu zamestnancov. Špehovanie tak poslúžilo ako nástroj na poníženie výplaty. O benefite potom nemôže byť reč.

Na podobnom princípe sú založené aj niektoré bu nás. Napríklad zisk služobného vozidla, či mobilu, ktoré sú pritom zamestnávateľom sledované na diaľku a existuje tak záznam o akejkoľvek ceste, polohe, trasách a podobne.

Vankúšik stále nie je žiadna záruka presnosti

Smart vankúšik pritom nie je žiadna záruka správnosti údajov. Pre personalistov a sledovačov firemného IT systému a výstupov z vankúšikov však zrejme tento údaj bol smerodajný. Akoby sa nepočítalo s možnosťou, že zamestnanec dostane chuť sedieť bez vankúšika, pracoval mimo stoličky, alebo upratovačka potiahla stoličky a vymenila ich medzi sebou. Otázne je, ako boli systémy a monitoring prepojené. Akýkoľvek spôsob sledovania práce zamestnancov je však všade vo svete záležitosťou pracovnej zmluvy, práv zamestnancov a dokonca to platí aj v ďalekej Číne. Benefity a zamestnanecké výhody majú naozaj rôzne podoby.

pozrite aj: https://newsbeezer.com

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Inzercia
Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu