Hélium: prečo mení hlasivky a je vdychovanie nebezpečné? - Zaujímavé novinky ZN.SK

Hélium: prečo mení hlasivky a je vdychovanie nebezpečné?

Hélium je zaujímavý plyn. Ľudskému telu neškodí nijakým spôsobom. No ak s ním narábame ako so zaujímavou zábavkou, ktorá nám mení hlas, nezaškodí si uvedomiť jednoduchú vec. Na to, aby človek dokázal žiť, pľúca mohli pracovať spolu s krvou a srdcom, potrebujeme kyslík. Je teda nemysliteľné nahradiť v pľúcach kyslík héliom.

Balóny

Prečo mení hélium hlasivky?

Na pochopenie, prečo hélium mení hlasivky, je nutné poznať prácu hlasiviek. Tie fungujú len vďaka chveniu a prúdeniu vzduchu. Ak rozprávame a tlačíme vzduch z pľúc von príliš silno, z bežne vyslovovaných slov vznikne hlasité slovo. Ak zastavíme v strede slova prívod vzduchu, slovo nedopovieme. Nuž a vzduch má svoju hustotu, skladá sa z viacerých plynov, no prevažne z kyslíka. Farba hlasu a artikulácia však závisí od jednotlivých záhybov, dutiniek, zubov, hrdla a spôsobu reči. Keď sa však nadýchneme hélia, má veľmi nízku hustotu, nezlučuje sa s inými plynmi a vypustené hélium sa vďaka svojej hustote okamžite vznáša a smeruje do horných častí atmosféry. Veľmi nízka hustota v podstate zvýši frekvenciu nášho hlasu a toto zvýšenie my vnímame ako piskľavý hlas. Inak povedané, príliš riedke hélium cez hlasivky pretlačí oveľa menej molekúl plynu hélia, no v skutočnosti hélium pri rozprávaní a vydychovaní uniká rýchlejšie, ako klasický vzduch.

Zaujímavosťou nepochybne je, že ktokoľvek nech očakáva akokoľvek znieť svoj hlas, vždy je prekvapený, že výsledok nečakal.

Zabavte sa s balónikom naplneným héliom

Oplatí sa nepreháňať hru s héliovými balónmi. Rovnako ako plniť pľúca akýmkoľvek plynom, ani pri héliu nemôžeme očakávať, že ľudské telo sa s neprítomnosťou kyslíka vyrovná ľahko. Srandovať minútu s nejakým balónom ešte nespôsobí žiaden zdravotný problém. Ľudské telo má zásobu kyslíka dostatočne veľkú na viac ako minútu. Udržiavať však v pľúcach opakovane len hélium počas niekoľkých minút však môže znamenať zadusenie podobné na zadusenia pri požiaroch.

Inzercia:

Samozrejme, k takémuto stavu môže dochádzať len v prípadoch, kedy máte po ruke rovno 8 balónov a vaše nadšenie zo zmeny hlasu vás fascinuje až príliš. Opakom hélia je fluorid sírový, alebo antihélium, ktorý má naopak vysokú hustotu a preto ako ťažký plyn pri vdýchnutí a vydýchnutí vytvára veľmi hrubý hlas. Aj pri ňom sa treba mať na pozore, ako pri héliu.


Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.